Subsidies

De subsidie van de Vlaamse overheid draagt bij aan de rundveeverbetering. De toelagen worden toegekend volgens vooropgestelde programma’s, vastgelegd in het fokkerijbesluit.

De ondersteuning richt zich vooral op de basisafstammingsgegevens,melkproductieregistratie en de verzameling van exterieurgegevens als basis voor de tevens ondersteunde fokwaardeschatting.

  • De overheid ondersteunt de basiswerking van bedreigde rassen.
  • Daarnaast ontvangt de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging vzw toelagen van de provinciebesturen West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant; de VLAM.
  • Samen met het ILVO is er een demoproject ‘Verbetering in de rendabiliteit in de vleesveehouderij door beperking van de kalversterfte’ ingediend en goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.
  • Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en Vlaams Brabant voorziet jaarlijks een toelage voor de ondersteuning van de MPR en registratie van dieren.
  • Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen keurde een project goed voor het werven van rundveehouders voor de basisafstammingsregistratie en MPR. De uitvoering zal vooral in 2012 plaatsvinden.
  • De VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) geeft beperkte ondersteuning aan CRV Vlaanderen voor de promotie van melk- en vleesvee tijdens de fokveebeursen in Affligem, Agriflanders en lokale infodagen.

Wij danken de Vlaamse Overheid, de betreffende provinciebesturen en de VLAM voor hun financiële ondersteuning van de Vlaamse rundveeverbetering.

Buiten deze structurele of projectmatige ondersteuning zijn er samenwerkingen rond uiergezondheid en het beheer van medicamenten via een aantal projecten gezamenlijk met MCC, de faculteit Diergeneeskunde (grote huisdieren) en DGZ met ondersteuning van de vertegenwoordigers uit de sector vakgroepen rundvee.

Voor de kwaliteitsbewaking van de MPR en de ijking van MPR-meettoestellen wordt er samengewerkt met CONTROL. Daarin zitten vertegenwoordigers van het ILVO, MCC en de leden van Fédagrim.