Lidmaatschap

CRV is een coöperatieve onderneming met als voornaamste doel: veeverbetering. Samen met en naast de veehouder werken. Dit vraagt om een focus op de lange termijn om continuïteit te kunnen waarborgen. CRV levert vanuit dit perspectief genetische producten, dienstverlening en managementproducten voor het managen van de veestapel.

Daarnaast wil CRV ook graag een stuk kennis delen met leden voor hun onderneming via:

 • De ledenmagazines Veeteelt, VeeteeltVlees en de Boerin
 • Het organiseren van ledenbijeenkomsten

Lid worden?

Als lid kunnen alleen opgenomen worden, natuurlijke personen en rechtspersonen die:

 • een rundveebedrijf uitoefenen in Nederland of Vlaanderen
 • een organisatie zijn voor leden die een bijdrage leveren aan rundveeverbetering

De kosten van lidmaatschap (de contributie) wordt jaarlijks gefactureerd in november en is van toepassing op het CRV-boekjaar, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus.

U wilt lid worden of uw lidmaatschap beëindigen? Neem contact op met Klantenservice: 078 1544 44.

Voordelen lidmaatschap:

 • Stemrecht: leden hebben stemrecht en daarmee inspraak in het beleid van CRV
 • Actief invloed: leden kunnen gekozen worden in verschillende organen van CRV en hebben daarmee nog actiever invloed op het CRV-beleid
 • Vakbladen: leden ontvangen als onderdeel van het lidmaatschap de vakbladen Veeteelt of VeeteeltVlees (naar keuze) en De Boerin. CRV geeft leden hiermee een stuk objectieve vakkennis, waarmee leden geholpen en ondersteund worden in het managen van hun rundveebedrijf.
 • CRV-ledenvoordeel: indien de onderneming CRV voldoende winst maakt, hebben alleen leden recht op winstdeling (het CRV-ledenvoordeel). Leden delen mee in de winst van CRV, dus ook in de winsten die CRV in het buitenland realiseert. Het CRV-ledenvoordeel wordt uitgekeerd naar rato van omzet van het lid bij CRV in het betreffende boekjaar.

CRV-winterbijeenkomsten
Zodra het CRV-jaarverslag in januari voor de leden te lezen is, starten in Nederland en Vlaanderen de CRV-winterbijeenkomsten (exclusief voor leden). In elk van de 10 districten van de coöperatie CRV worden meerdere CRV-winterbijeenkomsten gehouden. Op de agenda:

 • de jaarcijfers en CRV-ledenvoordeel
 • actualiteiten uit de districten (o.a. verkiezingen)
 • een thema-onderwerp om kennis te delen

Data en locaties vindt u half januari in Veeteelt en op deze website. Als lid ontvangt u tevens een persoonlijke uitnodiging, 14 dagen voor aanvang van de CRV-winterbijeenkomst.