Bestuurlijke organisatie CRV

De Raad van Commissarissen van CRV Holding. Zittend v.l.n.r.: Peter Broeckx (afgetreden per 11-3-2021), Etienne Cosyns (extern), Kurt Faes, Wietse Duursma (voorzitter)
Staand v.l.n.r.: Gert-Jan Verploeg, Sjoerd Schaap, Fons Kersten (vicevoorzitter), Johan Wouterse (extern) en Peter Schrijver. Op de foto ontbreken Freek Rijna (extern) en Luc Reijnders

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CRV Holding. De RvC benoemt de leden van de directie, adviseert de directie en staat haar met raad terzijde. Alle leden van het hoofdbestuur van CRV u.a. (coöperatie CRV) zijn ook lid van de RvC. Daarnaast bestaat de RvC uit één voorzitter en drie externe commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit (per 11-3-2021):

– W. (Wietse) Duursma, Bellingwolde | voorzitter
– A. P. H. J. (Fons) Kersten, Sevenum | vicevoorzitter
– E. J. M. (Etienne) Cosyns (extern)
– K. J. (Kurt) Faes, Meer
– F. (Freek) Rijna (extern)
– L. (Luc) Reijnders, Linkhout
– S. (Sjoerd) Schaap, Tirns
– P. (Peter) Schrijver, Epse
– G. J. (Gert-Jan) Verploeg, Buurmalsen
– J. P. (Johan) Wouterse (extern)

 

 

CRV-adviesraad

De CRV-adviesraad – v.l.n.r.: Mark Sluis, Robin Kool, Steven van de Veire, Wichard Kievit, Niek Groot Wassink, Eugene Hoppenreijs, Hans van Middelaar, Sander de Roos, Jan Willems, Gert-Jan Roseboom, Jeanet Brandsma, Frido Hamoen, Jan Groen

De CRV-adviesraad

De CRV-adviesraad vervult een adviserende rol richting het bedrijf CRV op het gebied van marktontwikkelingen in de melkveehouderijsector. Afhankelijk van de actualiteit komen tijdens raadsbijeenkomsten onderwerpen aan bod als innovatie, fokkerij, managementproducten, CO2-reductie, dierenwelzijn en reproductietechnieken. De raadsleden bespreken de onderwerpen met het doel de vertaalslag te maken naar wat dit betekent voor de producten en diensten van CRV. ‘De verschillende standpunten en praktijkverhalen van veehouders uit alle regio’s helpen ons om leden en klanten van CRV te blijven bieden waar ze echt op zitten te wachten. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen’, aldus voorzitter Wichard Kievit.

dubbeldoelraad

De dubbeldoelraad. V.l.n.r. Nadine Stemerdink-Bongen, Freek Beernink, Theo Gieling, Tom Lugtenberg, Frank van der Heijden, Sander de Roos, André Vink

De dubbeldoelraad

Dubbeldoelrassen staan weer volop in de belangstelling. Daarom heeft CRV een dubbeldoelraad die adviseert over de behoefte van veehouders, positionering van dubbeldoel binnen het bedrijf CRV, de vermarkting van sperma van dubbeldoelstieren en de invulling van de fokprogramma’s. De veehouders die zitting hebben in de dubbeldoelraad worden verder onder andere betrokken bij het selecteren van dieren voor shows. De raad bestaat uit veehouders met een mrij-achtergrond en fleckviehhouders.

 

De jongerenraad

Met drie regionale jongerenraden zijn de jongeren binnen CRV sterk vertegenwoordigd. Elke Jongerenraad telt minimaal twaalf leden variërend in leeftijd van 18 tot 30 jaar. De jongeren hebben een adviserende taak naar de RvC en directie en richten zich in hun regio op de betrokkenheid van jongeren bij CRV.