Bestuurlijke organisatie CRV

De Raad van Commissarissen van CRV Holding. Zittend v.l.n.r.:Peter Broeckx (voorzitter), Etienne Cosyns (extern), Kurt Faes, Wietse Duursma (vicevoorzitter)
Staand v.l.n.r.: Gert-Jan Verploeg, Sjoerd Schaap, Fons Kersten, Johan Wouterse (extern) en Peter Schrijver. Op de foto ontbreekt Freek Rijna (extern)

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CRV Holding. De RvC benoemt de leden van de directie, adviseert de directie en staat haar met raad terzijde. Alle leden van het hoofdbestuur van CRV u.a. (coöperatie CRV) zijn ook lid van de RvC. Daarnaast bestaat de RvC uit één voorzitter en drie externe commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit (per 31-8-2017):

– P. J. D. (Peter) Broeckx, Dessel | voorzitter
– W. (Wietse) Duursma, Bellingwolde | vicevoorzitter
– E. J. M. (Etienne) Cosyns (extern)
– K. J. (Kurt) Faes, Meer
– A. P. H. J. (Fons) Kersten, Sevenum
– F. (Freek) Rijna (extern)
– S. (Sjoerd) Schaap, Tirns
– P. (Peter) Schrijver, Epse
– G. J. (Gert-Jan) Verploeg, Buurmalsen
– J. P. (Johan) Wouterse (extern)

In 2017 en 2018 zal de RvC van CRV Holding zoveel mogelijk via natuurlijk verloop krimpen naar het bij de oprichting van CRV u.a. vastgestelde aantal van 8 à 9.

Organogram coöperatie CRV u.a.

De Inforaad
Inforaad vlnr: John Koeleman (voorzitter), Peter Schrijver (RvC), Wichard Kievit, Gijs Tielemans, Jeroen Geerets, Eugene Hoppenreijs, Timo Burgers, Jonas Peeters, Henk Jan Cazant, Jan Henk Verburg, Hans Schuurmans, Frido Hamoen, Corinne Pleiter, Jochem van der Starre

Inforaad vlnr: John Koeleman (voorzitter), Peter Schrijver (RvC), Wichard Kievit, Gijs Tielemans, Jeroen Geerets, Eugene Hoppenreijs, Timo Burgers, Jonas Peeters, Henk Jan Cazant, Jan Henk Verburg, Hans Schuurmans, Frido Hamoen, Corinne Pleiter, Jochem van der Starre

De Business Unit West-Europa laat zich door de Inforaad adviseren over infoproducten. De Inforaad bestaat in 2018 uit twaalf leden. De leden van de Inforaad worden voorgedragen door de districtsbesturen uit de betreffende regio en benoemd door de raad van commissarissen.

 

 

De Fokkerijraad
Fokkerijraad vlnr: Niek Groot Wassink, Sjoerd Schaap (RvC), Arend Steenbergen (voorzitter), Cees Pieter van Burgsteden, Sander de Roos, Ben Lohuis (afgetreden), Kees de Jong, Arnold Langeler, Walter Bosgoed, Harold Custers, Dries Lahousse, Jan Groen, Hans van Middelaar, Arjan van Erp (afgetreden), Marc Breemans, Dick Laan, Jan Roelof Jalvingh, Arnold van Dee, Jan Willems

Fokkerijraad vlnr: Niek Groot Wassink, Sjoerd Schaap (RvC), Arend Steenbergen (voorzitter), Cees Pieter van Burgsteden, Sander de Roos, Ben Lohuis (afgetreden), Kees de Jong, Arnold Langeler, Walter Bosgoed, Harold Custers, Dries Lahousse, Jan Groen, Hans van Middelaar, Arjan van Erp (afgetreden), Marc Breemans, Dick Laan, Jan Roelof Jalvingh, Arnold van Dee, Jan Willems

De Business Unit West-Europa laat zich over genetische producten adviseren door de Fokkerijraad. De fokkerijraad bestaat in 2018 uit twaalf leden. De leden van de fokkerijraad worden voorgedragen door de districtsbesturen uit de betreffende regio en benoemd door de raad van commissarissen.