Mpr biedt meerwaarde, ook voor robotmelkers

categorie Nieuws
27
mei
2021
0
Reacties
mpr melkproductieregistratie

‘Wat als het celgetal in de tankmelk oploopt? Is er dan een koppelprobleem of zijn enkele koeien de oorzaak?’ Sofie Van Calenberge, teamleider mpr bij CRV, schetst zo maar een vraag waar veehouders soms voor staan. Melkproductieregistratie geeft het antwoord.

Veel veehouders kunnen zich geen bedrijfsvoering meer voorstellen zonder cijfers over hun koeien die ze verzamelen via de melkproductieregistratie (mpr). Toch is er – zeker in Vlaanderen – nog een grote groep melkveehouders die de meerwaarde van deze data niet ziet. ‘Zij redeneren dat alles goed gaat zolang het celgetal in de tankmelk binnen de norm blijft en de gehaltes op peil’, ervaart Sofie Van Calenberge, teamleider mpr en logistiek voor CRV in Vlaanderen.
‘Maar wat als het celgetal plots oploopt? Is er dan sprake van een koppelprobleem of zijn het enkele koeien die de problemen veroorzaken? En wat als de gehaltes tegenvallen? Moet dan enkel het rantsoen in de opstartfase worden aangepast of moet het rantsoen volledig herbekeken worden?’, geeft ze als voorbeeld van vragen waar veehouders soms tegenaan lopen.

‘Door frequent van iedere koe een melkmonster te laten onderzoeken krijg je een heel goed beeld van de prestaties van individuele koeien en groepen dieren’, legt de mpr-specialist uit. ‘Dat is voor veehouders en hun adviseurs heel waardevolle informatie om in de bedrijfsvoering op te sturen.’

 

Meer dan berg cijfers

CRV kan veehouders op maat bedienen als het gaat om de uitvoering van mpr. ‘Zo kunnen ze kiezen tussen een vier-, vijf- of zeswekelijkse controle. Bovendien kunnen ze de monstername in eigen beheer uitvoeren of gebruik maken van de service van een monsternemer. Voor robotmelkers hebben we speciale monsternameapparatuur beschikbaar’, vertelt Van Calenberge.

Een distributiemedewerker van CRV haalt de monsters bij veehouders op en deze gaan via overslagpunten naar de onderzoekslaboratoria. Voor Vlaanderen is dat het MCC in Lier, voor Nederland Qlip in Zutphen. ‘Melkmonsters  worden standaard onderzocht op vet, eiwit, lactose, ureum en ketonen. Aanvullend kan het celgetal worden bepaald en er is ook een mogelijkheid om via MPR Dracht in het melkmonster te laten bepalen of een koe drachtig is’, vertelt de teamleider. De veehouder krijgt de uitslag binnen twee dagen beschikbaar op VeeManager. Als de uitslag via de post verstuurd wordt, duurt het enkele dagen langer. Als service kunnen MCC en Qlip de monsters verder onderzoeken voor opsporing van dierziekten, dit in samenwerking met DGZ of de GD.

 

Kosten snel terugverdiend

‘Mpr kost een veehouder gemiddeld rond de 18 euro per koe per jaar, inclusief celgetalbepaling’, rekent Van Calenberge voor. Daar komen eventueel nog kosten bij voor een monsternemer of de huur van apparatuur. De teamleider is ervan overtuigd dat mpr-deelnemers deze kosten heel snel terugverdienen. ‘Zonder mpr krijg je problemen niet goed of te laat in beeld, bijvoorbeeld als de verse koeien structureel tegen subklinische ketose aanlopen. Als je met een kleine aanpassing in het rantsoen een energietekort kunt voorkomen, levert dat veel geld op. En wat denk je dat het kost als een koe onopgemerkt blijft rondlopen met een hoog celgetal?’

‘CRV biedt veehouders meer dan een berg cijfers’, stelt Van Calenberge. De uitslagen van de mpr worden verwerkt tot duidelijke overzichten die helder inzicht geven in de prestaties van de veestapel, niet alleen op het vlak van productie,  maar ook op het gebied van voeding en (uier)gezondheid. Bovendien kunnen veehouders kosteloos gebruikmaken van de diensten van de veestapeladviseurs, die veel kennis hebben als het gaat om het interpreteren van de cijfers. Ook de vruchtbaarheidsadviseurs van CRV halen veel informatie uit de mpr-uitslag.

 

Ook waardevol voor robotmelkers

Een groep die van CRV extra aandacht krijgt als het gaat om mpr, zijn veehouders die automatisch melken. ‘Melkrobots verzamelen veel koedata en daardoor hebben robotmelkers nog wel eens het idee dat ze zonder mpr kunnen’, merkt Van Calenberge. ‘Maar we zien ook dat robotmelkers die zijn gestopt met mpr, daar later weer van terugkomen.’ Volgens de teamleider bieden mpr-cijfers beslist meerwaarde boven op de cijfers die met automatisch melken worden verzameld. ‘De verschillende merken robots hebben verschillende managementprogramma’s die kengetallen verschillend weergeven’, legt ze uit. ‘Dat maakt het voor bijvoorbeeld voeradviseurs en dierenartsen lastig om overzichten goed te lezen en kengetallen juist te interpreteren. De mpr-uitslag geeft voor alle bedrijven een gestandaardiseerd overzicht van bekende kengetallen. Dat biedt adviseurs een duidelijke referentie, waardoor ze veehouders beter kunnen ondersteunen.’ ‘Sommige robots kunnen nauwkeurig celgetalbepalingen uitvoeren’, weet de mpr-specialist. ‘Maar voor deze bepaling zijn wel middelen nodig. Die moet je regelmatig bijvullen en deze zijn niet goedkoop. Als je van alle koeien dagelijks het celgetal wil laten bepalen, is dat een behoorlijke kostenpost. Mpr is een goed hulpmiddel om probleemkoeien te detecteren, zodat deze selectief kunnen worden opgevolgd via de celgetalbepaling van de robot’, doet ze een suggestie.

Ook wijst Van Calenberge robotmelkers op de voordelen van drachtonderzoek via MPR Dracht. ‘Robotbedrijven hebben lang niet altijd de mogelijkheid om grote groepen koeien vast te zetten voor rectaal onderzoek. Bovendien verstoort het selecteren en vastzetten het dagelijkse ritme van de dieren, wat nadelig kan uitpakken voor het robotbezoek’, legt ze uit. ‘Voor veehouders die automatisch melken, is het ideaal dat drachtonderzoek via de monstername uitgevoerd kan worden. Zo hebben de koeien er absoluut geen hinder van.’

 

Aansluitservice en helpdesk robotmelkers

CRV biedt robotmelkers specifieke ondersteuning bij het uitvoeren van mpr. Zo kunnen ze gebruikmaken van een aansluitservice. ‘We adviseren veehouders om het monsternameapparaat direct aan te sluiten nadat het is gebracht. De distributiemedewerker komt namelijk ongeveer 24 uur later terug om monsters en een schoon apparaat weer op te halen. Als een veehouder te laat aansluit, redt hij dat niet’, weet Van Calenberge uit ervaring.

‘Maar zeker op gemengde bedrijven zijn boeren niet de hele dag op de boerderij, bijvoorbeeld omdat ze op het land aan het werk zijn. De distributiemedewerkers kunnen deze veehouders van dienst zijn door het monsternameapparaat voor hen aan te sluiten.’ Ook kunnen automatisch melkende veehouders een beroep doen op een helpdesk. ‘Als er problemen zijn met de werking van de monsternameapparatuur, kan een medewerker van CRV de veehouder op afstand helpen’, legt de teamleider uit. ‘Mocht dit niet lukken, dan zorgt deze medewerker ervoor dat het defecte apparaat de volgende dag wordt vervangen. Zo hoeft de veehouder daar geen zorg over te hebben.’
In Vlaanderen introduceren we de komende maanden een nieuw monstername-apparaat dat we voor meerdere robotmerken in kunnen zetten. Het apparaat is vrij van elektronica, wat het minder foutgevoelig maakt.

Wilt u weten wat mpr voor uw bedrijfsvoering kan betekenen? Op deze pagina over melkproductieregistratie leest u meer over de mogelijkheden. Hier is onder andere een filmpje te zien waarin Eddy Decaesteker van Inagro uitlegt hoe hij de mpr-uitslag gebruikt bij het geven van rantsoenadvies.