Nieuws

Fokken op efficiëntie: meer melk per kilo fosfaat

Het realiseren van een zo hoog mogelijke voer- en fosfaatefficiëntie is voor veehouder Joost Onland een belangrijke bedrijfsdoelstelling. Concreet betekent dit dat hij de komende jaren blijft werken aan verhoging van de melkproductie per koe en verlaging van de jongveebezetting. Joost Onland heeft in Haaksbergen een intensief melkveebedrijf met 243... lees meer ›

Versnelling van de fokkerij als Delta Satellietbedrijf

Het sperma van jonge topstieren zet CRV als eerste in voor de productie van hoogwaardige embryo’s voor het eigen fokprogramma. Deze embryo’s worden ingezet op de bedrijven van de deelnemers aan het Delta Satellietprogramma. Zo hebben deze bedrijven vaak al drachten van topstieren maanden voordat die stieren beschikbaar komen als... lees meer ›

1000 deelnemers ‘Fokken op Maat’

categorie Persbericht
De behoefte aan scherpe jongveeselectie en betere paringen is groot. Sinds 1 december 2016 noteerde CRV 1000 nieuwe deelnemers aan Fokken op Maat. Het aantal veehouders dat DNA-analyses laat uitvoeren op hun jongvee groeit daarmee sneller dan verwacht. Met de nieuwe Fokken op Maat-deelnemers komt het aantal melkveehouders dat op... lees meer ›

CRV-aanhoudingscijfers april 2017

categorie Stierennieuws
Voor geïnteresseerden publiceert CRV de aanhoudingscijfers van CRV-stieren roodbont en zwartbont. Aanhoudingspercentages 2017_04 (pdf)

Geen rode haren gebruiken voor merkertesten

categorie Algemeen
Bij het uitvoeren van grote aantallen merkertesten, is in de afgelopen periode gebleken dat bij gebruik van rode haren, vaak een onbruikbare uitslag volgt. We adviseren daarom om alleen witte haren te gebruiken voor merkertesten van roodbonte dieren. Sinds de introductie van Fokken op Maat, laten veel veehouders merkertesten uitvoeren... lees meer ›