Productie

mpr monsternemer

Wat zijn ook weer de voordelen van MPR?

categorie Productie

Meer dan 80% van alle melkkoeien die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn, doen mee aan MPR (melkproductieregistratie). Het is een belangrijk middel om uw bedrijfsmanagement te ondersteunen.

Door regelmatig van alle melkgevende dieren de dagproductie en de gehaltes in de melk te meten krijgt u gedetailleerde informatie over de prestaties van uw dieren. Gecombineerd met overige gegevens van uw dieren (onder andere lactatiestadium, seizoen van het jaar, hoe vaak de koe al gekalfd heeft) rekenen we allerlei kengetallen uit, die u inzicht geven voor de opvolging van…

lees meer ›
Agriflanders

Kom ondersteuning door CRV in de praktijk bekijken op het Zomerbloemhof

Dries en Veerle Lahousse-Lagache van het Zomerbloemhof in Elverdinge stellen komende zaterdag hun nieuwe melkveestal voor u open. Met ondersteuning van CRV brengen ze het genetisch potentieel van hun veestapel op een hoger plan om het maximale rendement uit hun nieuwe stal te halen. 

De nieuwe stal is ‘state of the art’ waarin het zeer hoge genetische potentieel van hun topveestapel nog beter uit de verf zal komen. Dries en Veerle doen beroep op CRV voor heel wat diensten en producten: MPR, exterieurbeoordeling, aankoop van de nieuwste InSire Topstieren, Fokken Op M…

lees meer ›
melkproductie

Melkproductie en vruchtbaarheid van Vlaamse melkkoeien weer in de lift

Boekjaar 2018-2019 laat zien dat de stijging van de melkproductie en de verbetering van de vruchtbaarheid doorzet op de melkveebedrijven in Vlaanderen.

De gemiddelde melkproductie steeg licht van 9.148 naar 9.164 kg melk per koe. Daarbij steeg het vetpercentage van 4,17% naar 4,22% en het eiwitpercentage bleef gelijk op 3,49%. De gemiddelde tussenkalftijd daalde weer met twee dagen naar 406. Al met al steeg het economisch jaarresultaat (ejr) van 2020 naar 2033.

 
Economische prestaties
Dit jaar voeren de 99 koeien van Dries Maenhout uit Poeke de lijst met…

lees meer ›
mpr

‘De MPR kan ik voor mijn bedrijfsvoering niet missen’

Rond de eeuwwisseling hadden Johan en Mieke Logghe nog 60 koeien met een productie van ongeveer 8500 kilo melk. Twintig jaar later zijn dat er zo’n 260 en is de gemiddelde productie gestegen tot bijna 12.000 kilo melk. MPR heeft altijd een belangrijke functie gehad in de bedrijfsvoering.

Een bedrijfsvoering zonder melkcontrole? Johan Logghe (47) kan het zich niet voorstellen. In het West-Vlaamse Gistel beheert hij samen met zijn echtgenote Mieke Desmet een melkveebedrijf met zo’n 260 koeien en 150 stuks jongvee. Bij driemaal daags melken tekenen de koeien voor een r…

lees meer ›
Gerko Brink uit Zeijen over consequent fokken

Met consequent fokken naar een uniforme veestapel

‘Meer koeien melken is niet mijn ambitie, wel beter aansluiten op maatschappelijke wensen.’ Het klinkt misschien wat zwaar, maar het melkveebedrijf van Gerko Brink uit Zeijen zit in een soort transitie. ‘Ja, zo mag je het wel noemen. We stellen de koers wat bij.’

Gerko maakt samen met twaalf melkveehouders deel uit van een van de 87 boermarken in Drenthe. ‘Ons doel is om de melkveehouderij op onze bedrijven circulair te maken, dus zoveel mogelijk zelfvoorzienend.’ Daar heeft Gerko op zijn bedrijf met 90 melkkoeien en 65 hectare al een aantal stappen voor gezet. Dank…

lees meer ›