Algemeen

inseminator CRV

Coronamaatregelen van CRV, 24 maart 7.30 uur

categorie Algemeen

Laatste update: 24 maart 7.30 uur

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk af te remmen, neemt CRV diverse maatregelen. De reguliere dienstverlening aan onze veehouders gaat gewoon door, zo lang u als veehouder dat op prijs stelt! Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen. 

Onze buitendienstmedewerkers blijven u gewoon ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden. MPR, insemineren, keuren van koeien, haren trekken voor merkeronderzoek, afleveren van sperma en materialen enz. gaan gewoon door zoals gepland. Stelt u geen prijs op zo’n be…

lees meer ›
Maatschap Stellingwerff uit Friesland

Alle kalveren in een ‘tijdmachine’ door merkeronderzoek

categorie Algemeen

Sinds drie jaar laat maatschap Stellingwerff van alle vaarskalveren een merkeronderzoek doen om de merkerfokwaarde te bepalen. Hierdoor kunnen de Friese veehouders beter passende paringen maken en de beste fokdieren nauwkeuriger selecteren. Een duidelijk stijgende lijn in fokwaarden is het bewijs dat de theorie werkt in de praktijk.

‘We wilden weleens weten wat we op stal hadden’, antwoordt Jacob Stellingwerff op de vraag wat de drijfveer was om deel te gaan nemen aan Fokken op Maat. Inmiddels zijn merkerfokwaarden niet meer weg te denken uit het fokkerijbeleid op h…

lees meer ›
Korting

Maak optimaal gebruik van onze kortingen

categorie Algemeen

Een optimaal gebruik van de kortingsregelingen kan u al gauw een behoorlijke besparing opleveren. Door een combinatie van uw hoofdras met extra aankopen van bwb-gebruikskruisingen daalt uw gemiddelde dosisprijs aanzienlijk.

De actuele spermaprijzen (bruto) gelden vanaf 6 december 2019 tot en met 9 april 2020. Deze prijzen kunnen te allen tijde aangepast worden en levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor de meest actuele prijzen en status van beschikbaarheid kunt u onze webshop raadplegen. De genoemde prijzen betreffen brutoprijzen. Hieronder vindt u ee…

lees meer ›

CRV-bestuursvoorzitter geeft toekomstvisie veehouderij in landelijke pers

categorie Algemeen

Vandaag geeft CRV-bestuursvoorzitter Roald van Noort zijn visie op de toekomst van de veehouderij in een interview in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. In zijn ‘Deltaplan’ doet hij uit de doeken hoe CRV en de veehouderijsector kunnen bijdragen aan het verlagen van de uitstoot, onder meer door het efficiënter benutten van grondstoffen. 

‘Minder dieren is niet de oplossing’, aldus van Noort. ‘We moeten normen afspreken voor emissies. Dat stimuleert innovatie en biedt een enorme kans voor een nieuw deltaplan voor de landbouw en de inrichting van Nederland. …

lees meer ›

Vleesveecongres 2019: uitdagingen en kansen voor vleesveehouderij

categorie Algemeen

Ook dit jaar is CRV weer betrokken bij de organisatie van het Vleesveecongres 2019. Door het organiseren van dit congres, in samenwerking met DGZ, KBC, Quartes, CRV, MSD Animal Health, Departement Landbouw & Visserij en ILVO willen we een positieve bijdrage leveren voor het succesvol uitbaten van een vleesveebedrijf.

We kunnen er niet meer omheen, de land- en tuinbouwsector is in volle evolutie. Dit is ingegeven door de diverse wereldvraagstukken zoals de klimaatopwarming, de toenemende wereldbevolking, de uitputtende hulpbronnen… Zowel vanuit politieke als wete…

lees meer ›