Fokwaarden

Fokwaardeschatting april 2011

categorie AEU, Fokwaarden

Voor de fokwaardeschatting van april 2011 staan een aantal veranderingen ingepland.

1. Geboorteverloop

Voor geboorteverloop zal een nieuw model en een nieuwe parameterset (erfelijkheidsgraden en correlaties) worden ingevoerd. Tot nu toe worden alleen fokwaarden voor stieren geschat, maar met de introductie van het diermodel komen ook fokwaarden voor koeien beschikbaar. Er worden fokwaarden geschat voor de kenmerken geboorteverloop, draagtijd en geboortewicht. Voor al deze drie kenmerken worden zowel fokwaarden geschat voor het direct effect (effect van vader op g…

lees meer ›

Fokwaardeschatting december 2010

categorie AEU, Fokwaarden

Fokwaardeschatting december 2010
Bij de Fokwaardeschatting in Nederland en Vlaanderen van december 2010 zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de augustus 2010 run.

Internationale fokwaardeschatting
Bij de fokwaardeschatting in andere landen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd voor de publicatie van december 2010.

België
Exterieur (Holstein): definitie van fokwaarde voor conditiescore aangepast naar genetisch minimum van conditiescore (minimum van dag 1 tot en met dag 200 na afkalven) en gemiddeld over de eerste drie lactaties.

Tsjechië
Ex…

lees meer ›

Fokwaardeschatting augustus 2010

categorie AEU, Fokwaarden

Bij de Fokwaardeschatting in Nederland en Vlaanderen van augustus 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de april 2010 run:

Genomische fokwaarden
Vanaf augustus 2010 publiceert GES genomische fokwaarden.
Dieren waarvan genoom-informatie bekend is krijgen een geintegreerde fokwaarde die gebaseerd is op de conventionele fokwaarde (met daarin ouderinformatie, nakomelingeninformatie en eventueel eigen observaties) of verwachtingswaarde en de genomische informatie. Dieren waarvan geen genoom-informatie bekend is krijgen een conventionele fokwaar…

lees meer ›

Fokwaardeschatting april 2010

categorie AEU, Fokwaarden

Bij de Fokwaardeschatting in Nederland en Vlaanderen van april 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de januari 2010 run:

Basisaanpassing
Bij alle kenmerkgroepen wordt de basisaanpassing 2010 doorgevoerd. Iedere 5 jaar wordt de basis van de fokwaarden opnieuw bepaald. De huidige basis wordt voor diermodellen bepaald door koeien geboren in het jaar 2000, en wordt voor stiermodellen bepaald door stieren geboren in 1996-1997. De nieuwe basis 2010 wordt bij fokwaarden die met een diermodel worden berekend bepaald door koeien geboren in 2005. Bi…

lees meer ›

Fokwaardeschatting januari 2010

categorie AEU, Fokwaarden

Bij de Fokwaardeschatting in Nederland en Vlaanderen van januari 2010 zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de augustus 2009 run.

Internationale fokwaardeschatting

Bij de fokwaardeschatting in andere landen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd voor de publicatie van januari 2010.

Algemeen/ Interbull:
– Een stier moet tenminste 10 dochters op 10 bedrijven hebben om een Interbull publicatie te krijgen.

Groot Britannië:
– Productie: alle rassen in 1 evaluatie en verandering in EDC.
– Uiergezondheid: alle rassen in 1 evaluatie en berekening …

lees meer ›