AEU-blog

ureum

Fokken op ureum helpt stikstofuitstoot terugdringen

categorie AEU-blog

 

Van alle fokwaarden is de fokwaarde ureum waarschijnlijk het meest onbekend. Toch kan fokken op het kenmerk ureum een behoorlijk effect hebben op de totale stikstofuitstoot op uw bedrijf. Gericht inzetten van stieren met een lage fokwaarde kan resulteren in een lagere ammoniakuitstoot.

Via fokkerij is het ureumgehalte dat de veestapel uitstoot te verminderen, waardoor de ammoniakemissie daalt. Vanuit dit oogpunt is in Nederland een zogenaamd praktijknetwerk opgericht met de titel: ‘Voer voor minder ammoniak’. In dit project is nader gekeken naar de relatie…

lees meer ›
melkproductiekenmerken mpr

Fokwaarden voor melkproductie: van drie naar vijf lactaties

categorie AEU-blog

De fokwaarden voor melkproductie werden altijd gebaseerd op proefmelkingen uit de eerste drie lactaties van melkkoeien. Sinds april 2017 nemen we ook de proefmelkingen van lactaties vier en vijf mee. Wat verandert dit aan de fokwaarde melkproductie?

De belangrijkste verandering is natuurlijk de toevoeging van twee extra lactaties aan de fokwaardeschatting: de vierde en vijfde lactatie. Lactaties vier en vijf worden opgenomen als twee aparte kenmerken, naast lactatie één, twee en drie. Deze toevoeging is vooral zichtbaar op het tabblad ‘achtergrondinformatie’ in Stie…

lees meer ›