Maak kennis met enkele exclusieve Delta Satelliet-stiervaders

Grant D Fay, moeder van Empirezoon Delta Floris

Voor de productie van Delta Satelliet-embryo’s zet CRV veel verschillende (typen) stiervaders in. Zo ontstaat een mooie variatie in afstamming en profiel. De embryo’s zijn vaak afkomstig van vaderdieren die een aantal maanden als stiervader zijn gebruikt, voordat ze via de stierenkaart beschikbaar komen. De vaderdieren die CRV gebruikt, hebben voor zowel Better Life Gezondheid als Better Life Efficiëntie een goede score. Maak hieronder kennis met enkele vaderdieren die de afgelopen maanden veel zijn gebruikt of nu nog worden gebruikt.

Empirezoon Delta Floris – afkomstig uit de Bouw Goldwyn Femmy-familie – heeft de hoge gehaltes van moeder Grant D Fay geërfd. Fay passeerde onlangs op het Delta-testbedrijf van Van Gastel de 305 dagen met 9.743 kg melk met 4,53% vet en 3,67% eiwit. Helaas moest Floris vanwege veterinaire redenen worden afgevoerd. Nog zo’n stier die hoge gehalten vererft is Velder Starmaker uit de Jet-koefamilie van maatschap Groot Koerkamp in Harfsen. Hij laat een zeer compleet verervingsprofiel zien met opvallend sterke gezondheidseigenschappen.

Al even allround is Delta Abundant P Rf. Deze vroege Rangerzoon uit de Alanafamilie van Delta-testbedrijf Vernooij heeft de hoornloosheidsfactor meegekregen van Fun P-dochter Delta Abby. Haar overgrootmoeder is de excellente honderdtonner Delta Alana. Dat de Alanafamilie topexterieur kan geven was al bekend van Merwehoeve Alana 5 van vof De Groot in Herwijnen. Ze werd kampioene van de middenklasse op de NRM in 2017 en was geselecteerd voor de Europese keuring in Libramont. Abundant P Rf zet met 117 voor totaal exterieur de familietraditie moeiteloos voort.

Midwolder Martin is een Adorablezoon uit moeder Midwolder Marjon 137 (Penley x Boss x Trigger x Mascol). Vóór de Mascol zit Midwolder Marjon, zij is de volle zus van de alom geprezen Etazon Renate, stammoeder van vele fokstieren. Martin vererft een torenhoge productie en hoge levensduur. Hij combineert dit met goede fitnesseigenschappen en 111 exterieur. Zijn overgrootmoeder, Marjon 53 van fokkers Arjan en Saskia van Erp, schroeft haar levensproductie van 55.000 kg gestaag op.

Ook Willem’s Hoeve Rapper is een extreme productiestier. Zijn moeder Willem’s Hoeve Rita 1626a trekt er bij de firma De Jong in Buren met 127 lactatiewaarde hard aan.  Zijn vader, de hoogst genoteerde InSirestier Weelder Esperanto, heeft nog een ijzer in het vuur: Newhouse Jayvano Rf. Hij is afkomstig uit de Sneekerfamilie van Jan Nieuwenhuizen uit Zevenhoven. Deze ruim bewezen zwartbonte koefamilie krijgt met Jayvano Rf nu kansen voor het roodbonte programma. Jayvano voegt veel productie toe met behoud van eiwit.

Voor het roodbonte programma is Delta Yeti Rf een stier die een sterke productievererving met zeer hoge gehalten vererft en hij is de fitnessstier bij uitstek. Moeder Delta Jesika komt uit de Jane-familie van de vof P.J. Borst-Beemsterboer uit Heerhugowaard, waar de grootmoeder van Yeti Rf, Groenibo 90 Stellando Jane in haar derde lactatie wordt voorspeld op 13.997 kg met 4,47% vet en 3.53% eiwit, resulterend in 127 lactatiewaarde. Jane’s moeder produceert op haar beurt in haar zesde lactatie.

Veelgebruikte stiervaders voor het Delta Satelliet-programma (fokwaarden op zwartbontbasis)
Naam Vader Moeders vader NVI Inet Totaal Exterieur Better Life gezondheid Better Life efficiëntie
Delta Floris Empire Reflector 408 408 115 8 13
Velder Starmaker Adorable Mobile 391 346 111 11 12
Midwolder Martin Adorable Penley 390 552 111 6 16
Willem’s-Hoeve Rapper Esperanto Jetset 383 517 111 7 12
Newhouse Jayvano Rf Esperanto Penley 382 482 111 7 11
Delta Yeti Rf Endurance Silver 359 467 112 6 9
Delta Abundant P Rf Ranger Fun P 354 427 117 5 8