‘Veehouders bepalen het fokbeleid van CRV’

17
aug
2015
0
Reacties

De jonge veehouder Thomas Linssen krijgt bezoek van CRV-directeur Alfred de Vries. Het levert een levendig gesprek op.

‘Ik wil wel meer melk, maar niet meer trammelant.’ Thomas Linssen heeft duidelijk voor ogen waar hij met zijn veestapel naartoe wil en brengt het kernachtig onder woorden. In de landbouwvennootschap met 420 koeien en 400 stuks jongvee, die hij voert samen met zijn oom Jan Linssen en compagnon Kurt Beckers, is hij onder andere verantwoordelijk voor het fokbeleid. Met Alfred de Vries, eindverantwoordelijk voor het fokprogramma van CRV, zet hij met plezier een boom op over fokkerij. Het prikkelt de directeur om de visie van de coöperatie nog eens goed onder woorden te brengen.

Geen geheimen
Hoewel Thomas koeien wil fokken die probleemloos oud kunnen worden, heeft hij met de fokwaarde levensduur niet zo veel op. ‘Dat is een theoretische index die wordt berekend uit kenmerken die indirect een relatie hebben met levensduur. Ik hecht meer waarde aan een praktisch getal als aanhoudingspercentage. Jammer dat dit cijfer voor de stieren van CRV niet beschikbaar is’, prikkelt hij zijn gast.

‘Als het over onze stieren gaat, hebben we geen geheimen’, stelt Alfred zijn gastheer gerust. ‘De cijfers over aanhoudingspercentages komen uit onze database, maar we zijn terughoudend om ze te publiceren, omdat we weten dat de ruwe cijfers sterk beïnvloed kunnen worden door omstandigheden die niets met erfelijke aanleg te maken hebben. Aanhoudingspercentages kunnen je dus op het verkeerde been zetten’, waarschuwt de foktechnicus. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we met de publicatie van de fokwaarde levensduur veehouders van betrouwbare informatie voorzien, ook al is het getal iets minder gemakkelijk te begrijpen.’

Betrouwbaarheid of snelheid
Thomas houdt zijn twijfels. ‘Ik wil stieren gebruiken die bewezen hebben iets toe te kunnen voegen, zeker als het gaat om levensduur. Dat ik daarvoor langer moet wachten met het inzetten van een veelbelovende stier neem ik voor lief.’ Alfred herkent het dilemma. Het is een vraagstuk waar ook de foktechnici bij CRV mee te maken hebben.

Alfred-en-Thomas2Levensduur is een van de lastigste kenmerken in de fokkerij, waarbij steeds een compromis moet worden gevonden tussen snelheid en betrouwbaarheid’, stelt hij. ‘Het duurt lang voordat je een betrouwbare fokwaarde kunt berekenen die volledig gebaseerd is op cijfers over de afvoer van dochters. Met onze fokwaarde levensduur ondervangen we dat door ook informatie mee te nemen over de dochters die nog leven en een aantal kenmerken waarvan bewezen is dat ze een duidelijke relatie hebben met de levensduur. Het zou toch zonde zijn als we van deze kennis geen gebruik zouden maken om op een belangrijk kenmerk als levensduur een hoge genetische vooruitgang te boeken?’

Variatie en vooruitgang
Als fokker die meer hecht aan betrouwbaarheid dan aan snelheid in de fokkerij, kijkt Thomas kritisch naar het inzetten van genoomgeteste stieren als stiervader. ‘Ik zie zeker toekomst voor het gebruik van genoomfokwaarden, maar ik denk dat het nu nog te vroeg is om daar een fokprogramma op te baseren. Gemiddeld genomen zullen de fokwaarden wel kloppen, maar daar heb ik als veehouder niets aan als ik aan de ene kant toppers aan de melk krijg en aan de andere kant afzwaaiers.’

‘Ik ben het ermee eens dat veehouders niet gebaat zijn bij variatie in de veestapel’, reageert Alfred. ‘Maar ik ben er ook van overtuigd dat een hoge genetische vooruitgang leidt tot meer rendement in de stal. Werken met genoomfokwaarden helpt ons als fokkerijorganisatie om die vooruitgang te realiseren en daarvan profiteert iedere veehouder, ook degene die liever wacht op fokwaarden die gebaseerd zijn op dochterinformatie.’

Fokkerijraad stuurt beleid
Bang dat commerciële belangen, zoals verkoopcijfers van sperma, te veel leidend zijn in de strategie van de coöperatie hoeft Thomas niet te zijn, meent Alfred. ‘De dagelijkse uitvoering van het fokprogramma is in handen van medewerkers van CRV, maar de fokkerijraad stuurt de strategie’, legt hij uit. ‘In de fokkerijraad zitten veehouders met heel verschillende visies. Zo zorgen we ervoor dat de brede praktijk het fokbeleid blijft bepalen. CRV is tenslotte een coöperatie.’

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen online

Voor geïnteresseerden publiceert CRV de aanhoudingscijfers van CRV-stieren roodbont, zwartbont en mrij: