Tariefstructuur afstammingsregistratie aangepast

categorie Levensduur
2
sep
2015
0
Reacties
Afstammingsregistratie

Vanaf 1 september heeft CRV de tariefstructuur voor deelname aan afstammings-registratie aangepast. Door deze vereenvoudiging worden de facturen duidelijker en de bijdrage constanter.

Er wordt voortaan gewerkt met twee tariefdragers en dat zowel voor melkvee als vleesvee:

  • een vaste maandbijdrage per bedrijf
  • een vaste maandbijdrage per melkkoe en/of per aanwezige eerstekalfsvleeskoe.

Daarnaast heeft men als deelnemer nog de optie om de registratiekaarten of op papier via de Post te ontvangen of deze digitaal via de module Registratie in VeeManager zelf te raadplegen en af te drukken indien gewenst.

In deze bovenstaande tarifering zit zowel de geboorteregistratie van een kalf omvat als de registratie via internet van de bijhorende inseminatie- of bevruchtingsgegevens omvat. Deze wijze van tarifering vervangt dus de afrekening per aanwezig dier, per digitaal geregistreerde inseminatie én per geboren kalf.

 Lees hier meer over afstammingsregistratie.