Predicaat Sterkoe 1 en Sterkoe 2 voor voormalige Delta-donoren

categorie Levensduur
15
jul
2021
0
Reacties
sterkoe
Acht sterkoeien tegelijk bij de familie Knoef, vlnr Rinie 155, Trijntje 117, Superstar 106, Clara 123, Coba 767, Delta Lotus, Renate 1 en Superstar 76

Twee voormalige donoren uit het fokprogramma van CRV ontvingen dit voorjaar het predicaat ‘Sterkoe’ op het bedrijf van Jos, Ingrid en Ben Knoef. Halfbroers van deze koeien werden fokstier en van beide families is nageslacht beschikbaar in het CRV-aanbod.

Om sterkoe te worden moet een koe voldoen aan een aantal  criteria: een gemiddelde lactatiewaarde van minimaal 105 en minimaal 85 punten voor uier en algemeen voorkomen. Daarnaast moet de koe een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Afhankelijk van het predicaat sterkoe 1, sterkoe 2 of sterkoe 3 is ze respectievelijk minimaal  9 jaar, 12 jaar en 15 jaar.
Uniek: 8 sterkoeien ineens

Hoofdinspecteur Addy Moree van Coöperatie CRV vertelt dat dit voorjaar acht koeien van de familie Knoef uit Geesteren (Nederland) het predicaat Sterkoe kregen en dat dit zeer uniek is. ‘Sterkoe 2 en met name Sterkoe 3 komen niet vaak voor, in NL in 2020 respectievelijk 49 en 13 keer. Het mooie aan dit predicaat is dat deze koeien duurzaam zijn, goed productief en best bewaard van exterieur.’ Het Sterkoe 3-predicaat was voor Big Clara 123. De ruim 15 jaar oude dochter van Win 395 produceerde in 10 lijsten gemiddeld 116 lactatiewaarde en werd met 90 punten ingeschreven.

Inet, uier en benen

Selectie op Inet, uier en benen is voor Jos Knoef de weg naar koeien die een hoge levensproductie realiseren. Daarop selecteert hij al sinds de tachtiger jaren. Jos legt uit: ‘Benen vind ik nog belangrijker dan uier, want de benen zijn nooit goed genoeg.’ Gekscherend voegt hij toe: ‘Ze moeten ook twee jaar langer mee.’ Ook uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid neemt Jos mee in zijn selectie: ‘Uiergezondheid vind ik daarvan het belangrijkste, een probleem in uiergezondheid kom je twee keer per dag tegen. Daarna komt klauwgezondheid. We merken dat de fokwaarde klauwgezondheid echt werkt. Tot slot vruchtbaarheid.’ Jos licht toe: ‘Natuurlijk moet een koe weer drachtig worden, maar bij een persistente productie heb ik daar iets minder haast mee. Daarom selecteren we op persistentie en uiteraard op laatrijpheid, want we willen koeien die beter worden naarmate ze ouder worden. Ze moeten het in zich hebben om oud te willen worden.’

Tweede leven voor oud-donoren

Na de opfok en vaarzentest op het voormalige CRV-donorstation in Terwispel vonden een aantal donoren na een jaar droogstand hun plek in de Knoef-veestapel in Geesteren. Jos vertelt: ‘Samen met CRV leek het ons een goed idee om enkele van deze spoelkoeien aan het eind van hun fokcarrière een tweede leven te geven. Het was trouwens lastig om deze droogstaande donoren weer drachtig te krijgen. De geschiedenis weegt hier zwaarder dan de genetische aanleg, want dat zit wel goed.’ We stellen deze voormalige donoren aan u voor.

Laatrijpe, persistente Sterkoe 1: Delta Lotus

Delta Lotus (av 86) is een Paxtondochter uit een dochter van Win 395, Delta Lucille (av 87). Lotus produceerde in 2269 dagen 100.017 kg. Daarmee staat de 88e honderdtonner van het bedrijf qua snelheid op een derde plek. Opvallend is de stijgende lijn in lactatiewaarde naarmate ze ouder wordt. In haar vijfde lijst molk ze in 307 dagen 17.663 kg melk met 4,15% vet en 3,32% eiwit. Daarbij scoorde ze 138 lactatiewaarde. Jos roemt de persistentie en laatrijpheid van Lotus. ‘Haar laatste lijst was een heel beste’. Over haar exterieur zegt Jos: ‘Lotus is een lange, ruime koe met beste, droge benen die ze goed gebruikt. Ze heeft een gezond, functioneel uier dat iets aan de ruime kant is, maar wel goed is opgehangen. Ze heeft twee maanden geleden gekalfd en als ze weer drachtig wordt, kan ze nog jaren mee.’
(tekst gaat verder onder de foto)

Sterkoe Delta Lotus

Delta Lotus (av 86, v. Paxton), fitte honderdtonner in haar zesde lactatie

Enkele fokstieren uit de familie van Lotus vererven eveneens deze persistente productie. Haar kleinzoon, Delta Lonestar was tot dit voorjaar beschikbaar als vererver van persistent producerende, laatrijpe dieren. Diezelfde eigenschappen waren ook het handelsmerk van Delta Lambert, de halfbroer van Delta Lotus. Hun moeder, Delta Lucille is tevens de grootmoeder van Delta Lucifer. Hij fokt robuuste, fraai geuierde, vruchtbare dochters met hoog eiwit (+0,19%).

Sterke en fraaie veelgeefster: Renate 1

Het predicaat Sterkoe 2 is voor Renate 1 (av 89). Jos ziet dat ze steeds beter wordt: ‘Ze is een krachtige, brede koe, ook in de voorhand. Haar kruis is iets vlak, maar zit wel goed in elkaar. Ze heeft een kwaliteitsuier en gebruikt haar benen goed. Ze is gemakkelijk in de omgang en geeft zonder veel moeite veel melk onder alle omstandigheden.’ Ze produceerde in 3384 dagen 143.866 kg melk met 4,04% vet en 3,47% eiwit, goed voor 109 lactatiewaarde. Daarmee is ze ook de 10 ton vet en eiwit ruim gepasseerd.

Renate 1 is een dochter van de befaamde Etazon Renate. De Shottledochter is daarmee een halfzus van onder andere Delta Atlantic. Renates andere dochters presteren eveneens fantastisch. Uit Delta Riant (av 87) is de dochtergeteste stier Delta Saxobeat beschikbaar. Zij is ook de moeder van de veel gebruikte fokstier Delta Bookem Danno. Ook in de huidige generatie stieren is de invloed van Renate terug te vinden en wel in de vorm van een drietal jeugdige talenten Delta Ridge, Delta Recording PP en Agus Snowdrop PP-red. Alle drie duidelijke nakomelingen van Renate met uitstekende productiecijfers en degelijke exterieurfokwaarden.
(tekst gaat verder onder de foto)

Sterkoe Renate 1

Renate 1 (av 89), krachtige 10-tonner met predicaat Sterkoe 2 (foto als tweedekalfs)

Twee als pink en vaars benutte Delta-donoren uit gerenommeerde fokfamilies mochten zich in de praktijk bewijzen bij de familie Knoef. Ze slaagden met één en twee sterren. Hoogwaardige genetica en vakmanschap maken de grote prestatie als sterkoe mogelijk. Een knappe prestatie van de koeien en de familie Knoef.