‘Fokkerij kan sterk bijdragen aan de levensproductie’

3
aug
2015
0
Reacties
Het plan van...Heihoeve BV

Sinds het einde van de quotering stijgt het belang van levensproductie. De verschillen tussen bedrijven en tussen koeien zijn groot. Met management en fokkerij is nog veel te bereiken.

Tonnie Vissers, adviseur veestapelmanagement bij CRV, ziet in de praktijk grote verschillen in levensproductie. ‘Het vakmanschap van de veehouder is voor de levensproductie van de koeien doorslaggevend. De een grijpt direct in als een koe een keer met haar poot trekt, de ander zet zo’n koe pas na een week in de klauwbekapbox als ze echt kreupel is.’

De hoogte van de gemiddelde levensproductie op een bedrijf is voor een deel ook een keuze van de ondernemer, meent Tonnie. ‘Veehouders die op dit kengetal goed scoren, hebben bijvoorbeeld geduld met koeien die meer tijd nodig hebben om drachtig te worden. Hiermee weten ze een deel van deze koeien alsnog te laten kalven voor een extra lactatie. Een iets langere tussenkalftijd nemen ze daarbij voor lief.’

Zuiniger op koeien

Tonnie-Vissers-bij-de-koeien

Tonnie Vissers: ‘Het vakmanschap van de veehouder is voor de levensproductie van de koeien doorslaggevend.’

CRV heeft veel in huis om veehouders te ondersteunen bij het verbeteren van hun veestapelmanagement voor een hogere levensproductie. Tonnie geeft een paar voorbeelden: ‘DigiKlauw is een mooi hulpmiddel om de bedrijfsvoering rond klauwgezondheid aan te scherpen. En via MPR Voeding krijg je inzicht in de aanwezigheid van slepende melkziekte en pensverzuring op je bedrijf. Beide stofwisselingsziekten hebben een negatief effect op levensduur.’

CRV ziet de stijgende aandacht voor levensduur ook terug in de toenemende vraag naar Ovalert en de expertise van vruchtbaarheidsadviseurs. Op veel bedrijven zijn vruchtbaarheidsproblemen een belangrijke reden voor afvoer.

De kracht van genetica
Verschillen in de levensproductie van bedrijven komen deels voort uit het management, maar ook binnen een bedrijf bestaan als gevolg van genetische aanleg aanzienlijke verschillen tussen individuele koeien.

Delta-Regard-+833-dgn-levensduur

Delta Regard, met +833 dagen zwartbonte topper voor fokwaarde levensduur

‘Fokkerij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van de levensproductie’, geeft Tonnie aan. ‘CRV besteedt de laatste jaren in het fokprogramma veel aandacht aan kenmerken rond levensduur en diergezondheid. Genomic selection helpt om op duurzaamheidskenmerken snel genetische vooruitgang te boeken. De resultaten daarvan zijn duidelijk zichtbaar op de stierenkaart, maar ook in de praktijk. Veehouders ervaren dat ze met dochters van stieren die op Better Life Gezondheid goed scoren, daadwerkelijk minder problemen hebben.’

Fokdoel verschuift
Als adviseur veestapelmanagement constateert Tonnie dat het fokbeleid van veehouders verschuift. ‘Productie- en exterieurvererving zijn vaak niet meer de kenmerken waar het eerst naar wordt gekeken op de stierenkaart. Een goede fokwaarde voor klauw- en uiergezondheid is voor steeds meer veehouders een voorwaarde om een stier te gebruiken. En velen stellen de weging van gezondheidskenmerken in het Stieradviesprogramma naar boven bij.’

‘Rechtstreeks fokken op levensduur is nog minder ingeburgerd’, ervaart Tonnie. ‘Veel veehouders vinden de fokwaarde levensduur een moeilijk te begrijpen kenmerk omdat die bij jonge stieren vooral is gebaseerd op voorspellingen. Toch ben ik ervan overtuigd dat de fokwaarde steeds meer zal worden toegepast. De aandacht voor levensduur neemt alleen maar toe.’

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen online