Waarmee kunnen we u helpen?

Stamboek & Registratie

Erfelijk kenmerk CDH

Duitse onderzoekers hebben een erfelijke afwijking ontdekt die zorgt voor fatale kalverdiarree. De kalveren sterven tussen 3 weken en 6 maanden na de geboorte. De onderzoekers stellen dat het om een erfelijke afwijking gaat die terug te voeren is op de Canadese stier Maughlin Storm.

Kalveren die de erfelijke afwijking hebben diarree en verminderde eetlust, wat gepaard kan gaan met longontsteking en vochtvorming (oedeem). De kalveren sterven tussen drie weken en zes maanden na de geboorte. Zoals bij veel erfelijke afwijkingen, treden de ziekteverschijnselen alleen op als het kalf van beide ouders het verkeerde haplotype krijgt. 

Het feit dat de erfelijke afwijking terugvoert op de Canadese stier Maughlin Storm, geeft aan dat het gebrek al langer verspreid is in de populatie. Deze stier werd in de jaren 90 veel gebruikt. Het is dankzij de technologie rondom genomics dat dergelijke afwijkingen getraceerd en effectief bestreden kunnen worden.

Het kenmerk wordt standaard bepaald bij een genomicsonderzoek. Als men een kalf wil laten onderzoeken op deze erfelijke afwijking kan dat via Diergezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen. Aan de hand van een eenvoudige cholesteroltest kan DGZ bepalen of een kalf het erfelijk defect heeft doorgekregen van beide ouders. De test zelf gebeurt via een cholesterolanalyse van het bloed dat via de dierenarts aan DGZ bezorgd kan worden.

Heeft deze informatie u geholpen?

  Heeft u niet gevonden wat u zocht?

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Hoe kan ik starten met afstammingsregistratie?

  Om te starten met afstammingsregistratie is het nodig dat:

  • er voor uw veebeslag uitwisseling is van diergegevens.
   • Hiervoor dient u het mandaat DGZ-CRV te activeren via Veeportaal. Als u meer wilt weten over het mandaat zie de informatie bij de vraag: Wat is een mandaat?
  • u een keuze maakt in uw deelname aan afstammingsregistratie. U kunt de gegevens:
  • u bevruchtingen van uw dieren registreert.

  Als u tot op heden nog geen gegevens hebt geregistreerd bij CRV, maar u hebt wel zelf de afstammingen van uw dieren bijgehouden, dan kunt u deze in ons systeem laten opnemen via de C-regularisatie. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice.

   

  Heeft deze informatie u geholpen?

   Heeft u niet gevonden wat u zocht?

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

   Ik heb dieren aangekocht. Wat moet ik doen om deze op mijn naam te krijgen en hun registratie in orde te maken?

   Om dieren na aankoop op uw naam te krijgen:

   • De bedrijfsdierenarts stuurt de ID-kaart naar DGZ.
   • Nadat het dier een nieuwe ID-kaart gekregen heeft wordt het dier automatisch bij ons geregistreerd op uw naam.

   Om de afstammingsregistratie in orde te maken:

   • Bij Vlaamse dieren, die eerder al bij CRV/VRV geregistreerd werden, blijft de registratie gekoppeld aan het dier. U hoeft dus verder niets te doen.
   • Bij Waalse dieren waarvan u een “carte provisoire” in bezit heeft kan de afstamming kostenloos worden overgenomen. Stuur deze ”carte provisoire” op naar de Klantenservice. Indien de “carte provisoire” ontbreekt kan het dier niet geregistreerd worden in het stamboek.
   • Bij buitenlandse dieren waarvan u hun pedigree in bezit heeft kan de afstamming tegen betaling worden overgenomen. Per dier kost dit €18.50. Indien het om meer dan tien dieren gaat, kost het €12.90 per dier. U stuurt deze pedigree naar de Klantenservice.
    • Uitzondering: Dit is niet van toepassing op Nederlandse dieren. Als de gegevens bekend zijn in Nederland worden deze automatisch gesynchroniseerd met Vlaanderen. Dit is ook kostenloos.
   Heeft deze informatie u geholpen?

    Heeft u niet gevonden wat u zocht?

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

    Ik heb een brief ontvangen dat ik ben geselecteerd voor de jaarlijkse steekproef. Wat is hiervan de bedoeling?

    Jaarlijks worden er 550 bedrijven geselecteerd, door de computer, onder de deelnemers aan de stamboekregistratie. Deze steekproef geeft inzicht in de juistheid van de registratie, wat weer belangrijk is voor de fokwaardeschatting, export etc. Men is verplicht om aan deze steekproef mee te werken. De steekproef wordt uitgevoerd op kosten van CRV. Indien men niet meewerkt kan de sanctie zijn dat u gedurende 1 jaar wordt stopgezet voor de stamboekregistratie.

    Mocht naar aanleiding van de steekproef de afstamming niet correct blijken te zijn dan krijgt u een brief en wordt de stamboekregistratie ingetrokken. Mocht u daar overleg over willen hebben neem dan contact op met de Klantenservice.

    Heeft deze informatie u geholpen?

     Heeft u niet gevonden wat u zocht?

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

     Ik heb een dier verkocht aan een buitenlandse veehouder. Hoe kan ik de overdracht doen?

     Voor de overdracht heeft u een exportcertificaat nodig. Neem contact op met de Klantenservice om hiervoor een aanvraag te doen.

     Heeft deze informatie u geholpen?

      Heeft u niet gevonden wat u zocht?

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google
      Privacy Policy and
      Terms of Service apply.

      Ik heb een kalf gemeld met de verkeerde moeder. Hoe kan ik dit herstellen?

      U neemt hiervoor contact op met DGZ (Sanitel), op telefoonnummer (tel.nr.) 078-050523 of via het mailadres: i&r@dgz.be.

      Bij uitwisseling van de gegevens met CRV worden deze gegevens gewijzigd. 

      Heeft deze informatie u geholpen?

       Heeft u niet gevonden wat u zocht?

       This site is protected by reCAPTCHA and the Google
       Privacy Policy and
       Terms of Service apply.

       Ik heb een kalf zonder bekende vader. Hoe kan ik deze geregistreerd krijgen?

       Dit kan opgelost worden door middel van een DNA-onderzoek. Hiervoor neemt u contact op met de Klantenservice.

       U geeft aan welke stieren er als mogelijke vader onderzocht moeten worden. Dit doet u bij voorkeur met de KI-codes. Bij de aanvraag van het DNA-onderzoek kunt u een onbeperkt aantal stieren doorgeven.

       Na afronding van het onderzoek ontvangt u de uitslag per brief. Indien gewenst kunt u een vervolgonderzoek opstarten waarbij u nieuwe mogelijke vaders opgeeft. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

       Heeft deze informatie u geholpen?

        Heeft u niet gevonden wat u zocht?

        This site is protected by reCAPTCHA and the Google
        Privacy Policy and
        Terms of Service apply.

        Ik heb een registratiekaart ontvangen met daarop de vermelding C-afstamming. Hoe komt dat?

        Dit wijst erop dat er twijfel over de afstamming van het rund is: 

        Mogelijke redenen hiervoor  zijn:

        • Het kalf is te laat aangemeld bij de geboorte; de maximale meldingsperiode van zeven dagen is  overschreden.
        • De geboortedatum wijkt meer dan 14 dagen af van de te verwachten geboortedatum. De geboortedatum wordt berekend op grond van de bekende basisvruchtbaarheidsgegevens.
        • De basisvruchtbaarheidsgegevens bij de moeder zijn niet volgens de gestelde voorwaarden vastgelegd. De gegevens moeten binnen vier maanden na de uitvoering geregistreerd zijn.
        • Er zijn binnen een periode van 15 dagen meerdere dekkingen, inseminaties en/of transplantaties verricht met verschillende stieren.

        Neem contact op met de Klantenservice om de reden te achterhalen.

        Heeft deze informatie u geholpen?

         Heeft u niet gevonden wat u zocht?

         This site is protected by reCAPTCHA and the Google
         Privacy Policy and
         Terms of Service apply.

         Ik wil een afstammingsonderzoek laten uitvoeren. Hoe vraag ik dit aan?

         U vraagt een afstammingsonderzoek aan via de Klantenservice.

         De Klantenservice neemt uw aanvraag in behandeling. U krijgt het benodigde materiaal voor het nemen van haarmonsters thuis gestuurd. Als het haar getrokken is, stuurt u dit in de bijgeleverde retourenvelop naar het Van haeringen lab.

         Het Van haeringen Lab voert in opdracht van CRV het onderzoek uit. Wanneer de uitslag bekend is ontvangt u, als aanvrager, deze. De uitslag wordt ook bij CRV verwerkt. Wanneer bij een dier een wijziging wordt doorgevoerd en u afnemer bent van registratiekaarten dan ontvangt u een nieuwe registratiekaart.

         Het onderzoek zelf neemt ongeveer drie weken in beslag.

         Heeft deze informatie u geholpen?

          Heeft u niet gevonden wat u zocht?

          This site is protected by reCAPTCHA and the Google
          Privacy Policy and
          Terms of Service apply.

          Kan ik via VeeManager een afvoer van een dood dier naar Rendac melden?

          U meldt een afvoer van een dood dier naar Rendac via VeeManager.

          Ga hiervoor naar https://apps.crv4all.be/veemanager/menu/milk/afvoer-naar-rendac

          Het dier wordt dood en afgevoerd geregistreerd bij Sanitel. Voor het ophalen van het dier neemt u contact op met Rendac. 

           

          Heeft deze informatie u geholpen?

           Heeft u niet gevonden wat u zocht?

           This site is protected by reCAPTCHA and the Google
           Privacy Policy and
           Terms of Service apply.