Waarmee kunnen we u helpen?

MPR

Ik wil mijn melkstalen laten onderzoeken op paratbc.

Voor het paratuberculose onderzoek schrijft u zich in via DGZ.

Het seizoen voor paratuberculose onderzoek loopt van 1 november tot 31 maart. U kunt u tot 1 maart inschrijven en de stalen moeten voor 30 april binnen zijn. 

Voor meer informatie en de resultaten kunt u contact opnemen met DGZ.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Ik wil wijzigingen in de selectie doorgeven voor MPR Dracht.

U kunt wijzigingen in de dierselectie en de deelname doorgeven via VeeManager.
Ga hiervoor naar https://apps.crv4all.be/veemanager/menu/milk/mpr-drachtonderzoek.

Tot wanneer?
Dit kunt u doen tot 22.00 uur op de dag van verzending of verwerking van de MPR gegevens. Na dit tijdstip wordt het scherm MPR Drachtonderzoek gedurende een periode van ongeveer zeven dagen geblokkeerd voor het doorvoeren van wijzigingen. Daarna kunt u voor de volgende monstername opnieuw wijzigingen doorgeven.

Hoe kan ik voorkomen dat er dieren onnodig worden onderzocht?
Er zijn twee mogelijkheden om de selectie bij de opstart van MPR Dracht aan te passen:
Optie 1: De dieren die u zelf al drachtig heeft geconstateerd een drachtstatus toekennen via het scherm MPR Dracht melding. 
Optie 2: De geselecteerde dieren in het scherm MPR Drachtonderzoek aanpassen. 

Bij het starten van MPR Dracht is optie 1 aan te bevelen. Bij optie 2 komen de dieren namelijk elke MPR weer terug omdat zij blijven voldoen aan de selectievoorwaarden.

Belangrijk: 
Controleer kort voor de MPR of de juiste dieren zijn geselecteerd voor MPR dracht. Ziet u dat niet de juiste dieren zijn geselecteerd? Pas dan de selectie aan via VeeManager, ga hiervoor naar https://apps.crv4all.be/veemanager/menu/milk/mpr-drachtonderzoek.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

In de kolom status staat een opmerking. Wat is hiervan de betekenis?

 • Drg   :  Droog
 • 1x     :  Eén melking per dag
 • 2x     :  Twee melkingen per dag (bij 3x daags melken)
 • Drsp :  Driespeen
 • Toch :  Tochtig
 • Mast :  Mastitis
 • Onm :  Monstername onmogelijk 
 • Ziek  :  Ziek 
 • Vers  : Monstername binnen vier dagen na afkalven
 • Tvg   : Te vroeg gekalfd
 • Ber   :  Fictieve gehalten, kg vet en eiwit dagproductie niet gevuld
 • Ne     : Niet erkend, gegevens komen niet op officiële documenten en niet in de fokwaardeschatting
 • Kalf   : Geen (laatste) kalfdatum bekend of er is sprake van een onterechte droogzetdatum
Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Is het mogelijk om MPR Dracht deelnemer te zijn als er sprake is van samenweiding of natuurlijke dekking?

Ja, het is mogelijk om deelnemer te zijn aan MPR Dracht als er sprake is van samenweiding of natuurlijke dekking bij de dieren.

Om de dieren automatisch te kunnen selecteren heeft ons systeem een “inseminatiedatum/dekdatum” nodig.
Geeft u geen dekking aan ons door dan kunt u zelf voor elke MPR een selectie maken in het scherm MPR Drachtonderzoek. 

 

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Kan MPR Dracht met de oude/kleine fles plaatsvinden?

Het is niet mogelijk om met de ‘oude’, ‘kleine’ fles de melk op dracht te onderzoeken. Bij gebruik van een ‘oude’, ‘kleine’ fles is er, nadat het reguliere onderzoek heeft plaatsgevonden, niet voldoende melk over om de monsters ook op dracht te laten onderzoeken..

Weet u niet welke flesjes u gebruikt? Neem dan contact op met de Klantenservice.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Op de uitslag staan dieren met berekende gehaltes (ber). Hoe kan dit?

Mogelijke redenen hiervoor zijn:

 • Er is tijdens de MPR geen monster genomen. Dit kan onder andere komen door mislukte melkingen tijdens de MPR of doordat het dier tijdens de MPR niet in de robot of melkstal is geweest.
 • Het flesje is leeg of onvoldoende gevuld. Bij onvoldoende vulling probeert het laboratorium wel een celgetal uitslag uit de melk te krijgen.
 • Het monster is zuur.
 • Er is op het proefmelkformulier hetzelfde flesnummer vermeld bij twee verschillende dieren.
  Om fouten te voorkomen krijgen beide dieren berekende gehaltes.
 • Het flesnummer ontbreekt. Er is op het proefmelkformulier geen flesnummer bij een dier vermeld. 

Wilt u weten wat de reden is van uw uitslag? Neem contact op met de Klantenservice. 

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Op mijn MPR uitslag staan dieren met de opmerking ‘kalf’. Hoe komt dit?

Dit betekent dat de kalfdata van de betreffende koeien ontbreken.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze melding:

 • Het dier heeft onterecht een droogzetdatum gekregen.
 • Er is sprake van een doodgeboorte.

Neem in deze situaties contact op met de Klantenservice.

 • Er is nog geen geboortemelding gedaan voor het dier. U dient een geboortemelding binnen zeven dagen te doen. U kunt deze geboortemelding alsnog doen via VeeManager of Veeportaal (Sanitel).
Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Waarom heeft een dier geen lactatiewaarde op de uitslag?

Mogelijke redenen hiervoor zijn:

 • Er is geen kalfdatum bekend van dit dier. U ziet op de uitslag een melding ontbrekende kalfdatum bij melkgift.
 • Het dier heeft een onterechte droogzetdatum in het systeem gekregen. U ziet op de uitslag een melding ontbrekende kalfdatum bij melkgift.
 • Het dier is te kort in productie tijdens de MPR om een lactatiewaarde te kunnen berekenen. Vanaf 14 dagen na afkalven zal er op de uitslag een lactatiewaarde berekend worden.
 • Voor het dier is het de eerste MPR na afkalven. In diezelfde MPR heeft het dier berekende gehaltes gekregen. Hierdoor is er geen lactatiewaarde berekend.
 • Dieren die te jong zijn afgekalfd, met 1.07 jaar (= 19 maanden) of jonger, krijgen geen lactatiewaarde op de uitslag.

Wilt u weten wat de reden is of moet er iets aangepast worden? Neem contact op met de Klantenservice.

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Welke uitslagen kan ik bij MPR Dracht verwachten?

De volgende resultaten zijn mogelijk:

 • drachtig
 • niet-drachtig
 • twijfel
 • aangevraagd

Twijfel:
De kosten van deze uitslag worden niet in rekening gebracht. De betreffende dieren worden voor het volgende onderzoek automatisch geselecteerd.

Aangevraagd:
Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld dat de flesjes nog in onderzoek zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

Versteend kalf
Als er sprake is van een versteend kalf zal de koe als niet-drachtig worden getest. De placenta is in dit geval afgestorven, waardoor er geen eiwitten door de cellen worden aangemaakt en er negatief wordt getest op de aanwezigheid van PAG’s (Pregnancy associated glycoproteins).

Verwerping
Als een koe verwerpt blijft de hoeveelheid PAG’s (Pregnancy associated glycoproteins) nog een tijd hoog, voordat deze weer daalt. Van koe tot koe kan dit verschillen. Ook de lengte van de dracht speelt een rol maar geen eenduidige. Het doel van MPR Dracht is om zo snel mogelijk de niet-drachtige dieren op te sporen. 

Heeft deze informatie u geholpen?
Heeft u niet gevonden wat u zocht?