Ik weet het met MPR!

ik weet het met mpr

Melk is niet alleen een bron van inkomen, het is ook een bron van informatie. Al sinds 1937 haalt men informatie uit melk. En deze informatie groeide snel omdat de kennis en technologie zich razendsnel ontwikkelde.

Informatie komt volledig tot waarde als ze actueel is en eenvoudig te gebruiken is. Heel snel na de monstername is de MPR-informatie op een gebruiksvriendelijke en inzichtelijke manier beschikbaar voor u en uw dierenarts of adviseur. Die informatie geeft antwoord op vragen als ‘Welke koe geeft cellen?’ en ‘Zit er te veel eiwit in het rantsoen?’

 

Contact opnemen met CRV


Direct deelnemer worden aan mpr?
Onze klantenservice helpt u graag verder of regelt een afspraak met de veestapeladviseur uit uw regio. De veestapeladviseur maakt dan een voorstel op maat van uw bedrijf.

 

Hieronder vindt u een aantal van dergelijke vragen met hun antwoorden. Al die antwoorden zijn te bundelen in één kort en krachtig antwoord: ‘Ik weet het met MPR!

Als er te veel cellen in de melk zitten, daalt de melkkwaliteit en dat voel je direct in je portemonnee, omdat je kwaliteitspremie daalt. Cellen in de melk worden gemeten via het celgetal. Het celgetal is niet alleen een maat voor de melkkwaliteit, maar ook voor de gezondheid van de koe. Een hoog celgetal bij een koe wijst op een infectie. Je ziet die infectie meestal niet aan de buitenkant van de koe. Daarom noemt men dit subklinische mastitis. Dit kost 150 liter melk per lactatie en vermindert de vruchtbaarheid.

Met MPR weet je welke koeien veel cellen geven en om welk type infectie het gaat. Door een gerichte behandeling (tijdens de droogstand) worden de koeien beter en voorkom je erger. Je dierenarts kan gerichter behandelen aan de hand van de MPR-informatie.
Het resultaat? Gezonde en vruchtbare koeien die langer meegaan, meer produceren en met als welverdiende bonus: een hogere kwaliteitspremie!

Je zou denken: melk is melk, maar niets is minder waar. Melk van de ene koe is soms wel 25 procent meer waard dan melk van een andere koe. Hoe dat komt? Per koe variëren melkgehalten tussen 40 en 50 graden vet en tussen 30 en 40 graden eiwit. Dit komt door het rantsoen, maar ook door de erfelijke aanleg. Als je ervoor kiest om te fokken uit koeien met een goede aanleg voor gehalten, is dat een blijvende verbetering van de efficiëntie, omdat die aanleg ook doorzet naar de nakomelingen. En een koe met hoge fokwaarden voor gehalten ga je misschien nog eens extra insemineren.

Met MPR weet je welke koeien de beste erfelijke aanleg hebben. De koeien die écht meer opbrengen, krijg je gemakkelijk in beeld. Je kan ze passend voeren en je kan eruit fokken.

Het resultaat? Je krijgt tot wel 25 procent meer melkgeld zonder dat je iets hoeft te veranderen aan de rest en bij iedere nieuwe generatie krijg je betere vaarzen aan de melk.

Eiwit is duur. Zonde van het geld als het overschot weer uitgescheiden wordt als ureum. Het is niet anders voor energie in het rantsoen. Je wilt energie en eiwit in balans. Het optimale rantsoen varieert van koe tot koe. Pasgekalfde koeien hebben andere behoeften dan koeien die tegen de droogstand aan zijn. Koeien met hoge gehalten hebben meer voer nodig dan koeien met lage gehalten, ook al zijn de liters gelijk. Want meer vet en eiwit produceren vraagt meer voer.

Met MPR weet je of je efficiënt aan het voeren bent. Je ziet dit ook in de verschillende groepen (pinken, oudere koeien) en in de verschillende lactatiestadia (pas gekalfd en oudmelks). Dit is zeer waardevolle informatie voor je voeradviseur en je dierenarts.

Het resultaat? Je verbetert het rendement door het ruw- en krachtvoer efficiënter om te zetten in melk. Met een evenwichtig rantsoen melk je fitte en gezonde koeien. En dat is goed voor de langleefbaarheid en de vruchtbaarheid.

De eerste maand na afkalven is de belangrijkste van de hele lactatie. Je hebt te maken met een negatieve energiebalans omdat de pasgekalfde koe in die eerste dagen meer produceert dan ze kan eten. Daarom moet ze in topconditie uit de droogstand komen, want ketose en pensverzuring liggen op de loer. Veel begint in de droogstand en de ene koe is ook de andere niet. Hoe hou je dit in het oog en hoe weet je waar en wanneer je moet bijsturen?

Met MPR weet je dat de koeien goed opstarten. De juiste informatie over de pas gestarte koeien brengt je verder. Je kunt voeren op de norm, zodat koeien niet met te veel conditie de droogstand ingaan of richting de droogstand te veel melk blijven produceren.

Het resultaat? Je brengt meesterlijk alles in balans en na de kalving zullen koeien gezond en efficiënt de lactatie starten. En goed begonnen is half gewonnen.

jongvee in graslandVaarzen zijn de toppers van de toekomst. Ze hebben de modernste, genetische aanleg. Ze zijn veel waard, ook al produceren ze in de eerste lactatie nog niet als een volwassen koe. Omdat je ze niet iedere dag ziet tijdens hun opfok, kan er al eens iets fout gaan. Na het afkalven en bij piekmomenten in de bezetting kunnen vaarzen niet altijd aan het voer komen dat ze nodig hebben. Het liefste wil je zonder veel werk een vinger aan de pols houden om bij te sturen als het nodig is.

Met MPR weet je dat de vaarzen optimaal presteren. Het komt duidelijk naar boven of de jongveeopfok al of niet op orde is en of de vaarzen voldoende aan de bak komen in de veestapel. Je dierenarts en je voeradviseur kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Het resultaat? De nieuwe lichting in de veestapel met de beste erfelijke aanleg start vlot op en dat is een goede basis voor een gezonde en productieve levensduur.

Koeien verschillen van elkaar door erfelijke aanleg. Het is een groot voordeel als de erfelijke aanleg van je koeien past bij je bedrijfstype: extensief of intensief, biologisch of met robot. Je kunt fokken op wat je ziet aan de koe, maar ook op wat je op het eerste zicht niet ziet en wat economisch toch het verschil maakt: kenmerken die belangrijk zijn voor de hoogte van de melkprijs en de kostprijs van een behandeling.

Met MPR weet je welke koeien in je veestapel een goede erfelijke aanleg hebben voor kenmerken die belangrijk zijn voor het economisch resultaat, maar die niet zichtbaar zijn aan de buitenkant van de koe. Je kunt fokken op uiergezondheid, ketose-resistentie, persistentie en natuurlijk op gehalten.

Het resultaat? Je melkt koeien die gezondere melk produceren met veel vet en eiwit en die deze eigenschappen doorgeven aan hun dochters.

Het voerrantsoen berekenen is één zaak, het omzetten in de praktijk is iets anders. Door het starten met een nieuwe graskuil of maiskuil verander je soms ongewild de voorziening van energie en eiwit. Dit valt je soms niet meteen op omdat koeien ook minder produceren naarmate ze verder zijn in de lactatie of omdat er koeien drooggezet worden of afkalven. Ook infectiedruk veroorzaakt een soms onopvallende daling van de melkproductie.

Met MPR weet je het als de veestapel niet optimaal presteert. Omdat je iedere 3 tot 6 weken informatie registreert van de prestaties die door een rekenmodel omgezet worden in vergelijkbare informatie in de tijd, zie je het als er iets verkeerd gaat. De BSK is een maat voor de fitheid van de veestapel. Je ziet het als er ziektedruk is of als aanpassing nodig is in het rantsoen.

Het resultaat? Je koeien houden de productie op topniveau en blijven gezonder. Dit vertaalt zich in een betere opbrengst per koe.

Om koeien droog te zetten was het jarenlang een normale werkwijze om droogzetters altijd te gebruiken. Je kan zo bestaande subklinische mastitis behandelen en nieuwe infecties in de droogstand voorkomen. Omdat het gebruik van antibiotica moet verminderen, zijn ook in de melkveehouderij methodes ontwikkeld om selectief droog te zetten.

Met MPR weet je bij welke koeien geen droogzetters nodig zijn. Per koe krijg je overzichtelijke informatie over de gezondheid van de uier. Ook de kwaliteit van de droogstand krijg je in beeld. Door de combinatie van deze informatie met het advies van je dierenarts breng je de uiergezondheid op een hoger niveau en ontwikkel je een protocol voor het selectief droogzetten van je koeien.

Het resultaat? De uiergezondheid van je koeien blijft of komt op een hoog niveau, en je vermindert het gebruik van droogzetters.

 

Contact opnemen met CRV

 

Meer weten over melkproductieregistratie? Hier leest u meer over MPR. Heeft u bijkomende vragen of heeft u interesse om te starten met MPR? Neem contact op met de CRV klantenservice via onderstaande button of telefoonnummer: 078 15 44 44 of vraag uw veestapeladviseur.