‘Ik investeer graag in de vermindering van klauwproblemen’

categorie Gezondheid
28
sep
2018
0
Reacties
DigiKlauw
Melkveehouders Gerrit en Diana Hinsenveld uit Almelo

Niemand hoeft robotmelker Gerrit Hinsenveld te overtuigen van het belang van klauwgezondheid. ‘Als een koe iets aan de klauwen mankeert, dan laat de robot me dat direct weten’, verklaart hij. De veehouder is een enthousiast gebruiker van DigiKlauw. ‘Het geeft me inzicht en ik draag graag bij aan de fokwaarden voor klauwgezondheid.’

De regen van de afgelopen weken heeft ook het grasland van Gerrit en Diana Hinsenveld goed gedaan. De bruine kleur heeft plaatsgemaakt voor frisgroen en de koeien kunnen weer genieten van weidegang. ‘Het is voor de tweede keer voorjaar. De koeien zijn blij en dan zijn wij dat ook’, verklaart de veehouder uit Almelo lachend.

Investeren in preventie

‘Maar we zullen de komende weken wel extra alert moeten blijven op de klauwgezondheid’, voegt hij er onmiddellijk serieus aan toe. ‘De koeien hebben de stress van de hitte nog in de benen en moeten nu opnieuw wennen aan jong, eiwitrijk weidegras. Dat is een aanslag op de kwaliteit van de klauwen.’
De Twentse veehouder onderstreept met zijn woorden dat hij veel waarde hecht aan de gezondheid van de klauwen van zijn dieren. Hinsenveld melkt in maatschap met zijn vrouw Diana een 65-tal koeien met een gemiddelde (bedrijfseconomische) productie van ongeveer 10.000 kg melk met 4,30% vet en 3,60% eiwit. ‘Als een koe iets mankeert aan de klauwen, dan laat de robot me dat duidelijk weten. Een koe die niet goed loopt, meldt zich direct minder vaak’, ervaart hij. ‘En daarbij zal een kreupele koe natuurlijk nooit optimaal produceren.’

‘Het vastleggen van gegevens in DigiKlauw geeft me inzicht in de klauwgezondheid van mijn koeien’

Registreren geeft inzicht

Onder andere door extra aandacht te besteden aan het droog- en schoonhouden van de stalvloer en boxen investeert Hinsenveld veel tijd en moeite in de preventie van klauwproblemen. ‘Eens in de zes tot acht weken komt de klauwverzorger op het bedrijf om een koppeltje koeien te bekappen. Zo voorkomen we dat problemen uit de hand lopen’, merkt de veehouder, die acuut kreupele koeien tussentijds zelf aanpakt.
Sinds 2014 is Hinsenveld een enthousiast gebruiker van DigiKlauw. In dit programma kan hij gegevens over de klauwgezondheid vastleggen. ‘De klauwbekapper vertelt me tijdens zijn werk wat hij tegenkomt. Deze gegevens voer ik naderhand zelf op mijn pc in DigiKlauw in’, legt hij zijn werkwijze uit. ‘Natuurlijk kost dat een beetje tijd’, erkent de veehouder. ‘Maar dat heb ik er graag voor over. Het geeft me inzicht en ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan betrouwbare fokwaarden voor klauwgezondheid’, geeft hij aan.

 

Blij met fokwaarden klauwgezondheid

Al meer dan vier jaar laat de Twentse veehouder van al zijn dieren merkerfokwaarden bepalen. ‘Ik zie dat de cijfers op papier heel goed overeenkomen met de prestaties in de praktijk’, vertelt hij over zijn ervaringen. ‘En dat geldt zeker voor klauwgezondheid. Ik ben ervan overtuigd dat erfelijke aanleg een belangrijke rol speelt bij het optreden van klauwproblemen. Het is dan ook mooi dat we beschikken over fokwaarden voor klauwgezondheid. Daar maak ik dankbaar gebruik van en via DigiKlauw lever ik daaraan graag mijn bijdrage.’

DigiKlauw geeft grip op klauwgezondheid

Verbetering van de klauwgezondheid begint met inzicht in het vóórkomen van aandoeningen. DigiKlauw is een registratiesysteem om bevindingen ten aanzien van de klauwgezondheid tijdens het bekappen vast te leggen. Zo krijgt u als veehouder inzicht in de ontwikkeling van de klauwgezondheid van individuele koeien en op bedrijfsniveau. Het programma is beschikbaar voor zowel gespecialiseerde klauwverzorgers als veehouders die zelf hun koeien bekappen. Data die zijn vastgelegd in DigiKlauw, vormen ook de basis voor de berekening van fokwaarden voor klauwgezondheid. Hoe meer veehouders gebruikmaken van het programma, hoe betrouwbaarder fokwaarden kunnen worden geschat.

Bent u ook nieuwsgierig naar de voordelen van het gebruik van DigiKlauw voor uw bedrijf? Op www.digiklauw.com vindt u alle informatie. Natuurlijk kunt u ook informeren bij uw eigen veestapeladviseur of bellen met de CRV Klantenservice 078 15 44 44.