Invloed van management en fokkerij op klauwgezondheid

categorie Gezondheid
2
mrt
2017
0
Reacties

Hoe belangrijk is een goede klauwgezondheid en hoe boekt u hiermee vooruitgang met uw veestapel? Zijn er verschillen tussen dochtergroepen? Resultaten uit data-analyse laat zien dat naast management, de stierkeuze van grote invloed is bij het verminderen van klauwaandoeningen. 

Het belang van goede klauwgezondheid
Koeien met een goede klauwgezondheid ervaren meer welzijn, produceren beter en laten hun tocht beter zien. Dat heeft uiteraard invloed op de rentabiliteit van uw veestapel. De financiële schade op een gemiddeld bedrijf van 100 melkkoeien is door onderzoekers berekend op €5300. De Gezondheidsdienst voor Dieren geeft aan dat per kreupele koe de schade varieert van €100 tot €300.

Invloed van management
Met veranderingen in het management van uw veestapel kunt u op korte termijn resultaat bereiken. Op DigiKlauw.com staan maatregelen beschreven. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van het rantsoen, aanpassingen van de vloer of aan genezing bevorderende behandelingen. Ook uw dierenarts of adviseur kunnen u hierbij helpen.

Invloed van fokkerij
De verschillen in genetische aanleg tussen dieren is groot. Stieren met een gelijke score voor benen in de bovenbalk kunnen een aanzienlijk verschil in klauwgezondheid laten zien. Veehouders wisten al van de verschillen in gevoeligheid voor mortellaro en stinkpoot bij dochters van Stadel en Kian. Beide stieren hadden wel een goede beenvererving, maar wat betreft klauwgezondheid is Kian duidelijk beter dan Stadel.

Ook bij dochters van stieren waarvan nu massaal dochters aan de melk zijn zien we grote verschillen tussen dochtergroepen. De 2.596 dochters van Cricket (fokwaarde 99) scoren gemiddeld voor het aantal klauwaandoeningen. De 1.116 dochters van Atlantic (fokwaarde 110) scoren bij de vaarzen 31% minder en bij de koeien 35% minder klauwproblemen.

verbeter-klauwgezondheid-via-fokkerij

Grote verschillen zijn zichtbaar tussen dochters van verschillende stieren (bron Digiklauw)

In een serie van drie artikelen gaan we in op hoe CRV samen met veehouders werkt aan het verbeteren van klauwen van koeien in heel Nederland en daarbuiten. Volgende week verschijnt het tweede artikel: ‘Gegevensverzameling basis voor betere klauwgezondheid’.