‘Gezonde klauwen zijn de basis voor een hoge productie’

categorie Gezondheid
15
mrt
2019
0
Reacties
Herman van Dijk over Digiklauw
Melkveehouder Herman van Dijk uit Ommen

Voor de maatschap Pettershoeve uit Ommen werkt het programma DigiKlauw als een goed geheugen. ‘Geleidelijke veranderingen in de klauwgezondheid heb je zelf vaak niet in de gaten. DigiKlauw signaleert alles wel en brengt het duidelijk in beeld’, geeft veehouder Herman van Dijk aan. ‘Dankzij het programma zitten we kort op de klauwgezondheid.’

‘Gezonde klauwen zijn de basis voor een goede diergezondheid en een hoge melkproductie’, stelt melkveehouder Herman van Dijk uit Ommen. In maatschap met Henry en Arie Petter vormt hij de maatschap Pettershoeve. De maten melken een 240-tal koeien en fokken 120 stuks jongvee op. De gemiddelde productie van de veestapel ligt rond de 10.000 kg melk met 4,40% vet en 3,50% eiwit. ‘We laten onze koeien volgens een vast protocol bekappen door een vaste klauwverzorger van Abeos (voorheen AB Oost). Hij komt iedere vier weken op het bedrijf voor de koeien die droog moeten en de dieren die rond de honderd dagen in lactatie zijn’, vertelt Van Dijk. Zo komen alle koeien twee keer per jaar onder het mes.

 

DigiKlauw is geheugen

Om inzicht te houden in de klauwgezondheid maakt de maatschap Pettershoeve al zeker tien jaar gebruik van DigiKlauw. ‘Eerder stonden we met pen en papier bij de klauwverzorger om op te schrijven wat hij signaleerde. Dat legden we later vast in ons eigen managementsysteem’, herinnert Van Dijk zich. ‘Daar ging best wat tijd in zitten en het leverde maar beperkt informatie op. We kregen geen inzicht in de ontwikkeling van de klauwgezondheid van het hele koppel.’
‘DigiKlauw bespaart ons veel administratieve rompslomp’, ervaart de veehouder. ‘De klauwverzorger voert zijn bevindingen direct in en ’s middags hebben we in de mailbox al een overzicht van de resultaten van die ochtend. Deze worden ook vastgelegd in VeeManager. Zo kunnen we alles gemakkelijk terugzoeken’, vertelt hij.
‘Je kunt alles echt niet zelf onthouden’, realiseert Van Dijk zich. ‘DigiKlauw is ons geheugen als het gaat om de klauwgezondheid van onze koeien. Dankzij het programma zitten we er kort op’, ervaart hij. ‘Als de klauwverzorger een koe nog een keer wil terugzien, legt hij dat ook vast, zodat ik het dier bij een volgende bezoek weer klaar kan zetten. Zo wordt er niets over het hoofd gezien.’

‘DigiKlauw is ons geheugen voor klauwgezondheid. Dankzij het programma zitten we er kort op’

Afspiegeling van verleden

DigiKlauw brengt de ontwikkeling van de klauwgezondheid van het hele koppel in grafieken overzichtelijk in beeld. ‘De klauwgezondheid van de koeien is een weerspiegeling van het management in het verleden’, stelt Van Dijk. ‘Als er te weinig structuur is gevoerd, leidt dat enkele weken later bijvoorbeeld tot meer zoolbloedingen en wittelijndefecten. Dat zien we terug in DigiKlauw en dat bespreken we met onze voervoorlichter en dierenarts. Daar leren we van’, geeft de veehouder aan.
Toen de veehouders startten met DigiKlauw, signaleerden ze dat er meer wittelijndefecten voorkwamen dan ze wilden. ‘We zochten de oorzaak in overbelasting van de klauwen bij het in- en uitlopen van de melkstal en hebben toen besloten om een deel van de wachtruimte, melkstal en terugloopgang te voorzien van rubber’, geeft Van Dijk een ander voorbeeld van de meerwaarde van het programma. ‘En toen de doseerpomp van het potenbad niet goed werkte, zagen we dat ook terug in DigiKlauw: we hadden meer koeien met mortellaro.’

 

Neus op de feiten

‘Natuurlijk zien we alle koeien dagelijks voorbijkomen in de melkstal’, geeft de veehouder aan. ‘Maar we weten dat we dan echt niet alles zien. Geleidelijke veranderingen in de klauwgezondheid heb je zelf niet in de gaten. DigiKlauw signaleert alles wel en brengt het duidelijk in beeld. Zo worden we met de neus op de feiten gedrukt.’

DigiKlauw geeft grip op klauwgezondheid

Verbetering van de klauwgezondheid begint met inzicht in het vóórkomen van aandoeningen. DigiKlauw is een registratiesysteem om bevindingen over de klauwgezondheid vast te leggen tijdens het bekappen. Zo krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de klauwgezondheid, zowel van individuele koeien als op bedrijfsniveau. Het programma is beschikbaar voor klauwverzorgers en veehouders die zelf hun koeien bekappen. Data die zijn vastgelegd in DigiKlauw, vormen ook de basis voor de berekening van fokwaarden voor klauwgezondheid.
Bent u ook nieuwsgierig naar de voordelen van het gebruik van DigiKlauw voor uw bedrijf? Op www.digiklauw.com vindt u alle informatie. Natuurlijk kun u ook informeren bij uw eigen veestapeladviseur of bellen met de CRV Klantenservice: 078 15 44 44.