Nieuwe klauwgezondheidsscore voor betere klauwgezondheid

categorie Algemeen
2
mei
2019
0
Reacties
digiklauw en klauwgezondheidsscore

DigiKlauw, een gezamenlijk product van CRV en GD, is een managementtool om de klauwgezondheid in kaart te brengen, waarbij de klauwgezondheidsscore (KGS) als kengetal wordt berekend. Het algoritme van dit kengetal is verder verfijnd, waardoor er een nog beter beeld ontstaat over de klauwgezondheid van de veestapel.

Een vlotte en vitale melkveestapel is de basis voor veel melk en een hoge levensduur. Koeien met gezonde klauwen presteren beter en vragen minder arbeid. Om de klauwgezondheid naar een hoger plan te tillen is inzicht hierin de eerste stap naar een verbeterplan. DigiKlauw met de verbeterde klauwgezondheidsscore helpt daarbij.

 

Graad van de aandoening opgenomen in de KGS

De afgelopen jaren zijn via DigiKlauw veel klauwdata verzameld. Daardoor was het mogelijk om de klauwgezondheidsscore verder te verfijnen. We houden nu ook rekening met de graad van de aandoening, de verschillen tussen de klauwverzorgers en het ras. Het KGS-kengetal is door deze aanpassingen een nog betere graadmeter voor de klauwgezondheid van de veestapel. De KGS geeft een indicatie voor de klauwgezondheid van het bedrijf ten opzichte van het landelijk gemiddelde (= KGS 50). De score wordt zowel per aandoening (mortellaro, stinkpoot, zoolbloeding, wittelijndefect, zoolzweer en tyloom) of als totale klauwgezondheidsscore berekend. Als veehouder kunt u hiermee gerichter acties ondernemen ter voorkoming of bestrijding van klauwaandoeningen.

 

DigiKlauw

DigiKlauw omvat ook een dataregistratiesysteem, waarin veehouders en professionals op een smartphone of tablet de bevindingen tijdens de klauwverzorging vastleggen. Het programma levert via VeeManager werklijsten en rapporten die op een objectieve wijze inzicht in de klauwgezondheid van de veestapel geven. Deelname aan DigiKlauw kost slechts 6 euro per kwartaal.
Inmiddels leggen klauwverzorgers jaarlijks van duizenden koeien en vaarzen de bevindingen van de klauwen in DigiKlauw vast. De grote hoeveelheid gegevens die is verzameld, is uniek in de wereld. Veehouders kunnen naast klauwverzorgers ook andere adviseurs toegang verlenen tot deze informatie. De verzamelde data zijn de basis voor het berekenen van de fokwaarden voor klauwgezondheid.