Imponerende stieren en klassevee tijdens fleckviehreis

1
apr
2014
0
Reacties

Ter ere van het 120-jarig bestaan van Zuchtverband Miesbach werd afgelopen weekend een nieuwe fleckviehveilinghal geopend. CRV liet hier een dochtergroep zien van Indossar, die morgen zijn eerste dochterfokwaarden krijgt. Een mooie gelegenheid om af te reizen naar Beieren, de bakermat van het fleckviehras.

De reis waaraan veehouders en een aantal CRV-medewerkers deelnamen, bestond uit meerdere bedrijfsbezoeken bij fokkers van stieren uit het actuele aanbod van CRV.

Het eerste adres was bij de fokkers van de InSire-stier Vox, Schürer-Hammon, aan de rand van Beieren. De veestapel bestond uit 160 koeien waarvan 40% holstein en 60% fleckvieh die in dezelfde koppel gehouden worden. De gemiddelde bedrijfsproductie is 9.160 kg met 4,00% vet en 3,49% eiwit, waarbij de holsteinkoeien 1.000 kg hoger in productie noteren en de fleckviehkoeien 0,10% hoger in eiwit. De gemiddelde tussenkalftijd is 369 dagen.

De veehouder wil beide rassen in zijn veestapel behouden. De holsteinkoeien zijn in het voordeel bij een hogere melkprijs. De fleckviehkoeien hebben een hoger eiwit en meer opbrengst door een hogere omzet en aanwas. Dit laatste is voor veel veehouders een reden om met het dubbeldoelras fleckvieh te werken. Zij houden de stierkalveren aan tot 6-8 weken. De dieren wegen dan zo’n 100 kg en leveren 500 à 600 euro op. Uitstootkoeien hebben een geslacht gewicht van 400-450 kg en leveren 1.200 tot 1.500 euro op. Deze hoge prijzen beïnvloeden het selectiebeleid. Oude koeien worden makkelijker vervangen door een vaars.

Melk en fitness bij CRV
CRV zoekt binnen het fleckviehfokprogramma naar stieren die het bespieringsniveau van fleckvieh vasthouden. De gemiddelde fokwaarde voor bespiering van de ingezette teststieren van het afgelopen jaar was met 107 dan ook bovengemiddeld. CRV onderscheidt zich in zijn fokprogramma met name op het gebied van melkproductie en fitnesskenmerken. Hiervoor wordt gekeken naar genomicfokwaarden, maar zeker ook naar de prestaties van de familieleden van de stier.

Voor de selectie van de stieren is foktechnisch medewerker Johannes Wolff verantwoordelijk. Tijdens zijn presentatie besprak hij alle actuele CRV-stieren waarbij meteen door de ramen live de stieren aan ons getoond werden. Stieren als Web, Rumbo en Willenberg werden keurig voorgeleid, evenals veilingtopper Mint die later dit jaar beschikbaar zal komen.

Indossar imponeert in Miesbach
Zondag werd de veilinghal in Miesbach feestelijk geopend met een individuele keuring en dochtergroepenpresentatie. Doordat slechts twee koeien per bedrijf mochten deelnemen kregen de toeschouwers een goed beeld van de kwaliteit van de fleckviehkoeien en waren de dieren op de show ook een goede afspiegeling van de veestapels die de veehouders in de stal hebben.

Tijdens de keuring werd duidelijk dat het fleckviehras zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld, met name qua productie en uierbeeld. Deelnemende veehouder Wim te Peele uit Winterswijk: ‘Een paar jaar geleden ben ik hier ook geweest, en ik zie een enorme vooruitgang in uiers.’

De zes vaarzen van de CRV-dochtergroep van Indossar bevestigden dit beeld met ondiepe vast aangehechte uiers met een zeer sterke ophangband en keurige speenplaatsing. Een extra prestatie doordat er op dit moment van deze stier slechts 46 dochters in productie zijn. Morgen tijdens de indexdraai krijgt hij zijn eerste dochterfokwaarde.

Afsluiter
De reis werd afgesloten met een bezoek aan de fokker van Rumbo, de fleckviehactiestier van CRV. De fokker heeft zelf de stier ook volop ingezet. Hij toonde een vijftal melkgevende dochters waarover hij zeer enthousiast was. Het productieniveau was goed en het uierbeeld was zeer sterk. Met een hoge productie en een positief eiwitgehalte, prima uiergezondheid en gemiddeld bespieringsniveau sloten de Rumbodochters de reis in CRV-stijl af.

Bekijk ons aanbod fleckvieh