CRV vernieuwt Better Life-getallen

2
okt
2014
0
Reacties
De Better Life-fokkerijgetallen zijn nu verrijkt met fokwaarden voor voeropname en ketose
De Better Life-fokkerijgetallen zijn nu verrijkt met fokwaarden voor voeropname en ketose

Het fokken op een efficiënte en gezonde veestapel beleefde vandaag twee wereldprimeurs tijdens de World Dairy Expo in Madison (VS). CRV lanceerde daar de vernieuwde fokkerijgetallen Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid, waar voortaan twee unieke fokwaarden voor voeropname en ketose in verwerkt zijn.

Het streven naar een efficiënte, gemakkelijk te managen veestapel is een wereldwijde trend. CRV wil veehouders helpen om de gewenste resultaten te behalen en had twee belangrijke doorbraken te melden tijdens de World Dairy Expo.

Voeropname koppelen aan voerefficiëntie
Bij het verhogen van de efficiëntie van de melkproductie draait het vooral om voerefficiëntie. In onderlinge samenwerking  en mede gefinancierd door het Productschap Zuivel ontwikkelden Wageningen UR Livestock Research en CRV een fokwaarde voor voeropname. CRV integreert deze fokwaarde in het fokkerijgetal Better Life Efficiëntie. Hierdoor ontstaat een nauwkeurig beeld van de mate waarin een stier efficiënt producerende nakomelingen geeft. Better Life Efficiëntie bewaakt daarbij de balans tussen efficiënte productie en duurzaamheid, doordat de focus op levensproductie ligt.

De ontwikkeling van de fokwaarde voor voeropname was mede mogelijk door het bij elkaar brengen van voeropnamegegevens die verzameld zijn op de Dairy Campus van Wageningen UR.

Ketose terugdringen
Ketose (slepende melkziekte) is een bekend probleem dat de gezondheid van de veestapel negatief beïnvloedt. Dankzij praktijkgegevens uit de melkproductieregistratie heeft CRV een fokwaarde kunnen ontwikkelen voor het terugdringen van dit probleem. De fokwaarde ketose zal worden geïntegreerd in het fokkerijgetal Better Life Gezondheid. Met dit getal kunnen veehouders praktijkgericht stieren selecteren die positief bijdragen aan de gezondheid van de veestapel, waarbij ketose nu dus wordt meegenomen.

De vernieuwing van de twee Better Life-getallen voor gezondheid en efficiëntie met de twee nieuwe unieke fokwaarden voor voeropname en ketose betekent voor veehouders een enorme stap voorwaarts in het fokken van een efficiënte, productieve en makkelijk te managen veestapel. CRV zal de informatie vanaf december bij haar holsteinstieren publiceren.