Uw karkasgegevens delen voor fokwaardeschatting

categorie Fokwaarden
14
jul
2020
0
Reacties
Bwb: meerwaarden voor het ondereind van de veestapel

Sinds april 2012 berekenen CRV Vlaanderen vzw en Coöperatie CRV verschillende karkasfokwaarden voor ki-stieren in het Belgisch-witblauwras. Daarnaast gebruikt de coöperatie ook de slachtgegevens van melkveerassen, onder andere voor de vleesindex die onderdeel is van de dubbeldoel-NVI.

Deze fokwaarden helpen veehouders om de juiste fokkerijkeuzes te maken, gericht op een sterke groeikracht en een efficiënte nieuwe generatie.
Hiertoe worden de slachtgegevens beheerd door de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) gekoppeld aan de afstammingsgegevens van de runderen die door vleesvee- en melkveehouders geregistreerd werden bij CRV.

Omwille van de nieuwe privacywetgeving is de procedure veranderd. Daar waar in het verleden alle data vanuit I.V.B. werden gedeeld voor de fokwaardeschatting, moet voortaan elke veehouder individueel toestemming verlenen om zijn data te delen voor fokwaardeschatting.
De procedure hiervoor is eenvoudig en verloopt via de website van I.V.B.

Toestemming via I.V.B.-website

Allereerst dient men in te loggen op de website van I.V.B. Wie dit nog nooit heeft gedaan, moet eerst een inlogcode en wachtwoord aanvragen (gratis). De gebruikerscode en het wachtwoord worden dan per post naar het bij Sanitel geregistreerde adres opgestuurd.

Indien men ooit al heeft ingelogd en zijn mailadres heeft geregistreerd, maar in tussentijd zijn wachtwoord kwijt is, klik op ‘wachtwoord vergeten’ en krijg een nieuwe code toegestuurd per e-mail.

Als men is ingelogd, is de procedure vrij simpel:

 • Vul eerst je mailadres in de gele balk en klik op ‘verzend’ (indien dit nog nooit werd ingevoerd).
 • Ga naar ‘Mijn IVB’ -> ‘Toestemmingen’ -> selecteer bij nieuwe toestemming toevoegen ‘CRV Vlaanderen’ aan en klik op ‘voeg toestemming’ toe.
 • Wil je als producent ook zelf automatisch (en gratis) je slachtinfo ontvangen, vink dan onder ‘Automatisch classificatieresultaten ontvangen’ dit aan en zet het interval op ‘dagelijks’ indien je dit eerstdaags na slachten wilt ontvangen.

Met je toestemming worden de volgende gegevens gedeeld met veeverbeteringsorganisatie CRV Vlaanderen vzw. Met deze gegevens kunnen verschillende karkasfokwaarden berekend worden en ter beschikking gesteld worden aan de vleesveehouders:

 • Oormerknummer van het rund, inclusief landcode
 • Beslagnummer van het rund, inclusief landcode
 • Nummer van het slachthuis (onder gecodeerde vorm)
 • Slachtdatum
 • Nummer van de classificeerder (onder gecodeerde vorm)
 • Categorie
 • Klasse en desgevallend subklasse van bevleesdheid
 • Klasse en desgevallend subklasse van vetheid
 • Code aanbiedingsvorm
 • Niet gecorrigeerd warm karkasgewicht
 • Naar standaard aanbiedingsvorm omgerekend warm karkasgewicht

Meer informatie: Wim Veulemans, coördinator Belgisch witblauw (wim.veulemans@crv4all.com of  0477 700 432)