Nieuwe karkasindexen BBG-stieren

categorie Fokwaarden
11
dec
2014
0
Reacties

Voor vele vleesveehouders zijn de karkasindexen een belangrijk selectiemiddel voor de stierkeuze op hun bedrijf. Drie keer per jaar publiceert CRV de nieuwe karkasindexen voor de stieren uit het BBG-aanbod. Dit zijn indexen gebaseerd op de Vlaamse slachtgegevens, beschikbaar gesteld door het IVB.

Fokwaarden zijn een belangrijk instrument om een ras te verbeteren. Ze geven aan u als veehouder de mogelijkheid om een gefundeerde stierkeuze te maken. Al langer zijn er fokwaarden gekend zoals die voor gewicht of conformatie, maar sinds de samenwerking met de IVB, de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees, heeft CRV ook de mogelijkheid om indexen voor karkasgewicht, bevleesdheid en vetbedekking te berekenen.

Karkasgegevens zuiver BWB
CRV heeft met IVB een afspraak voor de levering van slachtgegevens van dieren geslacht in Vlaanderen. Daarnaast beschikken we over slachtgegevens van dieren geslacht in Nederland. Deze informatie koppelen we dan aan de afstammingsgegevens van deze dieren, voor zover deze tenminste gekend zijn. In deze fokwaardeberekening worden ook enkel de gegevens van raszuivere dieren meegenomen. Wat de gegevens van de stieren betreft wordt in de berekening ook rekening gehouden met het bedrijf en met de leeftijd van de stieren.

Fokwaarde interpreteren
De basis van de fokwaardeschatting wordt bepaald door de dieren geboren in 2005. Het gemiddelde van de drie indexen bedraagt telkens 100, met een spreiding van 10 punten. Voor het karkasgewicht is deze spreiding van 10 punten gelijk aan een gewicht van 18,2 kilogram. Zo heeft een stier met een fokwaarde van 130 voor de drie kenmerken een eigen aanleg van +54 kilogram vlees, +1 klasse in bevleesdheid (-/0/+) en +1 klasse in vetbedekking (-/0/+). Het effect bij zijn nakomelingen is telkens de helft van de eigen aanleg.

Bekijk hier de karkasindexen van december 2014