Nieuwe fokwaarden voor Belgisch witblauw

categorie Fokwaarden
8
dec
2015
0
Reacties

De karkasindexen geven vleesveehouders een goede indexatie van de dagelijkse groei van nakomelingen van een stier. Daarom zijn ze dan ook een belangrijk selectiemiddel voor de stierkeuze op het bedrijf. Drie keer per jaar publiceert CRV de nieuwe karkasindexen, alsook enkele andere belangrijke fokwaarden zoals deze voor vruchtbaarheid. Deze laatste worden berekend door het GES.

De karkasindexen zijn fokwaarden gebaseerd op de Vlaamse slachtgegevens, beschikbaar gesteld door het IVB, de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees. Naast het karkasgewicht, dat een indexatie geeft van de dagelijkse groei, publiceert CRV ook de fokwaarden, bevleesdheid en vetbedekking.

Karkasgegevens zuiver BWB
CRV heeft met IVB een afspraak voor de levering van slachtgegevens van dieren geslacht in Vlaanderen. Daarnaast beschikken we over slachtgegevens van dieren geslacht in Nederland. Deze informatie koppelen we dan aan de afstammingsgegevens van deze dieren, voor zover deze tenminste gekend zijn. In deze fokwaardeberekening zijn de gegevens opgenomen van raszuivere dieren en wordt in de berekening ook rekening gehouden met het bedrijf en met de leeftijd.

De basis van de fokwaardeschatting wordt bepaald door de dieren geboren in 2010. Het gemiddelde van de drie indexen bedraagt telkens 100, met een spreiding van 10 punten. Voor het karkasgewicht is deze spreiding van 10 punten gelijk aan een gewicht van 18,2 kilogram. Zo heeft een stier met een fokwaarde van 130 voor de drie kenmerken een eigen aanleg van +54 kilogram vlees, +1 klasse in bevleesdheid (-/0/+) en +1 klasse in vetbedekking (-/0/+). Het effect bij zijn nakomelingen is telkens de helft van de eigen aanleg.

Fokwaarden over vruchtbaarheid
Ook omtrent vruchtbaarheid hebben vleesveehouders enkele belangrijke fokwaarden ter beschikking die op vraag van het Vlaams stamboek Belgisch witblauw berekend worden door de Stichting Genetische evaluatie (GES).
Zo zijn er fokwaarden omtrent:

  • tussenkalftijd (TKT),
  • Non-Return (NR)
  • en interval afkalven – eerste inseminatie (IAI),
  • interval eerste – laatste inseminatie (IEL).

Vooral de fokwaarde tussenkalftijd is interessant, het geeft immers aan of een stier dochters geeft met een kortere tussenkalftijd dan gemiddeld. Ook interessant is de fokwaarde ‘leeftijd eerste inseminatie (LEI)’. Deze geeft aan hoeveel vroeger of later dochters van een stier voor de eerste keer geïnsemineerd worden. Het is een fokwaarde die zeker waarde heeft in het Belgisch witblauw omdat het de mate van vroegrijpheid aantoont.

Het gemiddelde is telkens 100, de standaardafwijking is 4 in plaats van 10 zoals we gewend zijn in witblauw. Hoe hoger de fokwaarde, hoe groter veelal de bijdrage van deze stier in het verbeteren van dat kenmerk. Bijvoorbeeld als een stier 104 voor tussenkalftijd heeft, zullen zijn dochter de een kortere tussenkalftijd hebben dan een gemiddeld dier op het bedrijf.

 Bekijk hier de karkasindexen 2015

 

Stier zoeken
De handigste manier om de fokwaarden van een stier terug te vinden is de functie ‘stier zoeken’ onderaan de CRV-website. Hier kan u de naam in geven van nagenoeg alle stieren en hun gegevens opzoeken. Nadat u op de naam van de betreffende stier heeft geklikt krijgt u alle gegevens. Klikt u daarna bovenaan op ‘achtergrondgegevens’ dan krijgt u een overzicht van alle fokwaarden.

Bekijk hier fokwaarden van stieren in de functie ‘stierzoeken’