Goed scoren met weldoordacht meerjarenplan

categorie Fokwaarden, Levensduur
3
mei
2019
0
Reacties
Meer netto-opbrengst door hogere genetische aanleg
De goed presterende veestapel van de familie Van Iperen uit Berghem

Duizend euro extra netto-opbrengst per koe: dat is het resultaat van een weldoordacht meerjarenplan van de familie Van Iperen in Berghem. Samen met CRV stelden ze dat plan op om de veestapel te verbeteren. De extra inkomsten zijn onder meer het resultaat van een hogere genetische aanleg. Hoe hebben ze dat bereikt?

‘We wilden goed ontwikkelde, sterke koeien met een goede productie en goed eiwit die het lang kunnen volhouden’, vertelt Marcel van Iperen uit Berghem. ‘Samen met Servé van Wersch, onze veestapeladviseur van CRV, zijn we een langetermijntraject ingegaan om samen de veestapel te verbeteren’, vult zoon Roel aan. ‘We gingen steeds op zoek naar de hoogste stieren van dat moment en lieten die meedraaien in het paringsprogramma SAP. Op deze manier zijn we hard vooruit gegaan in de fokkerij. Het fokken van goede koeien is echt een hobby geworden!’

 

Fokken met gesloten beurs

Servé komt al lange tijd op het bedrijf van de familie Van Iperen. Sinds 2005 werkt hij intensief samen met deze melkveehouders om hun veestapel op een hoger plan te brengen. ‘We gingen toen van start met Fokken met gesloten beurs. Dat betekent dat ze op de beste koeien topstieren gebruiken, het onderste deel krijgt een Belgisch-witblauwstier als partner’, legt Servé uit. ‘Bij de genetisch betere pinken gebruiken ze gesekst sperma. En sinds een aantal jaren na de start gebruiken ze voor de mindere pinken een Delta Satelliet-embryo.’

 

Duizend euro extra netto-opbrengst per koe

‘Deze melkveehouders hebben hun fokdoel consequent doorgevoerd’, constateert Servé. De erfelijke aanleg van de veestapel ligt inmiddels op een heel goed niveau. Zo hebben de melkkoeien een gemiddelde Inet van €147  en is de exterieurfokwaarde 105. ‘Dat zien we terug in de prestaties van de veestapel. De hoge exterieurfokwaarde komt terug in een huidig keuringsresultaat van dik 82 punten. De netto-opbrengst is sinds het jaar 2005 met €1000 flink gestegen naar €3069 euro per koe.’ Marcel voegt toe: ‘Het verhoogde genetische niveau is niet alleen te verklaren door de inzet van embryo’s en topstieren, maar ook doordat we alleen nog de beste kalveren opfokken. Sinds we meedoen aan Fokken op Maat fokken we alleen nog maar het beste jongvee op.’

 

Voorbeeldkoe

De koe die het nieuwe genetische niveau van de veestapel goed laat zien is Iperburg Evelien. ‘Evelien is een sterke tweedekalfskoe waar je geen omkijken naar hebt’, vertelt Roel trots. ‘Ze produceert gemakkelijk heel goed met – voor zoveel melk – hoog eiwit.’ Deze uit een satellietembryo ontstane vaars (Potter P x Delta Madra) wordt in haar tweede lactatie voorspeld op een 305-dagenlijst van 12.287 kg melk met 4,17% vet en 3,65% eiwit.

Iperburg Evelien (v. Potter P) als vaars

Iperburg Evelien (v. Potter P) als vaars

Veel laatrijpe G-Forcedochters

Een van de stieren die goed past binnen de fokkerijstrategie van de familie Van Iperen was Delta G-Force. In 2011 en 2012 is hij veel ingezet. Marcel van Iperen legt uit: ‘We wilden goed ontwikkelde, sterke koeien met een goede productie en goed eiwit die het lang kunnen volhouden. Daar paste G-Force bij.’ Het resultaat mag er zijn. Van de tien G-Forcedochters die in 2014 en 2015 als vaars aan de melk kwamen, zijn er zeven nog steeds aanwezig in Berghem. Het zijn mooie laatrijpe dieren (lees ook het verhaal van Iperburg Lucy 20, één van de laatrijpe G-Forcedochters). Na drie of vier lactaties geven ze gemiddeld 3700 kg melk meer dan in hun vaarzenlijst (305 dagenlijst). Marcel verwoordt het treffend: ‘In plaats van zichzelf weg te geven aan het begin van de lactatie, houden G-Forcedochters de productie lang vol. Daardoor blijven de dieren veel gemakkelijker lang lopen op ons bedrijf.’
Ook Roel is zeer te spreken over de G-Forcedochters: ‘Ze produceren goed met een hoog  eiwitpercentage. De jeugdige vaarzen groeien goed door, ook in de breedte, en houden het lang vol.’