Fokwaardeschatting december 2010

categorie AEU, Fokwaarden
1
dec
2010
0
Reacties

Fokwaardeschatting december 2010
Bij de Fokwaardeschatting in Nederland en Vlaanderen van december 2010 zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de augustus 2010 run.

Internationale fokwaardeschatting
Bij de fokwaardeschatting in andere landen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd voor de publicatie van december 2010.

België
Exterieur (Holstein): definitie van fokwaarde voor conditiescore aangepast naar genetisch minimum van conditiescore (minimum van dag 1 tot en met dag 200 na afkalven) en gemiddeld over de eerste drie lactaties.

Tsjechië
Exterieur (Holstein): Aanpassing van de iteratie-procedure.

Ierland
Productie (Jersey en Red Dairy Cattle): Doen voor de eerste keer mee.

Italië
Exterieur (Holstein): Gebruik van 4 generaties afstamming in plaats van 2 generaties en aanpassing van interactie leeftijd x stadium x twee jaar naar leeftijd x stadium x twee jaar x stiersort, waarbij stiersoort eigen stier, stier met proefstierdochters of stier met fokstierdochters is.

Litouwen
Uiergezondheid (Holstein en Red Dairy Cattle): doet voor de eerste keer mee met evaluatie voor celgetal.
Productie (Holstein en red Dairy Cattle): hebben random regressie testdagmodel geïntroduceerd.

Einddata
De einddata van de aangeleverde gegevens van de verschillende dataleveranciers voor de december 2010 fokwaardeschatting zijn:

  Afstamming (laatste geboortedatum
CRV 2010-11-07
VRV 2010-11-04
  MPR Data (laatste proefmelkdatum)
CRV 2010-11-05
VRV 2010-11-03
  Exterieur (laatste keuringsdatum)
CRV 2010-11-05
VRV 2010-11-04
FHRS 2010-11-04
Tellus 2010-11-19