Enthousiaste ervaringsdeskundigen geven uitleg Fokken op Maat op NRM

categorie Fokwaarden
3
jul
2017
0
Reacties

Tijdens de NRM in Zwolle, afgelopen weekend, vertelden verschillende, enthousiaste melkveehouders over hun ervaringen met Fokken op Maat. Vier kalfjes van het testbedrijf van de familie Vernooij en hun merkeruitslagen ondersteunden het verhaal.

Jan Henk Verburg uit Swammerdam is een van de melkveehouders die als ervaringsdeskundige op de NRM uitleg gaf over Fokken op Maat, merkertesten en HerdOptimizer, de applicatie die deelnemers aan Fokken op Maat en FokkerijData Plus ondersteunt.

Boervriendelijk
Jan Henk loopt over van enthousiasme over Fokken op Maat en vertelt collega’s daar graag over. ‘Iemand vroeg me: wat ga ik er meer verdienen? Ik zei gelijk: als je vooruit wilt boeren, dan heb je dit gewoon nodig.’ Jan Henk vindt HerdOptimizer, het programma waarin de genetica van de veestapel in beeld wordt gebracht, inclusief de uitslagen van de merkertesten, heel boervriendelijk. ‘Je hebt je veestapel direct in beeld. En je kunt het helemaal inrichten naar eigen wens.’ Via een iPad op de stand, kunnen de ervaringsdeskundigen direct laten zien hoe HerdOptimizer werkt.

Jan Henk Verburg

Jan Henk Verburg geeft uitleg

Merkeruitslag toont verschil
Met diezelfde iPad wordt ook inzichtelijk gemaakt wat de genen van de vier kalfjes in onze stand vertellen. Op basis van hun uiterlijk, afstamming en verwachtingswaarde zijn de kalfjes vrijwel gelijkwaardig. Twee van de kalfjes zijn een tweeling, zij hebben natuurlijk een identieke verwachting. Maar de uitslagen van hun merkertesten laten toch verschillen zien. ‘Als melkveehouder ben je toch gewend om ook naar het uiterlijk te kijken. Ik heb zelf één keer de fout gemaakt om een heel mooi kalfje met volgens de merkertest een heel lage melksnelheid, toch aan te houden. Die fout maak ik nooit meer. Want toen ik haar drie weken had gemolken, heb ik haar toch weg gedaan. Met de merkertesten weet je gewoon met behoorlijke zekerheid wat je over twee in de melkstal hebt lopen. Het beslismoment of je een dier aanhoudt ligt nu op 30 dagen leeftijd, niet meer op twee jaar.’

In de toekomst kijken
Jan Henk vertelt met dezelfde positieve emoties verder: ‘Je kunt met merkertesten verder in de toekomst kijken. En al die kennis van je veestapel, komt overzichtelijk in beeld in HerdOptimizer. Ik ken al mijn 110 melkkoeien stuk voor stuk, maar toch vind ik het lekker dat ik nu ruggensteun krijg. Ik kan mijn kalfjes al veel vroeger selecteren en straks ook veel betere paringen maken. Ik insemineer 40 procent van mijn dieren met gesekst sperma, de rest krijgt een blauwe stier. Zo kan ik ook beter optimaliseren in verband met de gve-reductieregeling.’ Jan Henk heeft zelf ervaren dat Fokken op Maat werkt en deelt dit graag met collega’s. ‘Dit hoort gewoon bij je management.’

Motor van de fokkerij
In totaal deelden acht melkveehouders hun gebruikerservaringen op de NRM. Zij deelden allemaal de positieve ervaringen van Henk Jan. Enkele van hun uitspraken:

  • Alles wat ik nodig heb om mijn veestapel te managen, vind ik in HerdOptimizer. Het is de motor geworden van mijn fokkerij
  • Om de juiste beslissing te kunnen nemen in fokkerij, moet je kunnen beschikken over de juiste data
  • Nu ook de drachten zijn toegevoegd in HerdOptimizer heb ik een nog beter overzicht op mijn jongvee.

Namens CRV, maar zeker ook namens alle bezoekers van de NRM, bedanken we de ervaringsdeskundigen!

Een gesprek van boer tot boer

HerdOptimizer zelf uitproberen

Meer lezen over Fokken op Maat en HerdOptimizer