‘Dankzij StierWijzer maak ik me over inteelt geen zorgen’

25
feb
2020
0
Reacties
StierWijzer
Piet & José van Beek en Joep & Marleen Boemaars

Als het om fokkerij gaat, houdt Piet van Beek het graag simpel. ‘Maar ik wil wel goede paringen maken’, benadrukt hij. De melkveehouder werkt al tien jaar met het aAa-systeem en combineert dit met StierWijzer van CRV. ‘Dat werkt heel gemakkelijk en over inteelt hoef ik me geen zorgen te maken.’

De bedrijfsontwikkeling van Melkveehouderij Zwartendijk in Rijen heeft begin dit jaar een verrassende wending gekregen. Eindvijftigers Piet en José van Beek vormen sinds kort een vof met einddertigers Joep en Marleen Boemaars. ‘Wij hadden geen opvolgers en zij zochten mogelijkheden om te groeien’, legt Piet van Beek uit. ‘De bedrijven samenvoegen is voor iedereen een mooie oplossing’, vindt hij.

Bedrijfsvoering eenvoudig

De veehouders melken nu op één locatie ongeveer 300 koeien met vijf robots. ‘We hebben een paar hectische weken achter de rug’, zucht Van Beek. ‘Op ons bedrijf melken we al meer dan twintig jaar automatisch, maar de 100 koeien van Joep kenden het robotmelken nog niet’, verklaart hij. Om met weinig arbeid een groot koppel koeien te kunnen managen heeft Van Beek de bedrijfsvoering altijd eenvoudig gehouden. ‘Ik streef niet naar een topproductie’, stelt hij bescheiden. Niettemin zijn de koeien goed voor een rollend jaargemiddelde van ongeveer 10.000 kg melk met 4,40% vet en 3,50% eiwit.

Koeien in balans

Ook als het om fokkerij gaat, maakt Van Beek het niet ingewikkelder dan nodig is. ‘Maar ik grijp wel alle mogelijkheden aan om goede paringen te maken’, benadrukt de veehouder. Sinds tien jaar gebruikt hij hiervoor onder andere het aAa-systeem.‘Ik wil koeien fokken die economisch melk produceren en probleemloos oud worden’, legt Van Beek uit. ‘Koeien moeten in balans zijn. Dat wil zeggen dat ze niet extreem groot en smal zijn en geen fouten hebben in hun bouw, zoals een te ver naar achteren geplaatste draaier’, legt hij uit. ‘Het aAa-systeem kijkt naar de samenhang in de bouw van de koe. Dat vind ik belangrijk.’

Piet van Beek: ‘Door StierWijzer en aAa te combineren gebruik ik alle mogelijkheden om goede paringen te maken.’

Allround met gewenste codes

Het aAa-systeem adviseert paringen op basis van codes die iets zeggen over de bouw van de koe en de stier. Met afstamming wordt geen rekening gehouden. ‘Ik ben geen fokker die bloedlijnen van koeien en stieren uit mijn hoofd kent’, geeft Van Beek aan. ‘Maar ik vind het wel belangrijk om inteelt te voorkomen.’
Om verwante paringen uit te sluiten combineert de ondernemer aAa met de StierWijzer van CRV. ‘Dat werkt heel eenvoudig. De aAa-codes voer ik in VeeManager in en deze worden automatisch ingelezen in StierWijzer’, legt hij uit. ‘In de fokkerij is tien jaar natuurlijk weinig’, realiseert Van Beek zich. ‘Maar als ik in de stal om me heen kijk, zie ik dat ons fokbeleid resultaat heeft. Het koppel is uniformer geworden en koeien met echte fouten kom ik niet meer tegen.’

Capaciteit en aanleg samen in één koe

Met stieren van CRV legt u een solide basis voor een gezonde en efficiënt producerende veestapel. Een groot aantal veehouders maakt gebruik van het aAa-paringssysteem voor het fokken van uitgebalanceerde koeien die een hoge genetische aanleg combineren met voldoende capaciteit. CRV heeft een ruim aanbod van stieren die uitstekende fokwaarden combineren met veelgevraagde aAa-codes. Het gebruik van aAa-codes is goed in te passen in SAP en StierWijzer. De programma’s helpen u bij het bepalen van een eigen fokdoel, het selecteren van de best passende stieren en het maken van paringen. SAP en StierWijzer maken voor ieder dier de perfecte match, waarbij ook inteelt wordt voorkomen.

Wilt u ook uitgebalanceerde koeien fokken die een hoge genetische aanleg combineren met een gemiddelde hoogtemaat, voldoende breedte en een passende conditie? Download de aAa-flyer of kijk op https://www.crv4all.be/service/stieradvies-melkvee/. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw veestapeladviseur of bellen met de CRV Klantenservice: 078 15 44 44.