Een hoge levensproductie is de basis voor rendement

30
mrt
2018
0
Reacties
levensproductie

De titel ‘Beste veestapel van Nederland’ win je niet zomaar. De familie Winter melkt een koppel koeien dat gezien mag worden. Niet alleen vanwege het exterieur, maar zeker ook vanwege de economische prestaties. Een hoge levensproductie realiseren is voor de veehouders een belangrijke doelstelling. Fokkerij levert hieraan een grote bijdrage.

Jaren op rij was het percentage gedwongen afvoer op het bedrijf van de familie Winter minder dan tien procent en de afgevoerde koeien realiseerden een gemiddelde levensproductie van meer dan 50.000 kg melk. Tot nu toe passeerden 29 koeien uit het koppel van de veehouders uit Vriezenveen de grens van honderd ton melk en hiervan produceerden er zeven ook meer dan tien ton vet en eiwit. In 2016 won de familie met deze opvallende prestaties de titel ‘Beste veestapel van Nederland.’

 

Proleemloos veel melk

Winter’s Farm is een echt familiebedrijf. Naast vader Jan en moeder Tiny maken dochter Laura en zoon Frank onderdeel uit van de maatschap. De beide kinderen hebben overigens naast het bedrijf ook nog een baan buitenshuis. De familie Winter houdt 150 stuks jongvee en melkt 220 koeien met een rollend jaargemiddelde van 11.421 kg melk met 4,15% vet en 3,59% eiwit. Binnen het veestapelmanagement is het realiseren van een hoge levensproductie de belangrijkste doelstelling. ‘We zien graag koeien die probleemloos veel melk geven en oud kunnen worden’, legt Jan Winter uit. ‘Een gezonde veestapel met een hoge levensproductie is de basis voor werkplezier en een goed rendement’, stelt de veehouder.

Jan Winter: ‘We zien graag koeien die veel melk geven en oud kunnen worden. Koeien met de hoogste fokwaarden presteren het best.’

Levensduur gewaarborgd

Naast goed management is de juiste genetica volgens Jan essentieel voor het realiseren van een hoge levensproductie. ‘Het overgrote deel van onze honderdtonners heeft een Nederlandse stier als vader’, vertelt hij. ‘Dit bewijst dat levensduur in het fokprogramma van CRV goed is gewaarborgd.’ Het stieradviesprogramma (SAP) ondersteunt de veehouders in hun fokbeleid, waarin ze ook gebruikmaken van de toegevoegde waarde van genoomfokwaarden. ‘We fokken op kilogrammen vet en eiwit, beenwerk, uier en  gezondheidskenmerken’, vertelt Jan. ‘De fokkerijgetallen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie nemen we mee als nuttige extra informatie’, legt hij uit. ‘We zien in de praktijk dat het werkt. De koeien met de hoogste scores op de Better Life-kengetallen presteren het best’, stelt de veehouder. Jan baseert zijn stelling op een analyse van de relatie tussen de
genetische aanleg en de prestaties in de praktijk.

 

Prestaties volgen fokwaarden

De 25 procent koeien met de hoogste score voor Better Life Gezondheid in de veestapel hadden duidelijk minder problemen dan de 25 procent laagste dieren voor dit kengetal. Ze hadden 48 procent minder last van subklinische mastitis en 63 procent minder last van ketose. Bovendien realiseerden ze een 33 dagen kortere tussenkalftijd. Een overzicht van de levensproductie van de afgevoerde koeien over de afgelopen jaren laat eenzelfde beeld zien. De 25 procent hoogste dieren voor Better Life Efficiëntie haalden gemiddeld +4,9% voor dit fokkerijgetal. Daartegenover stonden de 25 procent laagste dieren die een gemiddelde van –4,2% realiseerden. Dit verschil resulteerde in de praktijk in een verschil in levensproductie van meer dan 6200 kg melk.

Wilt u ook fokken op een veestapel met een hoge levensproductie?

Inzetten van stieren met hoge scores op de fokkerijgetallen Better Life Efficiëntie en Better Life Gezondheid werkt. Kijk hier voor meer informatie.