Gezonde veestapel is garantie voor rendement

5
apr
2017
0
Reacties
Erik van Mersbergen (rechts) met specialist veestapelmanagement Joris van Laerhoven (links)

‘Ik wil gemakkelijk boeren en een goed rendement halen’, vat Eric van Mersbergen uit Babyloniënbroek zijn nuchtere boerenverhaal samen. In een VOF met zijn vrouw Helene verzorgt hij 180 melkkoeien en 100 stuks jongvee.

‘We doen het grootste deel van het werk zelf. Op koeien met problemen zitten we dus niet te wachten’, licht de Eric toe. ‘Daarbij hebben we de laatste jaren veel in het bedrijf geïnvesteerd en dat betekent dat we een goed saldo moeten draaien’, aldus de ondernemer.

‘De Better Life fokkerijgetallen helpen ons bij het fokken van een veestapel waarmee we een hoog saldo kunnen realiseren’

De 305-dagenproductie van de koeien is nu ongeveer 9000 kilo melk met 4,45% vet en 3,65% eiwit. Eric en Helene streven naar 10.000 kilo melk per koe per jaar met 3,60% eiwit en een levensproductie bij afvoer van 50.000 kilo. De tussenkalftijd is 390 dagen en met een tankcelgetal van rond de 100.000 is de uiergezondheid gemiddeld goed.

Fokkerij als basis
Fokkerij legt volgens de veehouders de basis voor de efficiënt en probleemloos producerende veestapel. ‘We selecteren stieren in eerste instantie op NVI en de fokwaarden voor kilogrammen eiwit waarbij we gehalteverlagers uitsluiten’, legt Eric uit. ‘Daarnaast zijn met name de indexen voor uiergezondheid en dochtervruchtbaarheid voor ons belangrijk. Problemen met deze kenmerken zijn de meest voorkomende redenen voor afvoer van koeien van ons bedrijf’, vertelt hij.

Better Life Gezondheid
Het fokbeleid van de Brabantse VOF komt tot uitdrukking in een duidelijk positieve trend op de Better Life fokkerijgetallen. Zo loopt de genetische aanleg voor Better Life Gezondheid op van +3% naar +5%, zo blijkt uit merkeronderzoek. ‘Deze getallen krijgen voor ons steeds meer waarde’, geeft Eric aan. ‘Ze helpen bij het fokken van een gezonde veestapel waaraan we in de komende jaren veel werkplezier kunnen beleven om een hoog saldo kunnen realiseren.’

Better Life Gezondheid: aantoonbaar minder problemen
Koeien met hoge fokwaarden voor Better Life Gezondheid zorgen in de praktijk voor veel minder problemen dan koeien met lage fokwaarden voor het fokkerijgetal. Dit blijkt uit een analyse van de gerealiseerde prestaties van ruim 61.000 koeien met een genoomfokwaarde. Een overzicht is weergegeven in onderstaande tabel.

Vergelijking van de prestaties van 61.000 koeien, verdeeld over de 25% hoogst en 25% laagste score voor Better Life Gezondheid  
Lage Better Life Gezondheid Hoge Better Life Gezondheid
 Better Life Gezondheid (%)  -3,1  +3,6
 Celgetal (cellen/ml x 1000)  138  79
 Mortellaro  34  20
 Stinkpoot  30  16
 Inseminatiegetal (inseminaties per dier)  2,3  1,9
 Tussenkalftijd (dagen)  421  391
 Afkalfproblemen vaarzen  13  5
 Ketose (%)  22  11
Veestapelmanagement
‘Een hoge productie kan vandaag de dag goed samen gaan met een goede gezondheid en vruchtbaarheid. CRV heeft genoeg stieren beschikbaar die een hoge productieaanleg combineren met goede fokwaarden voor gezondheidskenmerken’, stelt Joris van Laerhoven. Als specialist veestapelmanagement ondersteunt hij veehouders en veestapeladviseurs in Zuid-Nederland en Vlaanderen. ‘Veehouders merken in de praktijk dat het werkt. Fokken op gezondheidskenmerken resulteert in een probleemloze veestapel.’