Fokken op basis van genoomfokwaarden werkt in de praktijk

2
sep
2016
0
Reacties
Laura Winter toiletteert een koe voor de fotograaf

De familie Winter uit Vriezenveen melkt een koppel koeien dat gezien mag worden. Niet alleen vanwege het exterieur, maar zeker ook vanwege de economische prestaties. Stieren uit het fokprogramma van CRV leggen hiervoor de genetische basis.

Acht jaar op rij hebben de afgevoerde koeien meer dan 50.000 kilo melk geproduceerd, gedwongen afvoer is minder dan 10 procent en al 24 koeien werden honderdtonner. ‘Het overgrote deel van deze koeien heeft een Nederlandse stier als vader’, vertelt Laura Winter. ‘Dit bewijst voor ons dat duurzaamheid in het fokprogramma van CRV goed is gewaarborgd.’

Binnen het veestapelmanagement van de familie Winter is een hoge levensproductie de belangrijkste doelstelling. Naast optimale voeding en verzorging is goede genetica essentieel. Laura Winter: ‘We fokken op kilogrammen eiwit, beenwerk, uier en gezondheidskenmerken. De fokkerijgetallen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie nemen we mee als nuttige extra informatie.’

Hoogste fokwaarden, beste prestaties
Het StierAdviesProgramma (SAP) is voor de eigenaren van de ‘Beste veestapel van Nederland 2016’ onmisbaar voor optimaal fok- en selectiebeleid. Hierbij baseren ze zich op de genoomfokwaarden van hun 230 melkkoeien en 170 stuks jongvee. ‘We zien in de praktijk dat het werkt’, aldus Laura. ‘De dieren met de hoogste cijfers voor de Better Life-fokkerijgetallen presteren het best.’

Meten is weten
Dat Better Life echt werkt zien we aan de cijfers. Op Winter’s Farm scoorden veertien afgevoerde koeien de afgelopen jaren gemiddeld +4,9% voor Better Life Efficiëntie. Hiertegenover stonden 27 afgevoerde koeien die op -4,2% uitkwamen. Het verschil in levensproductie tussen de beide groepen was meer dan 6.200 kilo melk. Daarnaast blijkt dat de 73 koeien met de hoogste score voor Better Life Gezondheid in de praktijk ook de beste gezondheidscijfers lieten zien: 48% minder subklinische mastitis, 63% minder ketose en een 33 dagen kortere tussenkalftijd.

Laura’s ervaringen worden ondersteund door onderzoek. Eva Koole (Van Hall Larenstein, Leeuwarden) ontdekte op basis van data van 61.000 koeien het volgende:

BETTER LIFE GEZONDHEID
‘Koeien die gemakkelijk te managen zijn en zonder problemen oud worden’
De 25% beste koeien voor Better Life Gezondheid realiseerden:
• 58.000 cellen/milliliter lager celgetal
• 38% minder subklinische mastitis
• 40% minder mortellaro
• 45% minder stinkpoot
• 48% minder ketose
• 30 dagen kortere tussenkalftijd
• 62% minder zware geboortes bij vaarzen

BETTER LIFE EFFICIËNTIE
‘Koeien die lang meegaan en gemakkelijk veel melk produceren per kilo voer’
De 25 procent beste koeien voor Better Life Efficiëntie realiseerden:
• 13.000 kilo melk hogere levensproductie
• 10 maanden langere levensduur
• 4,2 kilo melk hogere dagproductie
• 11-16 punten hogere lactatiewaarde (lactatie 1-3)

 Meer over Better Life-fokkerijgetallen