Aan de slag met Fokken op Maat

U wilt aan de slag met Fokken op Maat. De veelgestelde vragen hieronder helpen u op weg. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met uw veestapeladviseur of Klantenservice (078-15 44 44).

Lees meer over:

Monsters verzamelen

Bij het nemen van een haarmonster is het belangrijk dat u voldoende haren trekt mét haarwortel (daar zit het dna in). Lees de tips voor het nemen van haarmonsters

Maximaal 3 weken vanaf het moment dat het monster bij het lab is.

In de applicatie HerdOptimizer. Hier ziet u ook wat de status is van opgestuurde testen

De merkertest

De merkertest geeft inzicht in genominc fokwaarden, erfelijke kenmerken & gebreken en een check of afstamming.

De betrouwbaarheid van de merkertest is gelijk aan die van een derdekalfskoe, ongeveer 65 procent. Ter vergelijking: een verwachtingswaarde op basis van alleen afstamming heeft een betrouwbaarheid van rond 35 procent.

De merkertest geeft inzicht in de genetische aanleg van een kalf voor de erfelijke kenmerken roodfactor, hoornloosheid, A2-melk (bètacaseïne),bètalactoglobuline, kappacaseïne en dragerschap voor de erfelijke gebreken BLAD en CDH. Het enige waarvoor niet standaard een uitslag wordt geleverd zijn de gebreken CVM en BY, omdat hier patent op zit.

Het nemen van een oorbiopt voor merkeronderzoek kan nu nog niet worden gecombineerd met het nemen van een oorbiopt voor screening op BVD- dragerschap. CRV is in gesprek met de Gezondheidsdienst voor Dieren om te kijken naar de praktische mogelijkheden.

Ja, dat kan. Het tarief voor Fokken op Maat deelnemers is 26,60 per uitgevoerde merkertest

Wat is Fokken op Maat?

Deelnemers ontvangen voor elk holsteinvaarskalf dat op hun bedrijf wordt geboren automatisch een voorbedrukt zakje dat ze met een haarmonster van de dieren kunnen inzenden voor onderzoek. Of ze sturen een oorbiopt in voor het onderzoek. In het laboratorium wordt uit het monster dna geïsoleerd dat wordt onderzocht op merkers. Op basis van dit merkerprofiel en de afstamming berekent CRV genoomfokwaarden voor het dier.

Voorwaarden voor deelname

Op dit moment kunnen alleen vrouwelijke dieren met minimaal 6/8 holstein in de rasbalk merkergetest worden. Daarnaast is het mogelijk voor mrij-bedrijven om onder speciale voorwaarden deel te nemen aan Fokken op Maat Data Plus. Neem voor meer informatie over deze mogelijkheid contact op met uw veestapeladviseur of klantenservice.

De merkertest kunnen we alleen uitvoeren bij een bloedvoering van minimaal 75% holstein.

Sinds 1 september 2019 is de naam van FokkerijData Plus veranderd in Fokken op Maat Data Plus. Fokken op Maat Data Plus is een productvariant van Fokken op Maat. Deelname aan beide programma’s is dus niet nodig. Deelnemers van Fokken op Maat Data Plus werken met dezelfde instrumenten als deelnemers aan Fokken op Maat. Deelnemers aan Data Plus leveren daarnaast extra data aan CRV, waardoor zij als tegenprestatie lagere tarieven betalen voor merkertesten.

Afstammingsregistratie

 

Ja, dat is binnen Fokken op Maat een voorwaarde om fokwaarden te kunnen berekenen. De dieren hoeven niet per se allemaal stamboekgeregistreerd te zijn, maar het bedrijf moet wel stamboekdeelnemer zijn.

Ja, de afstamming wordt automatisch gecheckt. Alleen als de typering van de biologische ouders bekend is/meedraait komen ze uit de merkertest.

We merken dat in 5% van de gevallen een andere afstamming uit de merkertest komt dan geregistreerd is.

HerdOptimizer

 

HerdOptimizer is een online fokkerijapplicatie. In het programma Herd Optimizer kan je de status van de merkertest volgen en de uitslag van de genoomtest lezen, maar ook zie je in hoeverre het dier afwijkt van zijn koppelgenoten. Aan de hand van het fokdoel van de veehouder wordt een advies gegeven of het dier aangehouden kan worden, of toch beter verkocht. ‘De genoomtest geeft tevens inzicht in de genetische aanleg, maar ook of een dier het erfelijke kenmerken heeft als roodfactor, hoornloosheid of A2-melk’.

Nee, HerdOptimizer is een online applicatie.

Nee, deelnemers van Fokken op Maat ontvangen een aparte inlog voor HerdOptimizer.

Ja, in HerdOptimizer wordt namelijk ook het SAP-advies getoond. Ook wordt het fokdoel van SAP automatisch overgenomen door HerdOptimizer.

Fokken op Maat - fokkerijaanpak

MET GEMAK MEER RENDEMENT

A2 Via dna-analyse weten we van een kalf al evenveel als van een derdekalfs koe. Ideaal voor jongveeselectie en optimale paringen.
Besparing Een kalf opfokken kost al snel € 1.500,-. Door de mindere vaarskalveren niet op te fokken, bespaart u dit bedrag. Bovendien: minder jongvee betekent meer ruimte voor melkkoeien.
DNA Een haarmonster of oorbiopt ontsluit waardevolle informatie van uw dier.
Hoornloos Snel naar een hoornloze veestapel? Dan wilt u voor 100% zeker weten welke dieren hiervoor de juiste genetische aanleg hebben.
oorbiopt Specifieke kenmerken, zoals de aanleg om A2-melk te produceren, kunnen in de toekomst belangrijk worden. Met Fokken op Maat kunt u daar heel gericht op selecteren.