Veelgestelde vragen: MPR Voeding

Bij hoeveel ketose-attenties is er sprake van een bedrijfsprobleem?

Indien meer dan 10 à 15 procent van het gehele koppel na de MPR een attentie krijgt, is er grote kans op een bedrijfsprobleem. Het is raadzaam om uw mengvoeradviseur en dierenarts om advies te vragen.

Een koe krijgt een attentie voor ketose en V-E. Wat nu?

Dit dier heeft grote kans op slepende melkziekte. Het is nu aan de veehouder om het dier nader te onderzoeken en eventueel te behandelen.

Een koe, al meer dan 60 dagen in lactatie, kreeg een ketose-attentie. Hoe kan dat?

Slepende melkziekte is het gevolg van een negatieve energiebalans (NEB). Bij een dier dat al meer dan 60 dagen in lactatie is, spreek je niet snel meer van slepende melkziekte.

Hier kan de reden NEB worden aangegeven. De oorzaak kan bijvoorbeeld zijn: klauwproblemen of zware mastitis.

Hoe betrouwbaar is de ketose-attentie?

Het onderzoek op het acetonniveau in melk is veel betrouwbaarder dan de huidige attentie voor het vet/eiwitverschil.

Moet een koe met ketose en/of eiwitattentie behandeld worden?

CRV wil duidelijk aangeven dat via MPR Voeding dieren worden geattendeerd. Het is aan de veehouder zelf of ze wel of niet worden behandeld en of het rantsoen wel of niet wordt aangepast.

MPR-deelnemers die voorlichters of dierenartsen gemachtigd hebben ‘mee te kijken’ kunnen natuurlijk gebruikmaken van de expertise op hun vakgebied. Zij hebben de kennis omtrent voeding en diergezondheid om samen met u een zo gezond mogelijke veestapel te realiseren waarmee u prettig werkt.

CRV wil u daarin graag ondersteunen en een positieve bijdrage leveren door nog meer gegevens uit de melkmonsters te halen voor dezelfde prijs.

Waarom wordt de attentie vet/eiwit nog vermeld?

Deze attentie is al geruime tijd bekend bij veehouders en adviseurs. Ze zijn ermee vertrouwd.

In overleg met verschillende instanties is besloten deze toch te blijven vermelden. Uit onderzoek blijkt dat ze toch een zekere relatie heeft met dieren met slepende melkziekte.

Wat is slepende melkziekte?

Slepende melkziekte is een stofwisselingsziekte die voorkomt bij koeien.

Het is een stoornis van de stofwisseling waarbij een tekort aan glucose (energiebron) en een teveel aan ketonlichamen ontstaat. Deze ketonlichamen ontstaan doordat de koe haar eigen vetreserves gaat aanspreken om er energie uit te halen.

De ketonen hebben een negatief effect op de eetlust waardoor de koe nog meer in de problemen raakt. De oorzaak komt dus neer op een chronisch tekort aan energie, ook wel Negatieve Energie Balans genoemd.

Welke dieren lopen risico op slepende melkziekte?

Verse koeien tot 60 dagen in lactatie zijn de grootste risicogroep. Daarbij zijn hoge pariteit/leeftijd en hoge conditiescore voor afkalven extra risicofactoren.

Ook dieren met een andere aandoening zoals klauw- of mastitisproblemen vormen een risicogroep.

Wie kan er gebruikmaken van MPR Voeding en de ketose-attenties?

MPR Voeding met de nieuwe ketose-attenties is beschikbaar voor alle CRV MPR-deelnemers.

De uitslagen zijn beschikbaar via deze website onder de module MPR in VeeManager 2.0 of worden meegezonden met het Veedata-bericht voor alle andere managementpakketten. Veehouders die de MPR-uitslagen op papier thuisgestuurd krijgen, ontvangen tegelijkertijd ook MPR Voeding op papier.