Veelgestelde vragen: InSire

Een voorbeeld van merkerselectie

Neem stierkalf 9335. Op basis van de gevonden merkers voor kg melk, kg vet en eiwit, Inet, de exterieurkenmerken, celgetal en levensduur komt hij een stuk beter uit de bus dan zijn verwachtingswaarde deed vermoeden. Voor vet- en eiwitgehalte scoort hij iets lager.

Bij stierkalf 7185 ligt het anders. De merkers die bij hem zijn gevonden, geven aan dat hij voor vrijwel alle kenmerken behoorlijk lager scoort dan verwacht.

Voorbeeld van merkerselectie InSire

Hoe ziet het CRV-fokprogramma eruit?

Merkers worden gebruikt om extra informatie toe te voegen aan de verwachtingswaarden van jonge stieren of de koe-indexen van potentiële stiermoeders. Merkerinformatie is extra waardevol bij kenmerken met een lage erfelijkheidsgraad, zoals vruchtbaarheid, uiergezondheid en duurzaamheid.

Om betrouwbare fokwaarden voor deze kenmerken te hebben, is informatie van veel dochters over een langere periode nodig. Voor jonge dieren geeft merkerinformatie al een redelijk betrouwbare fokwaarde.

Binnen het CRV fokprogramma worden alle dieren al onderzocht via de merkertechnologie. Alleen de allerbeste worden uiteindelijk ingezet. Uit deze dieren wordt uit paringen met meerdere stieren een groter aantal embryo’s ingezet op melkveebedrijven die deelnemen aan Delta Satelliet en Eurodonor. Alle kalveren geboren uit deze embryo’s worden opnieuw op hun genomics getest, enkel de allerbeste worden opnieuw ingezet in het CRV fokprogramma, als InSire Stier of als embryo donor.
Via genomics gaat CRV met deze techniek ook op zoek naar nieuwe koefamilies met een iets andere afstamming.

Is merkerselectie genetische manipulatie?

Bij het toepassen van merkerselectie worden dieren niet genetisch gemanipuleerd. Onderzoek verrichten met genetische merkers heeft geen invloed op de genen van een dier.

Merkers zijn alleen een hulpmiddel om de beste dieren al in een vroeg stadium te kunnen identificeren. De merkers worden meestal via bloedonderzoek bepaald. De integriteit van het dier is niet in het geding.

De natuurlijke variatie binnen de populatie blijft de bron voor genetische vooruitgang.

Voor welk soort dierkenmerken zijn merkers interessant?

Merkers worden gebruikt om extra informatie toe te voegen aan de verwachtingswaarden van jonge stieren of de koe-indexen van potentiële stiermoeders.

Merkerinformatie is extra waardevol bij kenmerken met een lage erfelijkheidsgraad, zoals vruchtbaarheid, uiergezondheid en duurzaamheid. Om betrouwbare fokwaarden voor deze kenmerken te hebben, is informatie van veel dochters over een langere periode nodig. Voor jonge dieren geeft merkerinformatie al een redelijk betrouwbare fokwaarde.

Wat is InSire?

InSire is de merknaam die CRV gebruikt voor merkergeselecteerde jonge stieren. Alleen de stieren met de hoogste genetische aanleg worden ingezet. De gemiddelde kwaliteit van de dochters van de InSire-stieren die u binnen een paar jaar op uw bedrijf zult melken, wordt daarmee ook merkbaar beter.

Dankzij merkerselectie en veranderingen in het fokprogramma hebben de InSire-stieren een verdubbelde kans om door te breken als fokstier, is er meer diversiteit in de fokstieren en zijn de topstieren van een hoger niveau. De genetische vooruitgang neemt hierdoor met 35 procent toe. CRV luidt daarmee een nieuw tijdperk in binnen de rundveefokkerij.

Wat is merkerselectie?

Het selecteren van dieren op basis van merkerinformatie wordt merkerselectie (of ‘genomic selection’) genoemd.

CRV werkt inmiddels met meer dan 60.000 merkers, waarmee over de volle breedte het erfelijk materiaal in kaart wordt gebracht. Met merkeronderzoek zijn van duizenden stieren – met een bekende en betrouwbare fokwaarde – de fokwaarden in verband gebracht met gevonden merkers.

Op deze manier zijn de effecten van de merkers ingeschat. Als nu van bijvoorbeeld een jonge stier de merkers zijn gelokaliseerd, kunnen de effecten hiervan bij elkaar opgeteld worden en ontstaat er een beeld van de erfelijke aanleg.

Wat is er sinds de introductie van genomics veranderd in het fokprogramma

Sinds 2008 heeft genomics een belangrijpe positie in het CRV fokprogramma. Maar deze techniek staat niet stil, waardoor zowel genomics als het fokprogramma zelf door de jaren heel al flink werden aangescherpt.

 • Scherpe selectie
  Waar in het begin uit het CRV-fokprogramma jaarlijks ongeveer 2.000 embryo’s werden ingezet, zijn dat er momenteel meer dan 8.000. Alle kalveren hieruit geboren worden getest op hun genomics. Uiteindelijk worden er jaarlijks 60 stieren ingezet. Dat betekent een selectie-intensiteit van drie op honderd. In het begin was dit één op twee, later één op vijf.
 • Hoog niveau
  Scherpere selectie betekent ook een hoger niveau van de ingezette stieren. Zo levert de meeste recente aanscherping van de selectie in het fokprogramma een verhoging op van het niveau met zo’n 30 punten NVI.
 • Grotere variatie in bloedvoering
  Met de extra merkerinformatie komen de capaciteiten van nieuwe koefamilies met andere afstamming eerder en beter in beeld en kunnen zo beter benut worden. Doordat de selectiebasis vergroot, blijft ook in de toekomst de spreiding in de bloedvoering gewaarborgd.
 • Betrouwbare fokstieren
  Hoe sneller er meer dochters van een stier aan de melk komen, hoe sneller deze stier een hoge betrouwbaarheid zal hebben. Daarom zetten we van onze InSire Selectstieren ook meer doses in. Zo wordt eerder duidelijk welke stieren de echte toppers zijn en gaat ook de genetische vooruitgang omhoog op bedrijven waar met fokstieren wordt gewerkt.
 • Aandacht voor unieke kenmerken
  CRV heeft in haar fokprogramma veel aandacht voor het verkrijgen van data op het gebied van gezondheid en efficiëntie. Beide zullen immers steeds meer belang hebben in de fokkerijkeuzes en het management in de melkveehouderij. Ook de twee fokkerijgetallen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie hebben hierin hun rol.

Wat zijn merkers?

Genen zijn stukjes DNA, die verantwoordelijk zijn voor de genetische verschillen tussen dieren. Voor een kenmerk als melkproductie hebben honderden genen een effect op de prestaties van een dier.

Genetische merkers zijn kleine, herkenbare stukjes DNA die in de buurt van genen liggen. Ze geven informatie over die genen en de genetische aanleg van een dier.

Wilt u tester worden?

Download dan de Overeenkomst FokkerijData en stuur hem ingevuld (zonder postzegel) naar:

CRV
Afdeling Verkoop Binnendienst
Antwoordnummer 1400
6800 VC ARNHEM

Tip
Download een exemplaar van de testovereenkomst en de algemene voorwaarden voor uw eigen administratie.