Winterbijeenkomst De Westhoek

15
feb
2017
-
13 Feb 2017

Graag nodigen we u uit voor de CRV-winterbijeenkomst 2017.

Het thema van deze bijeenkomst is:

 

‘Ondernemen met DNA’

Inzicht in het DNA kan u helpen om beter gefundeerde beslissingen te maken, bijvoorbeeld bij de selectie van jongvee. Met als resultaat meer ruimte voor melkproductie en snellere genetische vooruitgang op uw bedrijf. Ook het maken van de juiste stierkeuze is cruciaal. Daarom bevat het programma tevens een actuele stierenpresentatie.

CEO naar de Westhoek

Het afgelopen jaar zijn de twee coöperaties VRV en CR Delta gefuseerd. Daarnaast zijn er ook veranderingen binnen de organisatie zelf met als doel CRV dichter bij de veehouder te brengen.

Roald van Noort, directeur en tevens CEO van CRV, vertelt wat dit betekent voor u als veehouder. Daarnaast staat hij ook uitgebreid stil bij de strategie van CRV wereldwijd, waar de kansen en bedreigingen voor de individuele veehouder liggen en geeft hij aan hoe de coöperatie uw belangen kan behartigen.

Uw afdeling De Westhoek vergadert op:

Woensdag 15 februari,

te Zaal Pypegale, Pypegale 1, 8647 Lo-Reninge

De bijeenkomst begint om 13u00

Wij zien uit naar uw komst. Natuurlijk zijn uw partner, gezinsleden en uw medewerkers ook van harte welkom op de CRV-winterbijeenkomst.

663-16-uitn-winterbijeenkomsten-mv-vla