Districtsbijeenkomst vleesvee Watervliet

7
mrt
2019

Locatie: De Meet, Sint-Jansstraat 22, Sint-Laureins

Aanvangsuur: 10u30

Welkom op de vernieuwde ledenbijeenkomst.

We blikken terug op het afgelopen jaar,

u krijgt een toelichting op de jaarcijfers

en de actualiteiten en er vindt een

bestuursverkiezing plaats.

 

 

RENDABILITEIT VLEESVEEHOUDERIJ

De rendabiliteit staat zwaar onder druk. Keuzes moeten daarom weldoordacht gemaakt worden. Laurence Hubrecht van de Vlaamse overheid wijst ons de weg om de vleescrisis zo goed mogelijk te lijf te gaan. Daarnaast gaan we via een vraaggesprek met afnemer Renmans in op de trends en tendensen die zij zien.

 

DICHTBIJ DE PRAKTIJK                                         

Dit jaar zijn bij de bijeenkomsten een bezoek aan een praktijkbedrijf onderdeel van het programma. U krijgt hier een rondleiding over het bedrijf waar u te gast bent. Tijdens de rondleiding is er alle tijd voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Deze praktijkgerichte insteek is voor u als lid extra interessant. Een lunch is inbegrepen.

DAGPROGRAMMA

  • Ontvangst
  • Coöperatie (jaarcijfers, verkiezingen, actualiteiten)
  • Rendabiliteit vleesveehouderij
  • Lunch
  • Toekomstgerichte afzet
  • Actualiteiten CRV
  • Bedrijfspresentatie en bezoek aan het bedrijf

 

AANMELDEN

Aanmelden voor de CRV-Districtsbijeenkomsten is

noodzakelijk en kan via crv-districtsbijeenkomsten.com of via de klantenservice (078 15 44 44). Op de website vindt u ook meer informatie.