Zo efficiënt mogelijk melk uit gras maken

categorie Efficiëntie
15
aug
2019
0
Reacties
Jaap Hartman kiest voor grazing
Jaap Hartman, melkveehouder in Toldijk

‘Tot aan de derde snede ga ik volle bak beweiden. Dat betekent normaal dag en nacht beweiden. Op die manier kunnen de koeien zelf ruim zeven kilo droge stof per dag uit de wei halen. Het gras is dan ook het meest smakelijk.’ Jaap Hartman (31) uit Toldijk is een echte grazing-veehouder.

Het melkveebedrijf van Jaap Hartman is met 74 hectare (waarvan 60 hectare grasland) en 150 koeien redelijk extensief. En mede door de derogatie-eis van 80 procent grasland beschikt hij over veel gras. ‘Daar wil ik dan zo veel mogelijk uithalen. Inkuilen kan, maar veel beter is het om de koeien aan het begin van het seizoen zo veel mogelijk zelf het gras op te laten halen.’ Dat zorgt op dit moment wel voor de nodige uitdagingen. Door de gortdroge zomer van vorig jaar is het grasland direct grenzend aan de stal verdroogd. ‘Daar zit nu pootgoed in. Na de oogst kunnen we het opnieuw inzaaien, waardoor we hopelijk volgend jaar de koeien weer dag en nacht kunnen laten weiden tot aan de derde snede.’

 

Gezond en gemakkelijk

Jaap heeft roodbonte en zwartbonte holsteins door elkaar lopen. Qua gezondheid focust hij in zijn fokdoel op uiergezondheid, voerefficiëntie, klauwgezondheid en sterk beenwerk. Productie in kilo’s is voor hem niet heilig, gehaltes zijn dat wel! ‘Ik wil een gezonde, gemakkelijke veestapel met een goede productie en hoge gehaltes’, vat Jaap samen. Daarom zet hij momenteel regelmatig de roodbonte stier Jacuzzi (Better Life Efficiëntie van +21) in, maar ook Anreli (Better Life Efficiëntie van +16) en Moutard (Better Life Efficiëntie van +10). Van de zwartbonte stieren gebruikt hij regelmatig Treasure en Lendor, met name om de hoge gezondheidsstatus. In het verleden heeft hij veel gewerkt met Mobile. Bij jongvee met hoge verwachtingswaarden gebruikt Jaap gesekst sperma, koeien die niet direct passen in het fokdoel worden geïnsemineerd met Belgisch witblauwe stieren.

‘Ik wil zo veel mogelijk melk uit gras maken met weidegang’

Beweidingsproject: drogestofopname in de wei

Efficiëntie is een thema waar Jaap zich de komende jaren op wil gaan richten. Dat is een van de redenen waarom hij meedoet aan Amazing Grazing, een groot beweidingsproject geïnitieerd door LTO en NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). Vanaf april dit jaar maakt hij als testbedrijf van Nedap deel uit van een groep veehouders, waar onder andere de vreet- en herkauwtijd in de wei wordt gemeten via halsbandsensoren. ‘Uiteindelijk willen we op deze manier meten hoeveel kilo droge stof een koe opneemt in de wei.’

Daar kan Jaap de ruwvoergift ’s avonds in de stal dan weer op afstemmen. Maar het kan ook een signaal zijn dat er iets met de weide aan de hand is of met de koeien. Naast beïnvloeding van voerefficiëntie via management ziet Jaap ook wel mogelijkheden om dit via genetica te verbeteren. ‘Het is heel goed dat CRV hierin het voortouw neemt. Het helpt mij om zo veel en zo efficiënt mogelijk melk uit gras te maken met zo veel mogelijk beweiding.’

Fokken op graslandkoeien

Wie stieren zoekt die koeien geven die gemakkelijk weiden, kan bij CRV voor zwartbont en roodbont holstein stieren selecteren met een hoge graslandindex. Deze graslandindex is speciaal voor de Nederlands/Vlaamse omstandigheden ontwikkeld en is samengesteld uit kenmerken die weidende melkveehouders hebben aangedragen: een niet al te grote koe met een brede voorhand, een goede conditiescore, sterk beengebruik en een hoge persistentie en vruchtbaarheid.
Voor de overige rassen biedt CRV ook stieren die uitblinken op deze kenmerken van grazing.