Waarin maakt uw veestapel het verschil?

21
sep
2015
0
Reacties
Jan Banckaert, koeien in de weide

Iedere melk- of vleesveehouder heeft een bedrijfsdoel voor ogen. De invulling van dat doel mag dan per bedrijf of regio verschillen, de veestapel vormt steevast het hart van het bedrijf. Goed management van de veestapel is dan ook het fundament voor het bedrijfsrendement.

Ook al blijven veehouders in de eerste plaats boer in hart en nieren, hun bedrijfsvoering wordt steeds zakelijker. Daarbij verleggen zij hun focus van de individuele koe steeds meer naar de hele veestapel. Uit CRV-onderzoek blijkt dat voor 80% van de Nederlandse en Vlaamse veehouders de veestapel de kern van de bedrijfsresultaten vormt.

Veebedrijven worden steeds omvangrijker. Niet alleen het aantal dieren verandert sterk, ook de omstandigheden waarmee een bedrijf te maken krijgt, zijn in beweging. Zo hebben de veranderende markt en de leefomgeving invloed op de bedrijfsvoering. Denk aan het verdwijnen van het melkquotum, de schommelende melkprijzen en de invoering van fosfaatrechten, maar ook aan de toenemende druk op voerprijzen en de aandacht die er is voor milieu en duurzaamheid.

Een visie, een plan, een oplossing
Een veehouder moet steeds vaker model-branding-DEF-NL-2014strategische keuzes maken, telkens een stap vooruitdenken: waar wil ik naartoe en hoe kom ik daar? Dat betekent: vanuit een visie en goed inzicht in het bedrijf een plan ontwikkelen en van daaruit de veestapel met zorg sturen.

Goed management van de veestapel is daartoe de sleutel. CRV heeft daarom haar kijk op gedegen veestapelmanagement samengevat in de CRV-resultaatwijzer. Deze is gebaseerd op de cyclus Inzicht-Plan-Verbeter en op de vijf speerpunten voor optimale veestapelresultaten, aangedragen door veehouders.

Lees hoe de CRV-resultaatwijzer u helpt bij het managen van uw veestapel.

Met goed management van de veestapel kan iedere veehouder tijd en geld verdienen. Wie vanuit een heldere, vastgehouden visie en het juiste inzicht komt tot de juiste strategische keuzes, brengt zijn bedrijf op een hoger niveau. Daarbij zijn vruchtbaarheid, productie, gezondheid, efficiëntie en levensduur de vijf speerpunten die de grootste invloed hebben op de resultaten. Hiermee aan de slag gaan rendeert dus.

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees hier meer artikelen.