‘Voerefficiëntie gaat verder dan voer alleen’

categorie Efficiëntie
31
jan
2020
0
Reacties
Week van de voerefficiëntie
Het bedrijf van Thijs van Gastel uit Nispen is een van de vijf bedrijven waarop tussen 16 en 20 maart een themadag over voerefficiëntie wordt gehouden

‘Wij willen zoveel mogelijk melk uit onze koeien halen. Veel melk betekent daarmee ook zoveel mogelijk geld’, zegt Thijs van Gastel uit Nispen. Om dat bedrijfsdoel te halen focust de veehouder zich onder andere op voerefficiëntie. Het bedrijf is al een tijdje Delta-testbedrijf voor CRV en sinds krap een jaar wordt op het bedrijf ook de individuele voeropname gemeten. Het bedrijf van Van Gastel is een van de bedrijven waar in de ‘Week van de voerefficiëntie’, tussen 16 en 20 maart, een themadag over voerefficiëntie wordt gehouden.

De komende weken krijgt u via CRV en Veeteelt meer informatie over de superpraktische ‘Week van de voereficiëntie’ (16 tot 20 maart). Op verschillende plekken houden we een themadag over voerefficiëntie. Binnenkort maken we het volledige programma bekend en kunt u zich daarvoor inschrijven.

Thijs boert nu nog met zijn vader Gré in maatschap en melkt 160 koeien. Maar hij zit midden in de bedrijfsovername. Nog even en het bedrijf staat op zijn naam. Thijs wil efficiënt en veel melken.
Dat laatste lukt goed, zo blijkt uit de meest recente mpr-uitslag van 12.266 kilo melk met 4,21% vet en 3,61% eiwit. ‘Zoveel mogelijk melk betekent zoveel mogelijk geld. In mijn ogen ben je dan het meest efficiënt bezig’, vat Thijs kort samen. Zijn vader Gré voegt daaraan toe: ‘En met de topgenetica die we als testbedrijf van CRV gebruiken, is het mooi om te zien dat koeien op hun sloffen die hoge productie aankunnen. Ze blijven in goede conditie en goede gezondheid.’

 

Grote verschillen in voerefficiëntie

Van Gastel staart zich niet blind op veel melk alleen. De koeien moeten het goed aankunnen én hij zoekt naar juist die genetica waarmee hij de meest efficiënte koeien fokt. CRV vroeg of ze op hun bedrijf de individuele voeropname mochten meten om zo de verschillen in voerefficiëntie bloot te leggen. Thijs en Gré zeiden meteen ‘ja’ op het verzoek. Doel is om uiteindelijk te komen tot een nog betere en meer betrouwbare fokwaarde voor voerefficiëntie. Thijs: ‘We zien inmiddels dat de koe met de laagste efficiëntie op 1,2 kilo melk per kilo droge stof zit en de meest efficiënte koe op 1,9. Alleen al genetisch is er dus een flink financieel voordeel te behalen.’

 

Efficiënte koeien zijn ook gezonde koeien

Iets anders waar de Van Gastels achterkwamen, is dat ze een duidelijke link zien tussen voeropname, voerefficiëntie en gezondheid. Thijs: ‘Als de voeropname, en daarmee de efficiëntie, daalt, mankeert er wat aan de gezondheid van het dier. Die link is heel duidelijk. Dit bevestigt het gevoel dat we al hadden, namelijk dat efficiënte koeien óók gezonde koeien zijn. Mits ze de genetische aanleg maar hebben en daar werken we samen met CRV hard aan.’

 

Week van de voerefficiëntie

CRV meet inmiddels op vijf bedrijven de individuele voeropname. Van Gastel was het tweede bedrijf na dat van de familie Alders in Overloon. Inmiddels wordt er ook gemeten bij de familie Duursma in Bellingwolde, de familie Meerkerk in Emmer-Compascuum en de familie Vroege in Dalen.
Op al deze bedrijven organiseert CRV met haar vaktitel Veeteelt en samen met partners (voerfirma’s, zaaizaadfirma, accountantbureaus, stalinrichters en andere bedrijven) van 16 tot en met 20 maart de ‘Week van de voerefficiëntie’. Elke dag van de week zet één van die bedrijven de deuren open en krijgt u praktische informatie over hoe u op uw bedrijf kunt werken aan een betere voerefficiëntie. Dat kan genetisch door consequent vast te houden aan een fokdoel en gebruik te maken van steeds betere en meer betrouwbare fokwaarden, maar ook door management. De (ruw)voerpartners vertellen hoe u via een uitgekiend voermanagement de efficiëntie kunt verhogen. De accountbureaus rekenen u glashelder de voordelen voor; financieel, maar ook maatschappelijk en milieutechnisch. Maar denk ook aan de mogelijkheden en voordelen van automatisch voeren.

Houd deze website in de gaten voor meer informatie over het precieze programma van de ‘Week van de voerefficiëntie’.