Kruisen met fleckvieh voor een zelfredzame veestapel

28
jun
2021
0
Reacties
CrossFit, kruisen met fleckvieh, Mattieu Spruit en Olaf Plomp
Mattieu Spruit en Olaf Plomp

Met zowel melkkoeien als een kaasmakerij en een vleesvarkenstak hebben Mattieu en Tamara Spruit een arbeidsintensief bedrijf. Door te kruisen met fleckvieh werken ze aan een zelfredzame veestapel. En dankzij ‘Fokkerijadvies achter de koe’ is de fokkerij simpel, maar ook doelgericht en professioneel geregeld.

Het zal een jaar of zeven geleden zijn dat melkveehouder Mattieu Spruit besloot zijn holsteinveestapel te gaan kruisen. ‘We waren op zoek naar wat robuustere en zelfredzamere koeien’, vertelt hij. ‘We hebben een druk bedrijf. De melk van onze 95 koeien verwerken we voor het grootste deel in onze eigen kaasmakerij. En daarnaast hebben we 1200 vleesvarkens. We kunnen dus niet alleen aandacht aan de koeien besteden. Bovendien is onze bedrijfsvoering relatief extensief. Dit betekent dat de koeien op basis van ons eigen ruwvoer melk moeten produceren’, legt de ondernemer uit.
Zeven jaar later loopt er aan de Willeskop in Oudewater (Nederland) een veestapel die voor meer dan de helft uit kruislingen bestaat, waarvan een deel ook al met 75 procent fleckviehbloed. De gemiddelde productie is 8300 kg melk met 4,50% vet en 3,60% eiwit. ‘De laatste liters vinden we niet zo belangrijk. We hechten meer waarde aan een lage kostprijs en hoge gehaltes’, verklaart Mattieu.

 

Passende stier voor ieder dier

‘Ik houd fokkerij graag simpel’, vertelt de veehouder. Aanvankelijk gebruikte hij voor de voet weg de hoogste fleckviehstieren op de kaart van CRV. ‘Met name Haribo heb ik veel ingezet en dat was achteraf een heel goede keuze’, vertelt hij. ‘Inmiddels heeft de veehouder de verantwoordelijkheid voor de fokkerij grotendeels overgedragen aan Olaf Plomp, die als zzp’er een dag in de week op het bedrijf werkt. ‘Voor het maken van paringen maken we nu gebruik van Fokkerijadvies achter de koe van CRV’, vertelt Olaf. In de praktijk betekent dit dat foktechnisch accountmanager Corné van der Ven zo’n twee keer per jaar op het bedrijf komt. Samen met Olaf loopt hij de koeien en de vaarzen langs die in aanmerking komen voor inseminatie met een fleckvieh- of een holsteinstier. ‘Vooraf heb ik een lijstje gemaakt van de stieren die we willen gebruiken. Corné zoekt van dat lijstje voor ieder dier de best passende stier uit’, legt Olaf uit.

‘Met Fokkerijadvies achter de koe krijgt ieder dier een passend paringsadvies’

Balans fleckvieh en holstein

Op dit moment staan de fleckviehstieren Magic, Morata, Mesias en Malawi en de holstienstieren Solero, Rocky, Lunar, E Profit en Abundant op het inseminatielijstje. ‘We zien graag sterke en robuuste koeien met goed beenwerk die probleemloos voldoende melk met hoge gehaltes produceren’, omschrijft Mattieu het fokdoel. ‘Koeien met rond de 75 procent fleckviehbloed passen het best in ons ideaalplaatje’, weet hij uit ervaring. ‘Om voldoende melkaanleg te behouden blijven we ook holsteinstieren gebruiken’, legt Olaf uit. ‘Samen met Corné beslissen we achter iedere koe wat we doen. Een kruisling die neigt naar holstein, paren we nog een keer met een fleckviehstier. Een kruisling die te weinig melk toont, gaat onder een holsteinstier. Zo krijgt iedere koe een passend paringsadvies.’
Fokkerijadvies achter de koe past goed bij ons’, ervaart Mattieu. ‘Ik vind het prettig om advies te krijgen van een specialist. Nu hoef ik zelf geen tijd te steken in de fokkerij en weet ik toch zeker dat het goed gebeurt.’

 

CrossFit ondersteunt bij kruisen

Om veehouders te ondersteunen bij het kruisen van rassen heeft CRV het programma CrossFit ontwikkeld. Wilt u de nadruk leggen op het fokken van probleemloze koeien, dan kiest u voor CrossFit Gezondheid en combinaties van de rassen holstein, mrij, fleckvieh en brown swiss. Staat een efficiënte omzetting van voer in vet en eiwit op het bedrijf centraal, dan kunt u gebruikmaken van CrossFit Efficiëntie en de rassen holstein en jersey met eventueel nog een derde  ras.
CROSSFIT Gezondheid
Met CrossFit Gezondheid fokt u gezonde, vruchtbare en zelfredzame koeien die gemakkelijk afkalven. De dieren hebben een goede conditie en produceren optimaal onder verschillende omstandigheden.
CROSSFIT Efficiëntie
CrossFit Efficiëntie staat garant voor compacte koeien die veel kilo’s vet en eiwit produceren en lang meegaan. De dieren zetten voer efficiënt om in vet en eiwit en dragen daardoor maximaal bij aan de rentabiliteit van uw bedrijf.

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden van kruisen en heeft u behoefte aan een goed onderbouwd advies? Kijk voor meer informatie op pagina over CrossFit, neem contact op met uw veestapeladviseur of bel met CRV Klantenservice 078 15 44 44.