‘Een koe die het goed en lang volhoudt’

11
dec
2017
0
Reacties
Anouk Veldscholten, melkveehoudster in Denekamp (NL)

Een koe fokken die bij je past, dat was het uitgangspunt voor de familie Veldscholten uit Denekamp (NL) toen ze begonnen met kruisen, inmiddels al vijftien jaar geleden. De holstein-friesianveestapel gaf toen al gemiddeld zo’n 9.500 kilo melk. ‘Dan vraag je van die koeien gezondheidstechnisch ook veel’, was de ervaring van Anouk Veldscholten. Anouk runt samen met haar vader Nico en haar vriend Luc het bedrijf met 140 koeien.

‘Wanneer we een hogere melkproductie zouden nastreven zou het ten koste gaan van de koeien.’ De zoektocht naar een sterke koe met hoge gehalten bracht hen op het pad van brown swiss. ‘Ze staan qua type koe nog het dichtst bij de holstein friesian’, aldus Anouk. Ze geeft aan dat ze brown swiss en holstein friesian in de kruisingen telkens afwisselen. In hun stal vallen de brown-swissdochters van Encore en Vigor op. ‘Met de Vigors moet je wat geduld hebben’, heeft Anouk ervaren. ‘Vanaf de tweede en derde lactatie komen ze pas echt lekker op gang.’

 

Tevreden over kruislingstieren

Ook bij holstein friesian kan ze wel een paar stieren noemen waarvan de dochters opvallen: G-Force en Titanium. Bovendien zijn ze heel tevreden over de prestaties van de kruislingstieren Mr. Protein en Legende, gefokt door buurman Bosgoed. ‘In de selectie van stieren letten we heel sterk op persistentie’, noemt Anouk. ‘We voeren een TMR-rantsoen en dan wil je dat de koeien ook aan het eind van de lactatie nog veel melk produceren en niet vervetten.’ Te veel melk produceren aan het eind van de lactatie is geen probleem. ‘Daarvoor hebben we een apart opdroograntsoen.’

‘Wij gaan voor hoge gehalten en een persistente, sterke koe’

Al met al heeft het kruisen de melkveehouders een veestapel opgeleverd die zo’n 9.400 kilo melk produceert met 4,78% vet en 3,75% eiwit. Het celgetal is 120 en de tussenkalftijd rond de 410 dagen. ‘Daar zijn we heel tevreden mee. We werken met een koe die het in ons bedrijfssysteem goed en lang volhoudt.’

CrossFit: ook in gezondheid en efficiëntie

Kruisen kan met veel verschillende rassen en op veel verschillende manieren. CrossFit levert inzicht en helpt u om de beste keuze te maken en het kruisingschema in te zetten dat bij u en uw bedrijf past. Binnen CrossFit maken we onderscheid tussen de lijn efficiëntie of de lijn gezondheid. Wanneer u kiest voor CrossFit Efficiëntie gaat u voor economie, voor compacte koeien die veel produceren, lang meegaan en het voer efficiënt omzetten in vet en eiwit. Bij CrossFit Gezondheid ligt de nadruk op een gezonde, vruchtbare en zelfredzame koe, die vlot afkalft, een goede conditie heeft en onder verschillende omstandigheden optimaal kan produceren.

Heeft u ook interesse in kruisen? Vraag uw veestapeladviseur of uw inseminator naar de mogelijkheden binnen CrossFit. Zij nemen de verschillende keuzes graag met u door. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen voor de kruising die het best bij u en uw bedrijf past.