Gezonde veestapel garantie voor rendement

categorie Efficiëntie
19
okt
2015
0
Reacties
De melkveestapel is gehuisvest i een ligboxenstal met 250 boxen uit 2009 en wordt gemolken in een 2 x15 zij-aan-zijmelkstal

Hoofdzaken en bijzaken. Melkveehouder Arian van Heugten uit Lierop weet ze goed van elkaar te scheiden. Als het rantsoen klopt, de koeien zonder stress afkalven en diergezondheid en vruchtbaarheid planmatig worden aangepakt, hoeft hij zich over de details minder druk te maken. Zo produceert de veehouder met weinig arbeid veel liters melk met hoge gehalten en boekt hij een goed financieel resultaat.

Inzicht: meer koeien, meer problemen
Groeien gaat niet zonder slag of stoot, zo heeft hij de afgelopen jaren ervaren. ‘Zeker niet als je ervoor kiest om eerst meer koeien te gaan melken en dan pas te investeren in een stal en extra arbeid. Voor elke tien koeien krijg je er een probleem bij’, stelt hij glimlachend en met realiteitszin tegelijk. Deze ervaringen leerden Arian planmatig werken.
‘Als je met een groter koppel koeien goede technische en economische resultaten wilt boeken, red je het niet met brandjes blussen’, stelt de veehouder. ‘Met een solide basis kun je veel problemen voorkomen. En als het lekker loopt, kun je er zonder veel moeite een aantal koeien bij melken.’

‘Een veestapel die gezond en vruchtbaar is, produceert gemakkelijk veel melk, gaat lang mee en is daardoor vanzelf efficiënt.’

Plan: koeienboer die kan rekenen
Arian is in hart en nieren een koeienboer, maar hij kan ook goed rekenen en weet waar op zijn bedrijf nog extra rendement gehaald kan worden. Zo is de veehouder niet tevreden over de levensduur van de veestapel, al is dit resultaat vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Vruchtbaarheid is een belangrijke reden voor uitval. ‘Zelden insemineer ik een koe meer dan vier keer’, geeft Arian aan. ‘Koeien die te ver uitlopen, groeien op ons maisrijke rantsoen te veel in conditie. Dat leidt direct tot problemen.’
Op het intensieve melkveebedrijf is de efficiëntie van de omzetting van voer in melk sterk bepalend voor het bedrijfsrendement. Daarnaast zet Arian in op een hoge arbeidsefficiëntie. Met een strategie die gericht is op een structurele verbetering van de gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien, werkt de veehouder aan beide economische kenmerken, zo is zijn redenering.

Veehouder Arian van Heugten (40 jr)

 

De veestapel van Arian van Heugten telt op dit moment 215 voornamelijk roodbonte melk- en kalfkoeien en 230 stuks jongvee

 

De melkveestapel is gehuisvest in een ligboxenstal met 250 boxen uit 2009 en wordt gemolken in een 2 x15 zij-aan-zijmelkstal

 

 

Verbeter: paar extra ogen
Na aanvankelijk sterk te hebben ingezet op groei investeert Arian nu vooral in het optimaliseren van het veestapelmanagement. Zo heeft hij een vaste afspraak met zijn dierenarts voor bedrijfsbegeleiding en een vruchtbaarheidsadviseur van CRV bezoekt elke twee weken het bedrijf. Arian schafte Ovalert aan met sensoren aan de hals. Deze signaleren niet alleen tochtigheid, maar meten ook vreettijd. ‘Met dit systeem heb ik een extra paar ogen gekocht. Die maken het mogelijk om bij een groeiende omvang van de veestapel de technische resultaten op peil te houden of nog te verbeteren’, legt hij uit.

Ook via genetische vooruitgang denkt Arian de gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel op een hoger plan te brengen. Zo is hij deelnemer aan het project Delta Satelliet. Hij heeft er inmiddels een aantal interessante fokdieren aan overgehouden.
Met vertegenwoordiger Wien Vullings selecteert Arian na elke indexdraai enkele stieren die, op basis van paringen met het SAP, breed worden ingezet op de veestapel. Duurzaamheidskenmerken, zoals uiergezondheid, klauwgezondheid en dochtervruchtbaarheid, zijn belangrijke selectiecriteria. Daarnaast wordt de productie in kilo’s eiwit en de vererving van benen en uiers in ogenschouw genomen.

‘Mijn hart gaat nog steeds uit naar roodbonte koeien’, bekent Arian. ‘Maar als ik op de zwartbontkaart stieren vind die beter in mijn fokkerijdoel passen, zal ik niet nalaten deze te gebruiken. Ik blijf ook de fokkerij wel zakelijk bekijken.’

model-branding-DEF-NL-2014De CRV-resultaatwijzer
De CRV-resultaatwijzer is gebaseerd op de cyclus Inzicht- Plan-Verbeter en op de vijf speerpunten voor optimale veestapelresultaten, aangedragen door veehouders.

Lees hoe de CRV-resultaatwijzer u helpt bij het managen van uw veestapel

Dit is een artikel uit CRV Magazine. Lees meer artikelen.