‘Fokkerij legt de basis voor een goed presterende veestapel’

26
jun
2019
0
Reacties
stieradviesprogramma
SAP-begeleider Jan Eerden (links) en melkveehouder Harrie Helmers (rechts)

Harrie, Harrald en Henriëtte Helmers zijn ervan overtuigd dat een hoge melkproductie per koe voor hun bedrijf het meest economisch is. Op dit moment tekenen de koeien voor een rollend jaargemiddelde van ruim 12.000 kilo melk en 935 kilo vet en eiwit en de veehouders willen dit verder verhogen. Aan de genetische aanleg van hun dieren zal het niet liggen.

‘Melk is inkomen’, stelt de 61-jarige melkveehouder Harrie Helmers uit Giethoorn (Nederland) onomwonden. ‘We willen bedrijfseconomisch bij de beste 25 procent van de Nederlandse veehouders horen. Een hoge melkproductie is voor ons een middel om dat te realiseren’, legt hij uit.

 

Naar 1000 kilo vet en eiwit

In maatschap met zijn vrouw Henriëtte en zoon Harrald heeft Helmers een bedrijf met 130 melk- en kalfkoeien en 70 stuks jongvee op 74 hectare. De koeien worden gemolken met twee robots en realiseren een rollend jaargemiddelde van 12.269 kilo melk met 4,06% vet en 3,55% eiwit, wat neerkomt op 935 kilo vet en eiwit per jaar. ‘We streven naar een verdere verhoging van de productie per koe tot 1000 kilo vet en eiwit en daarbij willen we de levensproductie van de koeien verhogen tot gemiddeld 50.000 kilo melk bij afvoer’, maakt de veehouder de ambities concreet.
‘Met fokkerij leggen we de basis voor een goed presterende veestapel’, stelt Helmers. ‘Maar de genetische aanleg komt er natuurlijk pas uit als ook het management en de voeding goed zijn’, voegt hij er gelijk aan toe. Voor dit laatste onderdeel van de bedrijfsvoering vaart de maatschap op de expertise van zoon Harrald. Hij werkt naast het bedrijf als ruwvoerspecialist.

‘Als je in de fokkerij vooruit wil, moet je emoties buitenspel zetten’

SAP-begeleider sparringpartner

Al meer dan 35 jaar maakt de familie Helmers gebruik van het StierAdviesProgramma (SAP). ‘Als je in de fokkerij vooruit wil, moet je emoties buitenspel zetten’, stelt de veehouder. ‘Het StieradviesProgramma doet dat voor ons. We voeren ons fokdoel in en selecteren de stieren die we willen gebruiken. Het programma doet de rest.’ Sinds twee jaar neemt de maatschap ook deel aan Fokken op Maat, waarbij van alle vaarskalveren een merkerfokwaarde wordt bepaald. ‘Deze extra informatie helpt ons om gerichter te selecteren in de kalveren. Daarnaast hebben we hierdoor fokwaarden met een hogere betrouwbaarheid, waardoor het SAP nog betere paringen kan maken’, legt Helmers uit. Om optimaal gebruik te maken van het genetisch potentieel worden de hoogste pinken en vaarzen geïnsemineerd met SiryX-sperma.
SAP-begeleider Jan Eerden (op de foto links) is de sparringpartner van Helmers als het gaat om fokkerij. ‘We houden elkaar scherp’, zegt hij. ‘Na iedere indexdraai kijken we of de stieren die we gebruiken nog in het fokdoel passen en of er nieuwe stieren zijn die we willen benutten’, legt Eerden uit. ‘En we evalueren aan de hand van de cijfers of we op de goede weg zitten.’

Jongvee 302 Inet

De genetische vooruitgang in de veestapel gaat snel. Zo hebben de oudere koeien gemiddelde fokwaarden van 101 Inet en 205 dagen levensduur, scoren de tweedekalfskoeien 168 Inet en 229 dagen levensduur en de vaarzen 194 Inet en 218 dagen levensduur. Bij het jongvee is dat al opgelopen tot 302 Inet en 418 dagen levensduur. Hierbij scoren de jonge dieren ook +9% Better Life Efficiëntie en +5% Better Life Gezondheid. In de kalverstal wijzen veehouder en adviseur nog even op de topper van dit moment: een Magisterdochter met 363 NVI en 622 Inet. ‘Aan de genetische aanleg zal het niet liggen’, stelt Jan Eerden. ‘Laat die extra melk maar komen’, reageert de veehouder. ‘De tank is groot genoeg.’

Perfecte match voor een perfecte veestapel

Met fokkerij legt u de basis voor uw veestapel in de toekomst. U wilt koeien fokken die passen bij uw eigen bedrijfsomstandigheden en toekomstplannen. Fokkerij lijkt soms wel een puzzel. Het StierAdviesProgramma (SAP) helpt u bij het vinden van de juiste stukjes; het bepalen van een eigen fokdoel, het selecteren van de best passende stieren en het maken van paringen. Het SAP en StierWijzer vergemakkelijken voor u het maken van keuzes in de fokkerij.
Samen met uw eigen deskundige SAP-begeleider bepaalt u uw fokdoel en selecteert u de best passende stieren. Het programma maakt voor ieder dier de perfecte match, waarbij ook inteelt wordt voorkomen. SAP en StierWijzer nemen u alle zorgen over de fokkerij uit handen. Zo realiseert u met minimale inspanningen een maximale genetische vooruitgang voor uw veestapel.

Bent u nieuwsgierig naar wat het StierAdviesProgramma of StierWijzer voor uw bedrijf zouden kunnen betekenen? Kijk dan op deze pagina, neem contact op met uw CRV-veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice:
078-15 44 44.