Consequent fokken op gehalten levert resultaat

categorie Efficiëntie
2
nov
2018
0
Reacties
dikke melk
Een goede melkproductie met mooie gehalten laat zien dat BETTER COWS | BETTER LIFE winst oplevert

Streven naar ‘dikke melk’ leidt tot een beduidend hogere melkprijs. Hogere gehalten leveren niet alleen direct meer melkgeld op, maar zorgen indirect ook voor een hogere efficiëntie.

Afhankelijk van het huidige niveau kan uw veestapel in één generatie tot 2° vet en 2° eiwit stijgen. Voor een bedrijf met 100 koeien levert dit jaarlijks € 16.000 extra melkgeld op.

 

Economisch efficiënter

Als melkveehouder heeft u veel mogelijkheden om via het management de samenstelling van de melk te beïnvloeden. Dan kan via het rantsoen, via het verloop van de transitieperiode en het managen van de algehele gezondheidstoestand van de koeien. Maar het verschil zit ook in de genetische aanleg. Via fokkerij is het heel goed mogelijk om hierop te sturen. Met de juiste keuzes kunt u al in één generatie zichtbaar resultaat boeken. Door te fokken op vet- en eiwitpercentage wordt de veestapel per generatie economisch efficiënter.

 

CRV’s stierenkaart voor ‘dikke melk’

De stierenkaart ‘dikke melk’ toont een rijke selectie stieren waarmee u de vet- en eiwitproductie met gezonde en makkelijk te managen koeien naar een hoger niveau kunt tillen. Kenmerkend voor de stieren op deze kaart zijn de hoge gehalten in combinatie met een uitstekende levensduur en een bijzondere efficiëntie. Alle stieren op deze kaart scoren bovengemiddeld op alle gezondheidskenmerken. De dochtergeteste gehalte- en benenstier Allard is een mooi voorbeeld van een roodfactorstier die persistente dochters met prima uiers en hoge gehalten levert. Ook Nilson staat bekend als een uitgesproken gehalteverbeteraar. Nilson-dochters zijn bovendien zeer vruchtbaar en kalven makkelijk af.