‘Van elk vaarskalf neem ik een haarmonster’

categorie Efficiëntie
29
jul
2016
0
Reacties

Investeren in een tweede melkrobot? ‘Op dit moment is groeien voor ons niet interessant’, aldus Nees Kon. ‘Voorlopig kunnen we als gezin meer verdienen met twee banen en het optimaliseren van ons management door onze grond, melkrobot en veestapel zo efficiënt mogelijk in te zetten.’

‘Met melken moeten we het verdienen’, benadrukt Nees. ‘Om een hoge productie met goede gehalten te realiseren moet alles kloppen: van graslandbeheer tot rantsoen en van huisvesting tot fokkerij. Maar de gezondheid blijft het belangrijkst, want de koeien kunnen wel de erfelijke aanleg hebben om veel melk te produceren, als ze niet gezond zijn, komt het er nooit uit.’

Scherp op jongvee
Optimaliseren betekent voor Nees Kon ook de inkrimping van het koppel kalveren en pinken. ‘In het aantal stuks jongvee zit nog ruimte om de fosfaatkorting gedeeltelijk te compenseren. Bovendien kunnen we besparen op de kosten voor de afvoer van mest.’

Tot voor kort werden er vrijwel uitsluitend holsteinstieren ingezet en werden de meeste vaarskalveren zelf opgefokt. Selecteren deed de veehouder als de vaarzen aan de melk kwamen. ‘We hebben nu nog veertig stuks jongvee en willen dat terugbrengen tot maximaal dertig. Daarom insemineren we veertig procent van de koeien met sperma van Belgisch-witblauwstieren en kijken we kritisch naar de vaarskalfjes die we aanhouden.’

Nees-Kon2
Hoe kritisch? Nees Kon: ‘Van alle dieren worden de genoomfokwaarden bepaald. Zo krijgen we voor een paar tientjes per kalf een veel betrouwbaarder beeld van de genetische aanleg en kunnen we gerichter selecteren op dieren die goed passen op ons bedrijf.’

De veehouder werkt met een maximale bezetting van de robot. Voor koeien die niet goed functioneren in het systeem is geen plaats. Genoomonderzoek kan een krachtig hulpmiddel zijn om met meer betrouwbaarheid in het jongvee te selecteren op robotkenmerken. ‘Nu ontdekken we pas dat een vaars taaimelks is als ze veel te lang in de robot staat’, merkt Nees Kon op.

Vertrouwen
‘De praktijk zal uitwijzen of met de selectie op basis van genoomfokwaarden de beste vaarzen aan de melk komen’, aldus Nees, die desondanks goede verwachtingen heeft. ‘Delta G-Force heeft ons vertrouwen gegeven in de genoomtechniek. We hebben hem als InSire-stier al veel gebruikt en zijn dochters bewijzen dat dit een goede beslissing was. Ze produceren gemakkelijk en noteren op de mpr-uitslag de hoogste lactatiewaarden.’

Ook het beste uit uw jongvee halen?
Lees meer of informeer bij uw veestapeladviseur 

Dit is een artikel uit CRV Magazine.  Lees meer artikelen