‘Een hoog eiwitgehalte bereik je niet zomaar’

categorie Efficiëntie
17
feb
2020
0
Reacties
'Een hoog eiwitgehalte bereik je niet zomaar. Dat moet genetisch in de koeien zitten.'

‘Als de koeien gezond zijn en het rantsoen klopt, komt er vanzelf uit wat er genetisch in zit’, ervaart melkveehouder Henk Kerkers uit Sterksel. Zijn melkkoeien tekenen voor een rollend jaargemiddelde van ruim 10.000 kg melk met 4,83% vet en 3,86% eiwit. Dertig jaar consequent fokken op gehaltes betaalt zich uit.

Sinds de melkquotering geen rem meer is voor de productie en een nieuwe stal zorgt voor optimale omstandigheden, laten de koeien van Henk Kerkers uit Sterksel pas echt zien wat ze in zich hebben. Het koppel van bijna 100 melkkoeien was in het afgelopen boekjaar goed voor een rollend jaargemiddelde van 10.227 kg melk met 4,83% vet en 3,86% eiwit.

Dertig jaar eiwitfokkerij

Dat de melkproductie in de nieuwe stal zou stijgen, had hij wel verwacht. Maar dat de gehalten ook nog flink plussen, is voor de veehouder een positieve verrassing. ‘Ik fok al dertig jaar op eiwitpercentage en daarmee is de genetische aanleg voor vetpercentage meegestegen’, verklaart Kerkers de combinatie van veel melk met hoge gehalten. ‘Als de koeien gezond zijn en het rantsoen klopt, komt er vanzelf uit wat er genetisch in zit’, stelt hij vast.

‘Maar omdat we in het melkquotumtijdperk te maken hadden met een lage vetreferentie, probeerde ik via de voeding het vetgehalte vaak wat te drukken. Daardoor kwam ook het eiwitgehalte onder druk te staan’, vertelt de veehouder. ‘Nu deze belemmering niet meer geldt, komt de genetische aanleg voor gehalten pas echt tot uitdrukking’, constateert hij.

Henk Kerkers: ‘Een hoog eiwitgehalte bereik je niet zomaar. Dat moet genetisch in de koeien zitten.’

Dikke melk betaalt

‘Een hoog eiwitgehalte in de melk realiseer je niet zomaar. Dat moet genetisch in de koeien zitten’, stelt Kerkers, die zo lang hij veehouder is consequent stieren met een positieve gehaltevererving inzet. ‘Van oorsprong hadden we een mrij-veestapel. De goede gehalten van dat ras wilde ik vasthouden toen ik ging kruisen met rode holsteins’, vertelt hij.

‘De melkprijs in Nederland is gebaseerd op gehalten. Dikke melk leveren is financieel altijd gunstig geweest en het is door de fosfaatwetgeving alleen nog maar interessanter geworden’, legt de veehouder uit.

Fokken is consequent zijn

Een echte fokker vindt Kerkers zichzelf niet. ‘Zolang het StierAdviesProgramma (SAP) bestaat, werk ik hier al mee. Samen met mijn adviseur kijk ik af en toe naar de instellingen van het programma, maar in grote lijnen is mijn fokdoel nooit veranderd. Dat moet ook niet. Als je met fokkerij vooruitgang wil bereiken, moet je consequent zijn’, vindt hij. ‘Het SAP-advies volg ik dan ook altijd op.’

De Brabantse veehouder is ook deelnemer aan Fokken op Maat. ‘Door van alle vaarskalveren een merkerfokwaarde te laten bepalen krijg ik een goed beeld van de genetische aanleg’, legt hij uit. ‘Daardoor kan het SAP nog betere paringen maken en bereik ik sneller vooruitgang op mijn fokdoel.’

Fokken op gehalten garantie voor rendement

Melk leveren met veel vet en eiwit is economisch interessant. Hogere gehalten leveren direct meer melkgeld op. En veehouders in Nederland kunnen met hoge gehalten binnen hun fosfaatquotum meer kilo’s vet en eiwit leveren. Fokkerij levert aan de productie van dikke melk een belangrijke bijdrage. Door het gebruik van stieren met een hoge gehaltevererving kan in één generatie al snel een verhoging van 0,15% vet en 0,10% eiwit worden gerealiseerd.

Om fokken op gehalten gemakkelijk te maken heeft CRV een stierenkaart voor ‘dikke melk’ samengesteld. Kenmerkend voor de stieren op deze kaart zijn de hoge gehalten in combinatie met prima gezondheidskenmerken, een hoge levensduur en een uitstekende efficiëntie. Met deze stieren fokt u koeien die garant staan voor een hoog rendement.

Bent u benieuwd welke gehaltestieren uit het aanbod van CRV passen binnen uw fokdoel? Download de folder, neem contact op met uw veestapeladviseur of bel met de CRV Klantenservice: 078-154444.