‘Door een betere voerefficiëntie dalen mijn voerkosten met € 60.000’

categorie Efficiëntie
10
jan
2020
0
Reacties
Voerbakken Duursma voor meten voeropname

CRV heeft onlangs op het melkveebedrijf van Wietse Duursma in Bellingwolde 40 voerbakken geplaatst. Daarmee meten we de individuele voeropname van de 300 dieren tellende veestapel. De metingen zijn van groot belang om de genetische variatie in voerefficiëntie bloot te leggen en de fokwaarden verder te verbeteren.

‘Door te werken aan een betere voerefficiëntie kan ik op termijn 2 cent per kilo melk aan voerkosten besparen’, weet Duursma. ‘Ik lever jaarlijks 3 miljoen kilo melk af, dus hier heb je het over een financieel voordeel van € 60.000.’ Duursma zegt verder dat een efficiëntere benutting van het voer ook nog eens een positief effect heeft op het milieu. Er worden dan namelijk minder broeikasgassen uitgestoten en er zijn minder schaarse grondstoffen nodig. ’Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

 

Koploper op het gebied van fokken op efficiëntie

CRV is al in juli 2017 begonnen met het meten van de individuele voeropname bij de familie Alders in Overloon, gevolgd door de familie Van Gastel in Nispen. Ruim een maand geleden is daar de familie Vroege in Dalen aan toegevoegd, nu dus gevolgd door de familie Duursma. Inmiddels zijn er ook 30 voerbakken geplaatst bij de familie Meerkerk in Emmer-Compascuum voor hun 200 dieren tellende veestapel. CRV werkt nu dus samen met vijf praktijkbedrijven waar we data over voeropname verzamelen. Daarmee is CRV wereldwijd koploper op het gebied van fokken op efficiëntie.

‘De meest efficiënte koeien produceren het meest. Ze benutten niet alleen het krachtvoer, maar óók het ruwvoer op de meest efficiënte manier.’

CRV steekt € 2 miljoen in dataverzameling

Pieter van Goor begeleidt als fokkerijspecialist bij CRV de dataverzameling op de vijf bedrijven. Totaal is daar een bedrag mee gemoeid van ruim € 2 miljoen. ‘Er is geen enkele fokkerijorganisatie ter wereld die op deze schaal investeert in het verzamelen van voeropnamedata,’ weet Van Goor. CRV beschikt al wel over data van proefbedrijven, maar wil sneller en meer data om zo de betrouwbaarheid van de fokwaarde te vergroten. ‘Via fokkerij alleen kun je je voerkosten met 10% verlagen: dát is onze drijfveer.’ De fokkerijspecialist ziet dat de meest efficiënte koeien op alle terreinen goed presteren. ‘Ze produceren het meest, zijn niet te zwaar én heel belangrijk: ze benutten niet alleen het krachtvoer, maar óók het ruwvoer op de meest efficiënte manier.’

 

Schat aan data

Op de vijf praktijkbedrijven worden niet alleen voeropnamedata verzameld. Ook data over het voeropnamegedrag, de melkproductie, de wateropname en het gewicht worden verzameld. Van Goor: ‘Maar we beschikken ook over klauwgezondheidsdata en andere gezondheids- en vruchtbaarheidsgegevens. Met al deze data zijn we in staat om via fokkerij koeien te selecteren die lang meegaan, gezond zijn en de melk ook nog eens op een efficiënte manier produceren.’