Beter Life Efficiëntie = Nutriëntenefficiëntie

categorie Efficiëntie
8
dec
2016
0
Reacties
Thomas van der Zwaag, student Hogeschool van Hall Larenstein (NL) en boerenzoon in Marum

Fokken op een hoge Better Life Efficiëntie resulteert ook in de meeste kilo’s melk per kilo fosfaat en stikstof, dus een hogere efficiëntie, zo berekende Thomas van der Zwaag voor CRV. De student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in het Nederlandse Leeuwarden en boerenzoon berekende het financiële voordeel. ‘Voor een bedrijf met 100 koeien kan dat oplopen tot € 40.000.’

De student Bedrijfskunde en Agribusiness vond het antwoord op de vraag: hoe kan ik via fokkerij efficiënt omgaan met de voor mijn bedrijf beschikbare nutriëntenemissierechten? Hij maakte gebruik van een eerder onderzoek naar Better Life Efficiëntie, waarbij de werkelijke prestaties van ruim 61.000 koeien op 284 FokkerijDataPlus-bedrijven zijn geanalyseerd. Thomas legde vervolgens – gebruik makend van de Nederlandse excretienormen – de relatie met de melkproductie per kilo fosfaat en per kilo stikstof. ‘Koeien met een hoge productie en een lange levensduur halen ook de hoogste fosfaat en stikstof efficiëntie, concludeert Thomas. Het betekent voor een melkveebedrijf ook een lager vervangingspercentage en dus minder jongvee.’

‘De hoogste nutriëntenefficiëntie halen bedrijven met een hoge productie, lange levensduur en een minimale hoeveelheid jongvee. Better Life Efficiëntie dus’

Meer melk per kilo nutriënten
Door te fokken op Better Life Efficiëntie stijgt de melkproductie per kilo fosfaat en per kilo stikstof, zo valt er uit onderstaande tabellen af te lezen. In Nederland is dit bijzonder actueel door de fosfaatdiscussie maar ook voor melkveebedrijven in Vlaanderen kan dit meer liters melk betekenen binnen de beschikbare nutriëntenemissierechten. Een hoger rollend jaargemiddelde betekent wel een hogere fosfaat en stikstof productie maar die wordt op een bedrijf met een hoge Better Life Efficiëntie gecompenseerd door minder jongvee.

Zo komt het voordeel van een bedrijf met een hoge Better Life Efficiëntie voor 100 koeien op € 40.000. Voor Thomas, die thuis in het Groningse Marum op het ouderlijk bedrijf 150 koeien melkt, is de te volgen fokkerijkoers duidelijk: ‘Kies een stier met een hoge Better Life Efficiëntie. Dat levert een hogere productie, een langere levensduur en dus ook een hogere nutriënten efficiëntie.’

nutrienten